31. mai 2016

Ameerika tundratüll, Charadrius semipalmatus

Meie liivatülli "lombitagune" lähisugulane - Ameerika tundratüll. Linnu pesitsuspiirkond on Põhja-Kanada ja Alaska tundra ning muul ajal võib teda leida tervelt Ameerika kontinendilt, kuid vahest harva satub tundratüll ka Euroopasse. Täpselt kui palju teda siin leidub, seda pole teada, sest ta on liivatüllist väga raskesti eristatav. Foto tehtud Kariibi mere rannikul, Costa Ricas.
The close relative from "across the pond" of our own ringed plover - Semipalmated Plover. The breeding ground of the bird is the tundra of the Northern Canada and Alaska, in other times it migrates all across the continent and sometimes it even reaches Europe. How many of them reaches Europe is unknown because of the difficulty in identifying them from the ringed plover. The photo is taken in the Caribbean coast of Costa Rica.

30. mai 2016

Mustpea-põõsalind, Sylvia atricapilla


Mustpea-põõsalind on liik, kellel läheb maailmas hästi, mistõttu arvukus on igal aastal suurenenud. Euroopas arvatakse neid olevat kuni 50 miljonit paari ning maailmas kokku ligikaudu 200 miljonit isendit. Ülemisel pildil on isane, alumisel aga emane lind. Fotod tehtud Tartumaal.
Eurasian blackcap is a species that is doing well in the world and therefore the population has been increasing. It is estimated that there are around 50 million pairs in Europe and almost 200 million blackcaps in total in the world. On the upper photo is a male bird and on the lower one female. The photos are taken in Tartumaa, Estonia.

29. mai 2016

Lõuna-sarvnokk, Tockus leucomelas

Veel üks sulanduja (sarnaselt eilsele pildile). Seekord teisest maailma servast - lõuna sarvnokk Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Another blender (like the bird from yesterday's post). This time from the other end of the earth - southern yellow-billed hornbill in Kruger National Park, South Africa.

28. mai 2016

Metskiur, Anthus trivialis

Metskiur üritamas sulanduda ümbritsevasse loodusesse. Päris pikalt oli ta seal oksal liikumatult, ilmselt lootuses, et äkki see kaameraga tüüp siis ei märka. Harjumaa.
Tree pipit trying to blend in to the surrounding nature. It stood motionless for quite a while, probably hoping that the dude with a camera does not notice then. Harjumaa, Estonia.

27. mai 2016

Tüügassiga, Phacochoerus africanus

Spapuhkus mudavannidega. 
Tüügassead iSimangaliso märgala kaitsealal, LAV-s.
A day in a spa taking mudbaths.
Southern warthogs in iSimangaliso Wetland Park, South Africa

26. mai 2016

Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis

Pruunselg-põõsalind kevadises roheluses, Pärnumaal.
Common Whitethroat in spring freshness in Pärnumaa, Estonia.

25. mai 2016

Mudatilder, Tringa glareola

"Kuidas see teine lind seal vee all saab olla? Kuidas ta hingab seal?" See paneb lausa kukalt kratsima. Mudatilder mõtisklemas Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
"How is this possible that this bird is under water? How does it breathes there?" This makes you simply scratch your head. Wood sandpiper contemplating in Kruger National Park, South Africa.

24. mai 2016

Soo-roolind, Acrocephalus palustris

Peiduline soo-roolind Pärnumaa pillirootihnikus.
Usually very shy Marsh Warbler in a reed thicket in Pärnumaa, Estonia.

23. mai 2016

Punakael-väikehaigur, Butorides virescens maculata

"Ae-ae, tulge tulele, tu
lge tekile, hästisuitsetatud pekile..." :)
"Hello-hello, can anybody heeaaar me??"
Punakael-väikehaigur on tõesti väike, täiskasvanud linnu kehapikkus jääb sinna 40 cm kanti. Ning justkui et oma väiksust rõhutada, hoiab lind ka kaela kõvasti keha vastas, paistes välja nagu väike, kühmus vanainimene. Caño Negro märgala kaitseala, Costa Rica.
Green Heron is quite small heron, the body length of an adult bird is around 40cm. And as if to emphasize the smallness, heron's neck is often pulled in tight against the body so it looks like a tiny hunched old person. Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

22. mai 2016

Ristpart, Tadorna tadorna

Kivivalvurid Harjumaa väikeses lahesopis.
The guardians of the rock - common shelducks - in a small bay in Harjumaa, Estonia.

21. mai 2016

Blyde kanjon

Blyde kanjon õhtu hakul, Mpumalanga provintsis, LAV-s.
Blyde canyon in evening light in Mpumalanga province, South Africa.

