30. november 2015

Hahk, Somateria mollissima


Harilik Hahk on kui loodud jahedasse kliimasse ning jääkülmadele vetele. Tema udusuled on tänini ühed parimad kerguse ja soojapidavuse suhtega soojustusmaterjalid, mistõttu kasutatakse neid nii polaarriietuses kui ka magamiskottides. Sulgede kogumine on õnneks lindudele täiesti ohutu, sest neid nopitakse pesadest pärast pesitsusperioodi lõppu. Ülemisel pildil nii isaslind kui emaslind, fotod tehtud Harjumaal.
Common Eider is destined for colder climate and icy waters. Its down feathers are with one of the best lightness and insulation ratio thermal insulators, so these are used also in polar clothing and sleeping bags. The collecting of feathers is fortunately completely harmless to eiders as the feathers are gathered from the nests after the nesting period. The photos are taken in Harjumaa, Estonia and on the upper photo you can see both male and female bird.

29. november 2015

Vöötselg-väikerähn, Dendropicos fuscescens

Isane ja...
Male and...
...emane vöötselg-väikerähn. Tegemist on ilmselt Aafrika kõige levinuma rähniga, teda leidub igal pool Saharast lõunas. Söögiks tarvitab peamiselt sipelgaid ja termiite, kuid vahest hammustab ka puuvilju peale. Fotod tehtud uMkhuze looduskaitsealal, Mkuzes, LAV-s.
...female Cardinal Woodpecker. It is probably the most common and widespread of all African woodpeckers, with a range extending across sub-Saharan Africa. Its diet mainly consists of ants and termites but sometimes this woodpecker also nibbles on fruits. The photos are taken in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

28. november 2015

Hõbehaigur, Egretta alba

Hõbehaigur on Eestis veel eksikülaline, kuid viimastel aastatel on teda näha üha rohkem ja rohkem. Mujal maailmas on tegemist üsna levinud linnuga - hõbehaigrut võib kohata kõigil kontinentidel peale Antarktika. Foto tehtud Tartumaal.
Great White Egret is an irregular visitor in Estonia but in you can see it more often and often. The rest of the world is quite used to the bird as this Egret is found in all the continents besides Antarctica. The photo is taken in Tartumaa, Estonia.

27. november 2015

Lõuna-Aafrika kähar-pärlkana, Guttera pucherani edouardi


Siin ei ole muud kommenteerida kui: "Elvis elab!". Esimene pilt on tehtud uMkhuze kaitsealal ja teine Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
There is nothing else to say here except: "Elvis lives!". The first sighting is captured in uMkhuze Game Reserve and the othe in Kruger National Park, South Africa.

26. november 2015

Kormoran, Phalacrocorax carbo

Peaaegu mustvalge pilt - kormoran ehk karbas oma tiibu kuivatamas. Põhjus, miks kormoranid kividel "Batmani" teevad, on asjaolus, et nende sulestik ei ole veekindel, mistõttu on vaja end pärast ujumist kindlasti kuivatada. Harjumaa.
Almost black and white - Great Cormorant drying its wings. The reason why cormorants do "Batman" on the rocks, is because their plumage is not waterproof and therefore needs drying after swimming or diving. Harjumaa, Estonia.

25. november 2015

Chlorophanes spiza, Green Honeycreeper


Taas eestikeelse nimeta lind, kuid vabatõlge inglise keelest teeb tast Rohelise Meeroomaja :) Ühesõnaga - las keegi teine annab talle nime. Leida võib seda lindu vihmametsast, puude võradest ning toiduks kasutab peamiselt puuvilju ning mingil määral ka õienektarit (sellest siis ka nimi). Pildil on isane meeroomaja ning fotod on tehtud Sarapiqui orus, Costa Ricas.
You can find Green honeycreeper from the canopy of the rainforest and its diet consists of fruits and flower nectar (hence the name). On the pictures you can see a male bird and the photos are taken in Sarapiqui valley, Costa Rica.

24. november 2015

Luitsnokk-part, Anas clypeata

Lisaks sellele, et luitsnokk-pardi nokk on oluliselt laiem kui teistel partidel, on see lind ka oluliselt aeglasem lendaja kui teised partlased ning samuti ei näe teda praktiliselt kunagi sukeldumas. Pärnumaa.
Besides the fact that Northern Shoveler's bill is much wider than other ducks, this bird also flies much slower than other ducks and you can almost never see it diving. Pärnumaa, Estonia.

