31. juuli 2015

Kivirullija, Arenaria interpres

Enne pildi tegemist tuleb suled ära korrastada.
Before the photo, one must surely clean its feathers.
"Nonii, klõpsi nüüd!" Kivirullija Bretagne kivisel rannal, Prantsusmaal.
"Alrighty, go ahead, shoot!" Ruddy Turnstone on the rocky beach of Bretagne, France.

30. juuli 2015

Kivitäks, Oenanthe oenanthe


Noored ja vihased! Kivitäksid Harjumaal.
Young and restless! Wheatears in Harjumaa, Estonia.

29. juuli 2015

Krabi, Crab


Krabi teel koju, Mission Rocksi rannal, iSimangaliso märgala kaitsealal, LAV-s.
A crab on its way home on Mission Rocks beach, iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

28. juuli 2015

Suur-konnakotkas, Aquila clanga

Suur-konnakotkas on suur haruldus. Kui tavaliselt on siin blogis väljanäitusel liigid, keda Eestis loetakse tuhandetes või kümnetes tuhandetes, siis suur-konnakotkast on meie mail vaid mõnikümmend lindu. Ning Harjumaal, kus antud foto tehtud on, piisab nende kotkaste kokkulugemiseks kahe käe sõrmedest. Sellest tulenevalt on see lind ka väga range kaitse all nii meil kui tegelikult ka mujal, kus teda leidub (maailmas hinnatakse suur-konnakotka arvukuseks 3000 paari). 
Suured tänud ka Eesti kotkaklubile, kes aitas linnu ära identifitseerida.
Greater Spotted Eagle is a very rare bird. Usually I post in my blog the photos of the birds that you can find in Estonia in thousands or tens of thousands. Concerning this eagle, there are only 50-60 birds in our country and less than ten birds in Harjumaa region where this photo is taken. Because of that, Greater Spotted Eagle is level 1 protected species in Estonia and also in most countries of its range (it is estimated that there are only 3000 pairs of this eagle in the world). 
Many thanks to Estonian Eagle Club for helping me indentify this majestic bird.

27. juuli 2015

Välja-safiirlind, Halcyon albiventris

Välja-safiirlind küünitab puuladvas päikese poole. Eks see ole kena vaheldus tema pesale, milleks on tavaliselt üks pikk ja pime tunnel, mis on uuristatud liivakivikalju sisse (nagu ka meie jäälinnul). uMkhuze kaitseala, LAV.
Brown-hooded Kingfisher on the treetop, reaching towards the sun. I guess it is a nice change to its nest that is a long and dark tunnel that has been carved into the sandstone cliff. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

26. juuli 2015

Linavästrik, Motacilla alba

Linavästrik oma saagiga ühel Läänemaa tiigil.
White Wagtail with its prey on a small pond in Läänemaa, Estonia.

25. juuli 2015

Suur-saabelnokk, Rhinopomastus cyanomelas

Uhke nokaga tegelane - suur-saabelnokk uMkhuze kaitsealal, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Oma pikka nokka kasutab ta puutüvedel ronides, putukate kätte saamiseks koore alt.
Bird with a fancy bill - Greater Scimitarbill in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa. It uses its beak for getting invertebrates from under the tree bark.

24. juuli 2015

Talvike, Emberiza citrinella

Veel kollaseid lindusid - talvike, meie niitude ja karjamaade väsimatu laululind. Foto tehtud Pärnumaal.
Yet another yellow bird - Yellowhammer. The tireless singer in our meadows and pastures. The photo is taken in Pärnumaa, Estonia.

23. juuli 2015

Akaatsiapeoleo, Oriolus larvatusJätkuks esmaspäevasele Euroopa peoleo loole, mõned ülesvõtted tema Aafrika sugulasest. Akaatsiapeoleo Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
In follow-up on the Eurasian Oriole story on Monday, some shots of its African relative. Black-headed Oriole in Kruger National Park, South Africa.

