30. september 2015

Tumetilder, Tringa erythropus


Tumetildrite bande Läänemaa rannikul toimetamas. Need kahlajad Eestis ei pesitse (sellega tegelevad nad Euraasia arktilises osas), kuid teel talvekorterisse (või vastupidi) Vahemere ääres või Aafrikas, nad meie mail siiski kevadeti ja hilissuvel hinge tõmbavad.
Gang of spotted redshanks on the shoreline of Läänemaa, Estonia. These waders do not breed in Estonia (for this they fly to the arctic portion of Eurasian continent) but on the way to their winter home (or vice versa) in Mediterranean or Africa, they do make a stopover in our country.

29. september 2015

Lodinokk-haigur, Cochlearius cochlearius

Lodinokk-haigur on öise eluviisiga lind, kes elutseb mangroovimetsades, soodes ja muudes niisketes piirkondades Kesk-Ameerikas ja Lõuna-Ameerika põhjaosas. Oma suure nokaga püüab ta veest liikumatuid kalu, vähilisi ja muid vee-elukaid, kuid vajadusel on ta suuteline ka saagile järele jooksma. Päevasel ajal istub lind reeglina kusagil mangroovivõsas nagu ka antud piltidelt näha.
Boat-billed Heron or just Boatbill is a nocturnal bird that lives in mangroves, freshwater marshes, wooded swamps and other wet places in Central America and northern South America. Large broad bill is used as a spoon, to catch motionless preys (fish, shrimps and also other amphibians) but it may even run to catch a prey. During the day, the bird is perched in trees, among dense foliage in the mangrove as you can see from the photos.
"Kuidas sa mind just kutsusid?? Mis pagana lodinokk?" Fotod tehtud Carara rahvuspargi lähistel asuvas mangroovisalus, Costa Ricas.
"What did you just call me?? What boatbill?" The photos are taken in a mangrove forest near Carara National Park, Costa Rica.

28. september 2015

Kadakatäks, Saxicola rubetra


Kuningas oma troonil, Pärnumaal.
King on its throne. Meadow chat in Pärnumaa, Estonia.

27. september 2015

Väikepütt, Tachybaptus ruficollis capensis

Mõned ülesvõtted Eestiski kohata võiva väikepüti Aafrika lähisugulasest. Nagu nimigi ütleb, on tegemist väikese linnuga - üle 30 cm pikkus ei ulatu. 
Some shots of Little Grebe or Dabchick, an african cousin of the bird you can find also in Europe. As the name suggests this bird is quite tiny - it does not grow over 30cm long.

Väikepütt on väga hea ujuja ning sukelduja, kuid maa peal jääb ta jänni. Seda just seetõttu, et jalad asuvad linnul (nagu ka fotolt näha) keha tagumises otsas ja proovi sa siis ringi tatsata kui enamus sinu raskuskeskmest on tasakaalupunktist selgelt eespool.
This grebe is an excellent swimmer and diver but it struggles on land as its legs are set very far back (as you can see from the photo). You can imagine how difficult is to walk when most of your bodyweight is way before your balance point.
Esimene foto on tehtud iSimangaliso märgala kaitsealal, ülejäänud kaks aga Gautengi provintsis (LAV).
The first photo is taken in iSimangaliso Wetland Park, the rest in Gauteng province (South Africa).

26. september 2015

Punajalg-tilder, Tringa totanus


Punajalg-tilder üleujutatud Pärnumaa rannaniidul tegutsemas.
Redshank operating on the flooded coastal meadow of Pärnumaa, Estonia.

25. september 2015

Vervetahv, Chlorocebus pygerythrus

Ah need silmad... Mõtlik vervetahv Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Those eyes... Vervet monkey in Kruger National Park, South Africa.

24. september 2015

Soorüdi, Calidris alpina

Üks kõigi...
One for all..
...ja kõik ühe eest. Soorüdid ehk soorislad Läänemaal.
...and all for one. Dunlins or red-backed sandpipers in Läänemaa, Estonia.

23. september 2015

Savanni-vaenukägu, Upupa epops africana

Savanni-toonetutt oma saagiga žongleerimas. Krugeri rahvuspark, LAV.
African Hoopoe playing with its prey. Kruger National Park, South Africa.