20. mai 2016

Karmiinleevike, Carpodacus erythrinus


Punamütsike kevadises padrikus Harjumaal.
Little red riding hood (a.k.a Common Rosefinch) in spring thicket in Harjumaa, Estonia.

19. mai 2016

Tõrurähn, Melanerpes formicivorus


Nagu nimigi viitab, on tõrurähni põhitoiduks tammetõrud. Neid kogub ta sügishooajal ning ladustab järgmisteks hooaegadeks reeglina puuõõntes. Võimaluse korral tarvitab tõrurähn söögiks ka putukaid, kuid erinevus teiste rähnidega on selles, et ta praktiliselt kunagi ei urgitse neid koore alt, vaid nopib hoopis puudel kõndivaid ja ringi lendavaid sitikaid. Quetzalite rahvuspark, Costa Rica.
As the name suggest, Acorn Woodpecker feeds on acorns. It harvests these in autumn and stores them in hole-studded trees for the coming seasons. Insects are also on the table but they are gleaned from surface of tree or caught in flight. Unlike most woodpeckers, Acorn woodpecker rarely or never excavates in wood for insects. Parque Nacional Los Quetzales, Costa Rica.

18. mai 2016

Salu-lehelind, Phylloscopus trochilus

Läks!
Start!
Salu-lehelind tammeoksal väikest viisijupikest vilistamas. Pärnumaa.
Willow Warbler tweeting on an oak branch in Pärnumaa, Estonia.

17. mai 2016

Turdoides jardineii, Arrow-marked Babbler

Oranži silmaga oksake.
A branch with an orange eye.
Laliseja või lämiseja võiks olla selle liigi nimi, kui teha otsetõlge inglise keelest. Ladinakeelne nimi on aga palju tavalisem - aiarästas. Tegemist on äärmiselt kogukondliku linnuga, sellele viitab näiteks asjaolu, et poegade eest hoolitsevad ja neid kaitsevad kõik samasse gruppi kuuluvad linnud (reeglina kuni 10 isendit). Krugeri rahvuspark, LAV.
Arrow-marked Babbler is a very social bird and a good example is how they take care of the chicks. The newborns are fed and protected by all the members of the flock (usually up to 10 birds). Kruger National Park, South Africa.

16. mai 2016

Rukkirääk, Crex crex

Keegi tuleb läbi "džungli".
Someone is coming through the "jungle".
Pilt on, heli pole. Tavaliselt on rukkiräägu puhul vastupidine olukord. Fotod tehtud Pärnumaal.
Now you see me, now you don't. Usually it's "don't" with Corn Crake. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.

15. mai 2016

Rohtla-siniraag, Coracias caudatus

Kevadvärviline rohtla-siniraag kössitamas Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Colorful lilac-breasted roller huddling in Kruger National Park, South Africa.

14. mai 2016

Sookurg, Grus grus

Sookurg võib Eestis end suhteliselt turvaliselt tunda, sest looduslikke vaenlasi tervel linnul pole. Röövlind teda murdma ei tule ning röövloom reeglina ei pääse ligidale (kuna sookure nägemine ja kuulmine on väga head). Pärnumaa.
Eurasian Crane can feel quite safe in Estonia as the healthy bird does not have natural enemies here. The birds of prey do not bother them and predators usually cannot get close (as the hearing and eyesight of the bird is very good). Pärnumaa, Estonia.

13. mai 2016

Suurkudu, Tragelaphus strepsiceros

Triibuline emane suurkudu lähenemas joogikohale.
Striped female greater kudu approaching the waterhole.
Kuigi impalad on sisuliselt sama suured kui need kudud, siis millegipärast ootasid nad ära, kui kudud lõpetasid ja alles siis läksid jooma. Hoolimata sellest, et järv oli suur ja lai ning juua oleks ka mujalt saanud. Võib olla siis selles servas oli kõige parem vesi (või kõige vähem krokodille) :) Hlane kuninglik rahvuspark, Svaasimaa.
Although the impalas are almost as big as these kudus then for some reason they waited for them to finish and the started drinking. Despite the fact that the lake was rather big and there were many suitable places for drinking. Perhaps in this corner the water was the sweetest (or there was a smallest number of crocodiles) :) Hlane Royal National Park, Swaziland.

12. mai 2016

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Zorro maskiga kiskjalind Pärnumaa kadakate vahel luuramas.
Predator with a zorro mask (red-backed shrike) lurking between the junipers of Pärnumaa, Estonia.

11. mai 2016

Kirju-kuningkalur, Ceryle rudis

Õhuakrobaat. Kirju-kuningkalur Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Aerial acrobat. Pied Kingfisher in Kruger National Park, South Africa.