22. juuli 2015

Soo-roolind, Acrocephalus palustris


Soo-roolind ehk putke-roolind on üsna sarnane teiste roolindudega - väike, väle ja pruunikas. Peamiseks eristusviisiks on laul ning mõneti ka see paik, kus lindu kohtad. Fotod tehtud Pärnumaal.
Marsh Warbler is quite similar to other warblers - small, fast and brownish. Song and the place you see the bird are the main things that can help you identify this warbler. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.

21. juuli 2015

Õõnepääsuke, Tachycineta bicolor

Õõnepääsuke elutseb suviti Põhja-Ameerikas ning talviti Kesk-Ameerikas ning ta on eluviisilt üsna sarnane meie suitsupääsukesega - elab meelsasti ka inimeste lähedal. See foto on aga tehtud inimasustusest üsna kaugel - Costa Rica põhjapiiril, Caño Negro kaitsealal. Lind trotsis vihma Rio Frio jõe kohale kaardunud oksa peal.
Tree Swallow is a migrant that lives in North America during summer and in Central America during winter. It is quite alike with european Barn Swallow as it also does not mind living close to people. This photo, though, is taken quite far from the human settlements - near the northern border of Costa Rica, in Caño Negro Wildlife Refuge. The bird was defying the rain on the branch by the Rio Frio.

20. juuli 2015

Peoleo, Oriolus oriolusPeoleo ei ole haruldane lind, liigil läheb tegelikult maailmas päris hästi. Sellest hoolimata on teda pildistada paganama keeruline, sest lind hoiab targu tihnikutesse ja puude latvadesse, mistõttu heal juhul jääb ta sulle silma ainult ülelennul. Minu esimestel piltidel peoleost kujutasid lindu loetud kollased pikslid keset fotot, nüüd olen jõudnud sinnani, kus liik on juba selgelt äratuntav. Heast pildist on veel asi kaugel, kuid nende kahe fotoga (tehtud Tartumaal) on märk maas ning loodetavasti panen kunagi siia blogisse üles ka täiskaaderpildid sellest kollasest Eestimaa papagoist. Piltide juurde kuulake aga üsna ilmseksimatult äratuntavat laulu, mida praegusel ajal võib metsaservades üsna tihti kuulda.
Eurasian Golden Oriole is not a rare bird, the species is actually doing quite well in the world. Despite that it is a very hard subject to photograph as the bird keeps itself in a thicket or a treetop so you usually see it (if you are lucky) only flying by. On my first photos of this species, oriole was only couple of yellow pixels in the centre of the picture. Now I have some shots (taken in Tartumaa, Estonia) where the bird is clearly identifiable. These are not yet great photos but hopefully someday I will upload on this blog some full frame shots of this Estonian golden parrot. Accompanying the photographs is an unmistakable song of the Golden Oriole that you can hear quite often  at the moment if you happen to wander around our countryside.
Laulu salvestaja/song recorded by: Janne Bruun, xeno-canto.org

19. juuli 2015

Hõbe-piilpart, Anas capensis

Välismaa parte kah - hõbe-piilpart. Tegemist pole rändlinnuga, kuid rändab ta sellegipoolest. Selles mõttes, et elupaigaks on sellel piilpardil Sahara-alune Aafrika, kuid seal liigub ta ringi vastavalt sellele, kuidas liiguvad vihmad. Gautengi provints, LAV.
Cape Teal is not a migratory bird but it still likes to move around a lot.  In that sense that the habitat is sub-Saharan Africa but it moves there opportunistically with the rains. Gauteng province, South Africa.