22. september 2015

Soopart, Anas acuta

Soopart on partide hulgas kihutaja mainega. Tänu teistsugusele tiiva- ja kehakujule, lendab ta oma sugulastest palju kiiremini ning on suuteline arendama kiirust isegi üle 120km/h. Foto tehtud Läänemaal.
Northern Pintail has the reputation of speeding among other ducks. Due to the different shape of the body and wings, it flies much faster than its relatives and is able scoot over your head over 120 km/h. The photo is taken in Läänemaa, Estonia.

21. september 2015

Koldpea-tangara, Tangara larvata, Golden-hooded Tanager

Värviline Koldpea-tangara Sarapiqui orus, Costa Ricas. Tegemist on peamiselt puuviljadest toituva linnuga, kelle elupaik jääb Lõuna-Mehhiko ja Amazonase vihmametsade vahele. Eelistab ta just madalamaid piirkondi (kuni 1500m ü.m.p), sest just sellistes tingimustes leidub kõige rohkem toitu ning seal kasvavad ka rohelised banaanid, mille kobarate vahele meeldib tal pesa punuda.
Colorful Golden-hooded tanager in Sarapiqui valley, Costa Rica. It is a bird that mainly feeds on fruits and is a resident breeder from southern Mexico to western Ecuador. Tanager prefers lower altitudes (less than 1500m a.s.l) as this is the area where its favorite food is found and also where the green bananas are found (it likes to build a nest between the banana clusters).

20. september 2015

Põldohakas, Cirsium arvense

Kaunitar ja koletis. Taustaks kuldne viljapõld Tartumaal.
Beauty and the beast. Golden grain field in the background. Tartumaa, Estonia.

19. september 2015

Liivakivikuristik

Võimas kaljulõhe Blyde kanjonis, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Panoraam kolmest kaadrist.
Mighty ravine in Bourke's Luck Potholes, Blyde canyon, South Africa. Panorama from 3 shots.

18. september 2015

Tuttvart, Aythya fuligula

Kuldse silmaga ujuk - emane tuttvart Läänemaa järvel.
Floater with a golden eye - female Tufted Duck on a lake in Läänemaa, Estonia.

17. september 2015

Kiiver-pärlkana, Numida meleagris coronatus

Hirmus elukas - kahe pea ja nelja jalaga kana (kiiver-pärlkana) Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Double vision! Savannah chicken (Helmeted Guineafowl) with two heads and four legs in Kruger National Park, South Africa.

16. september 2015

Ööbik, Luscinia lusciniaÖöbikut väga tihti ei näe, kuna ta eelistab liikuda võserikus. Ning kui ta isegi ilmub nähtavale, siis väga suuri vaimustusehüüdeid välimus esile ei kutsu - lihtsalt üks pruun lind. Aga see laul... Fotod tehtud Pärnumaal.
You do not see Thrush Nightingale very often as it keeps to the thickets. And even if it steps out of the bushes, it does not fascinate anybody - just another little brown bird. But the song... The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.
Laulu salvestaja/song recorded by: Eetu Paljakka, xeno-canto.org

15. september 2015

Tutt-udelind, Trachyphonus vaillantii


Kuigi tutt-udelindu on peamiselt võimalik kohata Aafrika niiskemates metsades, on ta oodatud külaline ka aedades. Seda just oma kompromissitu ja agressiivse iseloomu tõttu - nimelt ta ei talu enda läheduses madusid. Ehk siis kui see lind sinu aeda pesa teeb, võid üsna kindel olla, et ühtki roomajat seal mõnda aega ei kohta. uMkhuze kaitseala, LAV.
Although Crested Barbet is common in a wide range of woodland habitats, it is also welcome in gardens. Mainly due to its intolerance and aggressive nature towards snakes. So if this barbet decides to nest in your garden,  you can be rather sure that there will be no snakes left for the time being. uMkhuze Game Reserve, South Africa,

14. september 2015

Tikutaja, Gallinago gallinago

Profiil vasakult,...
Profile from the left,...
...otsevaade ning...
...portrait and...
...profiil paremalt. Lind on reeglina väga peiduline ning seetõttu oli/on kättesaadav vaid kõige vilunumatele jahimeestele. Tikutaja inglisekeelsest nimest "snipe" tuleneb ka sõna snaiper. Eelnenut arvestades, olen nende piltidega ka üsna rahul :) Läänemaa.
...profile from the right. Common Snipe usually does not show itself much and therefore was/is a tough catch for the hunters. The word "sniper" comes from the name of this bird, marking the excellent skills of the shooter. Considering the previous, I am quite satisfied with thes photos :) Läänemaa, Estonia.