23. november 2015

Jõehobu, Hippopotamus amphibius capensis

Sellise kauni figuuri saavutamiseks (kaal 1,3-1,5 tonni) söövad jõehobud igal ööl 50-60 kg rohtu. Just nimelt öösel, sest päevasel ajal sulistatakse peamiselt vees, et kuum liiga ei teeks. Seega niipea, kui saabub õhtu, jäetakse veekogud selja taha ja vajadusel tatsatakse kuni 10 kilomeetrit, et sobiv söögiplats leida.
For this beautiful figure (weight 1,3-1,5 tons) hippos consume 50-60 kg of grass every night. During the day they stay in water to deal with the heat but as the dusk arrives hippos move out of it and may travel upto 10 km to find that perfect patch of grass.
Kuulus jõehobude haigutus näitab, et fotograaf on tulnud liiga ligidale. iSimangaliso märgala kaitseala, LAV.
Famous hippo yawn shows that the photographer is bit too close. Cape Hippopotamus or South African Hippopotamus in iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

22. november 2015

Küla-turteltuvi, Streptopelia senegalensis

Puhvis olekuga küla-turteltuvi on savannis silma looja lasknud. Krugeri rahvuspark, LAV.
Puffy Laughing Dove is taking a nap in savannah. Kruger National Park, South Africa.

21. november 2015

Põhjatihane, Poecile montanus

Novembris on Eesti metsad tühjad ja vaiksed, rõhuv osa lindudest on juba ammu soojematel laiuskraadidel. Vaid mõned üksikud vaprad on jäänud ning põhjatihane on üks neist. Harjumaa.
In November the Estonian forests are empty and quiet as most of the birds have flown away south, to a warmer climate. Only few brave ones have stayed and Willow Tit is one of them. Harjumaa, Estonia.

20. november 2015

Lampornis calolaemus, Purple-throated Mountain Gem


Eestikeelse nimeta koolibri, kuid kui inglise keelest otsetõlge teha, siis on linnu nimi väga poeetiline - Purpurkurk-Mäejuveel. Punane kurk on isaslinnul, antud fotol on emaslind. Tegemist on Kesk-Ameerika endeemse liigiga - teda kohtab Nikaraaguast Panamani ning ainult mäestikes. Pildid tehtud Curi-Cancha kaitsealal, Costa Ricas. 
This hummingbird has a very poetic name - Purple-throated Mountain Gem. The male bird actually has a purple throat, this one is female. This hummingbird is endemic to central America - you can find it in the mountains from Nicaragua to Panama. These photos are taken in Curi-Cancha Reserve, Costa Rica.

19. november 2015

Kullatud roostik, Gilded reed bed

Kuldne hetk Eesti idapiiril, Peipsi järve kaldal. Panoraam kolmest kaadrist, foto on klikitav
Golden moment on the eastern border of Estonia, on the shore of Lake Peipus. Panorama of 3 shots, the photo is clickable.

18. november 2015

Rohtla-siniraag, Coracias caudatus

Värvilaik hallil taustal.
Hoolimata oma kaunist välimusest, ei toitu rohtla-siniraag teps mitte vikerkaartest ja laste naeratustest, vaid tegemist on pesuehtsa kiskjaga. Söögiks lähevad kõik elukad, mis talle massilt alla jäävad - putukad, teod, kahepaiksed, närilised ja teised linnud. Täiesti juhuslikult on pool selle ladina keelsest liiginimest (caudatus) sama, mis eilsel pildil olnud sabatihasel ning see tähendabki saba. Krugeri rahvuspark, LAV.
Colorful spot on a grey background.
Despite its beautiful looks, Lilac-breasted Roller does not feed on the rainbows and the smiles of the children but it is a straightforward predator. It eats everything moving that is smaller than the bird itself - insects, lizards, snails, amphibians, rodents and other birds. By coincidence half of the latin name (caudatus) is the same as the long-tailed tit that was on yesterday's photo. Caudatus means tail. Kruger National Park, South Africa.