18. juuli 2015

Sinikael-part, Anas platyrhynchos

Üheksa! Jälle! See pardipere jäi Tartumaal kaamera ette samas kohas kus need luigedki. Tundub, et on üsna viljakas paik :)
Nine! Again! This Mallard mother and ducklings appeared in front of my camera in the same place in Tartumaa as these swans. Seems like a very productive area :)

17. juuli 2015

Duett-kangurlind, Ploceus bicolor, Dark-backed Weaver


Kaheksas Aafrika kangurlinnu liik siin blogis - duett-kangurlind. Tema pesad on üsna pikad ja torujad, sissepääsuga altpoolt. Materjaliks kasutab pigem tugevamat materjali - erinevaid vääte ja ronitaimi. Fotod on tehtud uMkhuze kaitsealal, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Eigth African weaver species in my blog - Dark-backed Weaver or Forest Weaver. Its nests are quite long and with a long tunnel at a slight angle at the base (which is also the entrance). It is usually woven with stiff material such as vines and creepers. The photos are taken in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

16. juuli 2015

Väikekajakas, Larus minutusKajakas ei ole väga glamuurne lind, neid on palju, nad on igal pool ja nad on lärmakad. Aga kajakas ei ole kunagi lihtsalt kajakas vaid ka neid lindusid on väga mitmeid eriliike. Tänastel piltidel on väikekajakas, kes muide on maailma väikseim kajakas ja kes on Eestis kaitse all. Seda lindu kohtab meie mail pigem harva. Eristub ta teistest kajakatest lisaks suurusele ka selle poolest, et pea ja silm on süsimustad ning mustjad on ka tiivaalused. Fotod tehtud Tartumaal.
Gull is not a glamorous bird - there are always many of them, they are everywhere and they are loud. But a gull is never just a gull - there are many different species. On today's photos you can see a Little Gull that is the smallest gull in the world and a protected species in Estonia. It is quite rare avian in our country. You can distinguish Little Gull from the others by the size of course but also by a completely black head and eye and also by blackish underparts of the wings. The photos are taken in Tartumaa, Estonia.

15. juuli 2015

Savanni-lasuuramadiin, Uraeginthus angolensis

Sinised pintslitõmbed pruunil taustal. Savanni-lasuuramadiin Hlane Kuninglikus rahvuspargis, Svaasimaal.
Blue brush strokes on the brown canvas. Blue Waxbill in Hlane Royal National Park, Swaziland.

14. juuli 2015

Naerukajakas, Larus ridibundus

Naerukajakas suudab janu kustutada ka lennates. Tartumaa.
Common Black-headed Gull is able to quench its thirst even without landing. Tartumaa, Estonia.

13. juuli 2015

Sinignuu, Connochaetes taurinus

Sinignuu koos oma ustava valvuriga (punanokk-pühvlilind) uMkhuze kaitsealal, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Blue wildebeest with its faithful guardian (red-billed oxpecker) in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

12. juuli 2015

Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis

Eesti põõsalindude nädala lõpetuseks meie kõige nähtavam põõsalind - pruunselg-põõsalind. Erinevate arvamuste järgi ei ole ta aga siiski kõige arvukam, sest (kes iganes neid kokku loeb) arvatakse, et aed-põõsalindusid pesitseb meil selgelt rohkem. See liik, aga minu objektiivi ette veel jäänud pole. Viies Eestis kohatav põõsalindude liik on mustpea-põõsalind, kelle fotosid näeb siit. Foto pruunseljast on tehtud Pärnumaal. 
For ending the week of Estonian warblers (genus Sylvia), our most visible warbler - Common Whitethroat. According to different sources, it is still not our most numerous (whoever is counting them) warbler - garden warbler takes the prize in this category but unfortunately I have not got a photo of this bird yet. The fifth species in genus Sylvia in Estonia is Eurasian blackcap and you can see the photos of them here. The photo of the whitethroat is taken in Pärnumaa, Estonia.

11. juuli 2015

Valgelaup-mesilasenäpp, Merops bullockoides

Tähelepanu.... valmis olla...
On your mark... get set...
Läks! Ja käes! Seekord ei näpanud see valgelaup-mesilasenäpp mitte mesilast vaid hoopis liblikat, kuid ülikiire on ta oma liigutustes sellegipoolest. Krugeri rahvuspark, LAV.
Go! And got it! Although this white-fronted bee-eater did not catch a bee but a butterfly this time, it IS really quick and agile nevertheless.Kruger National Park, South Africa.