13. september 2015

Ruuge-vilepart, Dendrocygna bicolor

Ruuge-vilepart on globaalne part, teda leidub mõlemal Ameerika kontinendil, lisaks veel Aafrikas ja ka Indias. Part ohustatud liikide hulgas ei ole, pigem vastupidi. Riisikasvatajad peavad teda lausa parasiidiks kuna linnul on komme hoole ja armastusega istutatud riisivõrsed üles kitkuda ja nahka pista. Foto tehtud Gautengi provintsis, LAV-s.
Fulvous whistling duck is a global duck - it is found in Americas, in Africa and also in India. This duck is not considered endangered species, on the contrary. Fulvous tree duck (another name) is sometimes regarded as a pest of rice cultivation as the bird yanks out and eats the sprouts. The photo is taken in Gauteng province, South Africa.

12. september 2015

Suvehommikud III

Udused mustrid päikesetõusu aegu Tartumaal.
Summer mornings III. Foggy patterns at the time of sunrise in Tartumaa, Estonia.

11. september 2015

Lepidocolaptes souleyetii, Streak-headed Woodcreeper

Ukselävel.
On the doorstep.
Väike peitusemäng.
Playing hide and seek.
Perepilt. Meie puukoristajast mõnevõrra kogukam ronilind, kellel koduvillast nime kahjuks pole. Elutseb ta madalamates piirkondades (reeglina mitte kõrgemal kui 1 km) ning elupaiga eelistuseks on niisked metsad ja puudega lagendikud. Sarnaselt puukoristajale, saalib see lind samuti puutüvedel ringi ning urgitseb oma pika nokaga koore ja samblike vahelt erinevaid putukaid. Fotod tehtud Sarapiqui oru vihmametsas, Costa Ricas.
Family photo. Streak-headed Woodcreeper or Souleyet's Woodcreeper is a bit bigger than European nuthatch. It is found in lowlands, normally below 1000 m and the bird prefers damp light woodland and clearings with trees. Similar to nuthatch, this woodcreeper is moving up and down the trees and using its long beak for finding different insects from lichen and under the bark. The photos are taken in the rainforest of Sarapiqui valley, Costa Rica.

10. september 2015

Heletilder, Tringa nebularia

"Nii lolli juttu pole ma ammu kuulnud! Mul ei ole selle teise tüübiga enam millestki rääkida!" Kaks heletildrit Läänemaa rannal.
"I have never heard such verbal crap before! There is nothing to talk about anymore with this other guy!" Two greenshanks on the coast of Läänemaa, Estonia.

9. september 2015

Lõuna-aedbülbül, Pycnonotus barbatus tricolor

Väike jook ja...
A small drink...
...lilled. Lõuna-aedbülbül nautimas varahommikut Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
...and flowers. Dark-capped Bulbul enjoying an early morning in Kruger National Park, South Africa.

8. september 2015

Tutkas, Philomachus pugnaxTutkas on Eestis I kategooria kaitsealune liik, kelle arvukus on üsna kiirelt vähenenud. Põhjuseks on rannaheinamaade ja -niitude vähenemine. Kuna viimastel aastatel on rannaäärsete alade kasutuselevõtt hoogustunud, siis ehk mõjub see ühel hetkel positiivselt ka tutkaste populatsioonile. Fotod tehtud Pärnumaal.
Reeve is a category I protected species in Estonia and their numbers have declined quite rapidly. This is due to the diminishing of the coastal meadows and pastures. As in the recent years many efforts have been made to reintroduce these fertile areas then hopefully this gives also a positive boost for the reeve (ruff) population. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.

7. september 2015

Liivatüll, Charadrius hiaticula


Suvine fotosessioon päikeselisel rannal. Liivatüll Kuramaal, Lätis.
Summer photo session on a sunny beach. Ringed Plover in Kurzeme region, Latvia.

6. september 2015

Valge-toonekurg, Ciconia ciconia

Hops, ja käes ta ongi.
Gotcha!