17. november 2015

Sabatihane, Aegithalos caudatus

Sabatihane on ilmeksimatult äratuntava välimusega tihane Euroopas - pikk saba, tilluke nokk ja valge pea. Veel üheks tema iseärasuseks on aga pesa, mis vooderdatakse tavaliselt mitme tuhande sulega, mistõttu näeb see välja kui üks suur sule- ja samblakera. Foto tehtud Harjumaal.
Long-tailed tit is unmistakably recognizable tit species in Europe - long tail, tiny beak and white head. Another distinctive feature is its nest that is lined with several thousands of feathers, so it looks like huge ball of feathers and lichen. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.

16. november 2015

Pronksamadiin, Spermestes cucullata

Pronksamadiin on levinud terves Sahara-aluses Aafrikas. Lind toitub peamiselt seemnetest ning elukohaks eelistab avamaastikke, eriti neid, mis asuvad veekogude lähedal. Umhlanga Laguuni kaitseala, LAV.
Bronze Mannikin or Bronze Munia is widespread in most of the sub-Saharan Africa. The bird feeds mainly on seeds and the preferred habitat is open country, especially near water. Umhlanga Lagoon Nature Reserve, South Africa.

15. november 2015

Hiireviu, Buteo buteo

Eesti 2015 aasta lind - hiireviu - taeva all tiirutamas. Harjumaal.
The 2015 bird of Estonia - Eurasian Buzzard - circling in the sky in Harjumaa, Estonia.

14. november 2015

Kolm rondaveli


Uhked kaljud Mpumalanga provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Kolm rondaveli (rondavel on pärismaalaste ümmargune hütt) on üks Blyde kanjoni vingemaid vaatepilte.
Majestic cliffs in Mpumalanga province, South Africa. The three rondavels (rondavel is a round tribal hut) are one of the greatest sights in Blyde canyon.

13. november 2015

Kiivitaja, Vanellus Vanellus

Kiivitajad on tänaseks küll Lõuna-Euroopasse või Põhja-Aafrikasse ära kolinud, kuid juba mõne kuu pärast on neid tagasi oodata. Tegemist on ühtede varaseimate kevadekuulutajatega Eestis. Portree üles võetud Harjumaal.
The Northern Lapwings have already left for their winter quarters in Southern Europe or Northern Africa but in some months they start coming back. These birds are one of the earliest arrivals in spring in Estonia. The portrait is taken in Harjumaa, Estonia.

12. november 2015

Niiluse krokodill, Crocodylus niloticus


Niiluse krokodill on maailma suuruselt teine roomaja ning elutseb ta peamiselt mageveekogudes. Väga harva võib neid leida ka jõgede deltades või laguunides, kuhu merevesi sisse tungib, kuid just sellises laguunis, iSimangaliso märgalal (LAV-s), on pildid tehtud. Ühe väikese kanali serval need kaks krokodilli aega surnuks lõid ning passides ja saaki oodates võivad need loomad liikumatult püsida tunde, vahest ka päevi. Tegemist on vist üsna populaarse molutamiskohaga - sellele viitab kaldast üles viiv, korralikult sissetallatud, teerada.
The Nile crocodile is the second largest reptile in the world and it prefers fresh water bodies as a habitat. Sometimes they are also found in the river deltas and lagoons which are constantly flooded by seawater and exactly by that kind of lagoon in iSimangaliso Wetland Park, South Africa are these photos taken. On the shore of a small canal, these two crocs were passing the time and waiting for the prey and they can go without moving for hours, sometimes for days. It seems to be a popular hangout place as the path leading up the bank is rather trampled.

11. november 2015

Käblik, Troglodytes troglodytes


Käblik ehk risulind oma lemmikkeskkonnas - tihedas võsas. Harjumaal.
Eurasian wren in its favorite environment - thicket. In Harjumaa, Estonia.

10. november 2015

Pruunpelikan, Pelecanus occidentalis

Pööre,...
Turn,...
...pidurdus ja...
...breaking and...
...maandumine vette. Noor pruunpelikan Brasilitos, Nicoya poolsaarel, Costa Ricas.
...landing in water. Juvenile Brown Pelican in Brasilito, Nicoya peninsula, Costa Rica.