10. juuli 2015

Väike-põõsalind, Sylvia curruca

Üks nendest lindudest, mis kuulub kategooriasse "Väike Pruun Lind". 
Väike-Põõsalind on Eesti üks väiksemaid tiivulisi ning talle meeldib elutseda okaspuuvõsas (nagu ka pildilt näha). Vaatamata oma väiksusele, on ta üsna julge, mis teeb fotograafi elu veidi lihtsamaks. Tartumaa.
One of the birds that falls into a category: Little Brown Bird. 
Lesser Whitethroat is one of the smallest birds in Estonia and it prefers coniferous thicket as habitat (as seen above). Despite the size, the bird is not very shy that makes the job easier for the photographer. Tartumaa, Estonia.

9. juuli 2015

Valgepea kaputsiinahv, Cebus imitator

Tunniajase paadisõidu kaugusel tsivilisatsiooni viimasest pidepunktist, Rio Frio jõe kallast ääristavate puude otsas, istus see pärdik ja otsis endale sobivaid marju, mida põske pista. Äsja oli tulnud sahmakas vihma, mistõttu oli läbimärg nii ümbritsev vihmamets kui ka looma kasukas. 
An hour's boat ride away from the last foothold of the civilization, on the trees bordering the river Rio Frio, was this monkey and was searching for the berries suitable for eating. The rain had just stopped moments ago so the surrounding rain forest as well as the animal's coat were soaking wet.
Valgepea kaputsiinahv on üks neljast ahviliigist, kes Costa Ricas elutseb. Teda peetakse üsna nutikaks, kuna näiteks söögi hankimiseks kasutab ta tihti erinevaid tööriistu (tokke, kivisid jne) ning teda on nähtud ka ravimtaimedega oma haavu hõõrumas. Sellest tulenevalt ei ole ka imekspandav, et mõned nendest võivad elada rohkem kui 50 aasta vanuseks. Caño Negro looduskaitseala, Costa Rica.
Panamanian white-faced capuchin is one of the four monkey species living in Costa Rica. It is considered to be quite clever as it often uses tools (rocks, sticks etc.) in search of food and it has also been witnessed rubbing medicimal plants on its wounds. Therefore it is not surprising that some of them can live over 50 years old. Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

8. juuli 2015

Vööt-põõsalind, Sylvia nisoria


Vööt-põõsalind on lind, keda mul polnud õnnestunud kuni eelmise nädalani isegi näha, rääkimata siis pildistamisest. Tegemist on Eesti kõige vähemarvukama põõsalinnuga, kes armastab lisaks sellele ka üsna varjulist eluviisi. Meil kuulub ta ka kaitse alla ning probleemiks on sobilike elukohtade kadumine. Fotod tehtud varahommikusel Tartumaal.
Until last week, Barred Warbler was a bird that I had not had the opportunity to see or photograph. It is the least numerous warbler (genus Sylvia) in Estonia and besides that it prefers to stay in a thicket and rarely comes out of it. In our country the barred warbler is also a protected species and the main problem is a loss of habitat. The photos are taken in Tartumaa, Estonia.

7. juuli 2015

Välu-kärbsenäpp, Muscicapa adusta

Välu-kärbsenäpp istumas palavikupuu (toonikuakaatsia) oksal. Seda tagasihoidliku välimusega lindu võib kohata Sahara-aluses Aafrikas ning eelistab elupaigana veekoguäärseid põlismetsi. uMkhuze kaitseala, LAV.
African Dusky Flycatcher sitting on a fever tree branch. You can find this modest-looking bird in sub-Saharan Africa and its favorite habitat is old forest near the water bodies.  uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