Passipilt. 
Passport photo.
Valge-toonekurg on üks kõige "nähtavamaid" linde Eestis. Esiteks loomulikult on nad nii suured, et jäävad silma ning teiseks nad ka inimest väga ei pelga. Huvitaval kombel aga temast minu blogis veel pilte polnud, nüüd sai see viga parandatud. Fotod tehtud Tartumaal.
European White Stork is one of the most "visible" birds in Estonia. First of all, of course, they are so big that it is hard not to notice them and secondly these storks are not terrified by the sight of an human being. Interestingly I did not have any photos of the White Stork in my blog, now this mistake is corrected. The photos are taken in Tartumaa, Estonia.

5. september 2015

Kuiv savann

Kui meil kisub asi vihmaseks ja sügiseks, siis Lõuna-Aafrika Vabariigis on praegu kuiva hooaja kõrghetk. Savann on purukuiv ja kuumus ületab tihti 30 kraadi. 
In Estonia, autumn and the rains slowly take over but in South Africa it is the peak of the dry season. The savannah is crispy dry and the heat level often exceeds 30 degrees Celsius.

4. september 2015

Ta pöörleb siiski!

Minu esimene tagasihoidlik katsetus öise fotograafia vallas. 12. augusti öö oli tänavu parim aeg perseiidide saju jälgimiseks - oli selge ja kuud taevas praktiliselt polnud (mistõttu oli erakordselt pime). Jälgisin showd tunni jooksul, alates südaööst. Kokku lugesin selle aja jooksul 20 "langevat tähte" - kaks nendest olid suuremad, mis panid üle terve taeva ja ülejäänud olid väiksemad sähvatused. Loomulikult oli eesmärk mõni neist ka pildile saada, kuid tehnilised oskused ja õnn ei olnud seekord piisavad. Tartumaa. Tehniline info: ISO 200, f/8, säriaeg 520 sekundit.
It DOES spin! My first modest attempt on the night time photography. The night of August 12 was the best time this year to witness perseid meteor shower - it was clear and there was practically no moon (hence it was exceptionally dark). I was watching the show for one hour, starting midnight and during that period of time I saw 20 "falling stars". Two of these were bigger ones that flew across the whole sky, the rest were smaller flashes. The goal, of course, was to "catch" one of these with a camera but the techical skills and luck were not enough this time. Tartumaa, Estonia. Technical data: ISO 200, f/8, exposure 520 seconds.

3. september 2015

Gepard, Acinonyx jubatus

Mamma oma karvapallidega. Krugeri rahvuspark, LAV
Mom with its furballs. Cheetah in Kruger National Park, South Africa.

2. september 2015

Sookurg, Grus grusEesti ainus kurglane (toonekured kuuluvad teise perekonda) - ürgse häälega sookurg. Fotod on tehtud ühel hilisel kevadõhtul, mil suur kureparv (ligikaudu 30 lindu) oli kogunenud orasepõllule maiustama. Mina polnud varem nii suurt parve kohanud. Pärnumaa.
The only crane species in Estonia - Eurasian crane. These photos are taken in late spring evening when a large flock (around 30 birds) had gathered on a field to feast. I have never seen such a large group of cranes before. And their call is truly primal. Pärnumaa, Estonia.
Laulu salvestaja/song recorded by: Teet Sirotkin, xeno-canto.org

1. september 2015

Haraknäär, Calocitta formosa pompata

Haraknääri võib kohata Vaikse ookeani rannikumetsades, Mehhiko keskosast Costa Rica keskosani. Nagu pildilt näha, on üheks nende lemmiktoiduks marjad (ja ka muud puuviljad), kuid taimetoitlust harrastatakse ainult kuival perioodil. Niipea kui saabub märg hooaeg (ja koos sellega ka putukad), muutub toidusedel kardinaalselt. Eriliseks lemmikuks on siis liblikad. Foto on tehtud Nicoya poolsaarel Costa Ricas, linnu levila lõunatipus.
You can find White-throated Magpie-jay in the coastal forests by the Pacific Ocean, from central Mexico to central Costa Rica. As you can see from the photo, their favorite foods are berries (and other fruits) although the birds are vegetarians only in dry season. When the rains come (and insects with it), the diet changes radically. Particular favorites are then lepidopterans. The photo is taken in Nicoya peninsula, Costa Rica, at the southern edge of their range.