10. mai 2016

Kuldnokk, Sturnus vulgaris

Kuldnokal, nagu näha, ei ole alati kuldne nokk, tihtipeale on see hoopis üsna tume. Veel üks huvitav fakt selle linnu kohta on see, et tegemist on Eesti kõige kiirema laululinnuga pääsukese kõrval. Tema lennukiirus ulatub kuni 75 km/h. Tartumaa.
Common Starling is called "Golden Beak" in estonian but it often does not have a golden beak, as it seems. Another interesting fact is that it is the fastest songbird in our country after swallows. Starling can fly up to 75 km/h. Tartumaa, Estonia.

9. mai 2016

Valgepea kaputsiinahv, Cebus imitator

Tavaline päev.
Usual day.
Esmaspäeva hommik. 
Kaputsiinahvid Manuel Antonio Rahvuspargis, Costa Ricas.
Monday morning.
Panamanian white-faced capuchin in Manuel Antonio National Park, Costa Rica.

8. mai 2016

Hall-kärbsenäpp, Muscicapa striata

Kevadine hall-kärbsenäpp Harjumaal.
Spotted Flycatcher in spring in Harjumaa, Estonia.

7. mai 2016

Sagarlauk, Fulica cristata

Kui täiskasvanud sagarlauk on uhkete sarvedega, siis noorlind on kõvasti tagasihoidlikum. Isegi liigile omaseid sarvi ei eraldata neile sünnihetkel, kõik tuleb ise kasvatada. Gautengi provints, Lõuna-Aafrika Vabariik.
When adult Red-knobbed Coot has fancy red horns, the juvenile is much more duller-looking. Even the knobs are not issued at birth, they have to grow these themselves. Gauteng province, South Africa.

6. mai 2016

Laululuik, Cygnus cygnus

Laululuiged Pärnumaa üleujutatud rannaniidul.
Whooper swans on an overflowed coastal meadow in Pärnumaa, Estonia.

5. mai 2016

Toonehani, Plectropterus gambensis

Ohtlik toonehani (täpsemalt loe siit) kuldsetel vetel uMkhuze looduskaitsealal, LAV-s.
Dangerous Spur-winged Goose (read here for the specifics) on the golden waters in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

4. mai 2016

Kakerdaja raba

Idülliline Kakerdaja raba Järvamaal.
Idyllic Kakerdaja fen in Järvamaa, Estonia.

3. mai 2016

Saltator maximus, Buff-throated Saltator


See eestikeelse nimeta lind eelistab elupaigana tihnikuid. Leidub teda Mehhikost Brasiiliani ning söögieelistuseks on puuviljad, seemned, nektar ja aeglaselt liikuvad putukad. Sarapiqui org, Costa Rica.
Buff-throated Saltator prefers thickets as habitat. You can find the bird from Mexico to Brazil and it feeds on fruit, seeds, nectar and slow-moving insects. Sarapiqui valley, Costa Rica.

2. mai 2016

Pöialpoiss, Regulus regulus

Pilt, mida olen päris mitu aastat püüdnud - et pöialpoiss oleks piisavalt lähedal (kuna pikkust on linnul alla 10 cm, siis tuleb ronida üsna ligidale), et ta oleks valguse käes, et ta oleks oma loomulikus elukeskkonnas (kuusikus) ja et ta oleks terav. Plaan õnnestus märtsi lõpus, ühe Harjumaa kuusiku servas.
The photo that I have tried to take for years - where Goldcrest is close (as the length of the bird is less than 10cm then you have to get quite close), where the bird is in the light, where the bird is in its natural habitat (spruce forest) and the photo is sharp. This plan succeeded at the end of March in Harjumaa, Estonia.

1. mai 2016

Carpobrotus dimidiatus, Natal sourfig

Kevadine õis iSimangaliso märgala kaitsealal.
Tegemist on muide taimega (otsetõlge inglise keelest Natali hapu viigipuu), mida leidub looduses ainult LAV idarannikul ja Mosambiigi lõunaosas. Kasvab ta peamiselt ranniku lähedal, ajades varred võimalikult laialt mööda maapinda laiali, kattes niiviisi väga suuri alasid. Taimena on see viigipuu äärmiselt vastupidav, saades hakkama nii pikkade põuaperioodide kui ka ookeanilt lenduva soolaga.
Spring flower in iSimangaliso Wetland Park, South Africa.
Natal sourfig is a plant that grows only from the eastern coast of South Africa to Mozambique. It may spread over large areas to form a tough ground cover resistant to drought and salt spray.