6. juuli 2015

5. juuli 2015

Kabrik, Sylvicapra grimmia

Raamitud kabrik. Kabrikud on äärmisel tagasihoidlikud antiloobid, kes väiksemagi ohumärgi korral lippavad põõsasse ära ja jäävad sinna liikumatult seisma. Nagu ka pildilt näha. uMkhuze kaitseala, LAV.
Framed Duiker. Duikers are known for their extreme shyness, freezing at the slightest sign of a threat and diving into the nearest bush. As you can see from the photo. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

4. juuli 2015

Väike-lehelind, Phylloscopus collybita


Jätkan Eesti lehelindude rida ning kolmanda liigina sel nädalal on välja pakkuda väike-lehelind ehk silksolk. Tema eritunnuseks võib pidada tumedaid jalgu (ja loomulikult ka laulu, millest on inspireeritud ka eelmainitud rahvapärane nimi). Meil võib tegelikult veel mitmeid lehelinde kohata, kuid nende nägemine on pigem haruldane sündmus. Fotod tehtud Harjumaal.
Third Estonian warbler this week - Common Chiffchaff. The distinguishable elements of this small leaf warbler are the dark legs (and of course the song that cannot be mistaken). You can actually meet some other leaf warblers in Estonia besides these three but the other species are much-much rarer. The photos are taken in Harjumaa, Estonia.

3. juuli 2015

Heletilder, Tringa nebularia

Jaanalinnud pidid pea liiva alla peitma kui hädaohtu tunnetavad. Aga mida teha kui oled poolveeline lind?
The ostriches supposed to bury their heads in the sand when they're scared or threatened. But what can you do if you are a wader and like to move around in water?
Lihtne! 
Heletilder on muide üsna rännuhimuline lind. Pesa punub ta lähisarktikas (ka Eestis kohtab seda tildrit üsna palju), aga talvitub enamasti Aasias, Austraalias ja Aafrikas. Antud fotod ongi tehtud Kruger rahvuspargis, LAV-s. Ahjaa, see jaanalinnu jutt on tegelikult müüt :)
Easy! 
Common Greenshank is quite a traveller. It nests in subarctics (this wader is quite common also in Estonia) but winters in Asia, Australia or Africa. These photos are taken in Kruger National Park, South Africa. By the way - the story about the ostrich is a myth :)

2. juuli 2015

Salu-lehelind, Phylloscopus trochilus

Lehelinnud kipuvad olema üsna sarnased ning parim eristamisviis on ikkagi selle kaudu, et mis laulu nad suust välja ajavad. Siiski on ka väikeseid erinevusi välimuses. Kui nüüd võrrelda salu-lehelindu mets-lehelinnuga (kelle pilt oli üleeile), siis kõige suurem erinevus on selles, et salu-lehelinnul on rinnaesises ka üsna palju kollast värvi. Harjumaa.
The warblers usually look very much alike and the best way to determine which species is which, is by song. But still, there are also small differences in appearance. If to compare Willow Warbler with Wood Warbler (whose photo was in this blog 2 days ago) then the biggest differences are the yellow streaks on the chest that the wood warbler lacks. Harjumaa, Estonia.

1. juuli 2015

Tiks-rohulind, Cisticola textrix, Cloud Cisticola

Tiks-rohulind on Aafrika lõunaosa mõttes endeemne liik, Sambia on kõige põhjapoolsem koht, kust seda lindu leida võib. Elupaigaks sobivad savannid ja muud rohtlad, kuid tingimusel, et seal pole puid. Toitub putukatest, peamiselt mardikatest ning rohutirtsudest, kuid ka ämblikest. Foto tehtud uMkhuze kaitsealal, LAV-s. 
Cloud Cisticola is near-endemic species in Southern Africa, Zambia is the northernmost place where you can meet this bird. The favorite habitat is open grassland and savannah, it does not tolerate scrub or trees. This cisticola feeds on the invertebrates, especially grasshoppers and beetles but also spiders. The photo is taken in uMkhuze Game Reserve, South Africa.