9. november 2015

Punaselg-õgija, Lanius collurio


Kiskja portreed. Osava lendajana, suudab punaselg-õgija üsna hõlpsasti oma toidulauda rikkalikult katta. Sinna kuuluvad nii putukad, liblikad, sisalikud, konnad, väiksemad närilised kui ka linnud. Passib ta oma saaki kusagil kõrgel oksal, kust siis sööstab vigurlendu tehes ohvrini. Ning kui midagi üle jääb, siis talletab ta selle tulevikuks. Kui kusagil metsa ääres kõndides näete orgi otsa lükatud poolikut konna, siis suure tõenäosusega on see punaselg-õgija töö. Fotod tehtud Pärnumaal.
The portraits of a predator. As a skillful flyer, Red-backed Shrike is able to fill its "table" easily with various food. It includes bugs, butterflies, lizards, frogs, smaller rodents and birds. The bird waits for its prey on a higher branch and at the right time it charges towards the victim. And if  there are leftovers, this shrike saves them for the future. So if you see a half of a frog on a stick walking around in the forest, it is probably the work of a red-backed shrike. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.

8. november 2015

Savanni-turteltuvi, Streptopelia capicola

Savanni-turteltuvi kevadises värskuses, Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Cape Turtle Dove in spring freshness in Kruger National Park, South Africa.

7. november 2015

Hallhani, Anser anser

Haned läinud, hallad maas... Pildil olev hallhani valmistub minekuks Läänemaal.
In Estonia there is a saying - "The geese are gone, the frost is here" - which means that it soon gets cold when the geese are leaving. This Grey Goose is planning its takeoff in Läänemaa, Estonia.

6. november 2015

Hallturako, Corythaixoides concolor


Kummalise välimuse ja naljaka inglise keelse nimega (Hall Mine-Ära-Lind) hallturako elutseb Aafrika lõunaosa kuivades savannides ning on peamiselt taimetoitlane (puuviljad, pungad, lehed, õied). Liigil läheb päris hästi ning seetõttu kohtab teda looduses üsna tihti. Krugeri rahvuspark, LAV.
Strange-looking Grey Go-away-bird is found in dry savannahs in southern Africa. The bird is mainly vegetarian and the diet consists of fruit, flowers, leaves and buds. This species is actually doing quite well, therefore you can see it quite often when moving around in savannah. Kruger National Park, South Africa.

5. november 2015

Rästas-roolind, Acrocephalus arundinaceus

"Oh, mis kena õhtuvalgus!"
"What a beautiful evening light!"
"Paneb kohe hinge rõkkama ja noka laulma..." Rästas-roolind Harjumaal
"It makes your soul fly and beak sing..." Great Reed Warbler in Harjumaa, Estonia.
Laulu salvestaja/song recorded by: Mikael Litsgård, xeno-canto.org

4. november 2015

Suur-tiigerhüüp, Tigrisoma mexicanum

Suur-tiigerhüüp istumas jõeäärses võsas. Just liikumatult kalda ääres passimine on tema meetod saagi tabamiseks. Kui mõni kala või krabi või konn linnu lähedusse satub, siis sirutab ta oma pika kaela (mis niisama istudes on peidus) kiirelt välja ja haarab tegelase oma võimsa noka vahele. Aga seni kuni kedagi pole, tuleb lihtsalt oodata, oodata, oodata. Ning mitte liigutada isegi laussaju ajal. Caño Negro kaitseala, Costa Rica.
Bare-throated Tiger-heron perched on a branch in a riverside thicket. Waiting motionless is its method of catching the prey. When a fish or a frog or a crab comes within reach, this heron stretches out its long neck (which is hidden now) and catches the creature with its strong bill. But until then, it must just wait, wait and wait. And not to move even if it pours. Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

3. november 2015

Jääkoskel, Mergus merganser

Jääkoskla väikeste hammaste ja konksuga nokk on ideaalne varustus kalapüügiks. See võimaldab tal kinni püüda ka suuremaid kalu, mis tavaliselt partlastele kättesaamatuks jäävad. Foto tehtud Läänemaal.
Goosander has a hooked bill with tiny teeth that is a perfect tool for fishing. It enables even to catch bigger fish that are usually out of reach for the ducks. The photo is taken in Läänemaa, Estonia.

2. november 2015

Lõvi, Panthera leo krugerii

Keelega suu ilusti puhtaks ja...
At first licking the mouth clean and..
...siis väike naeratus fotograafile. Transvaali lõvi Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
...then a smile to the photographer. Transvaal lion in Kruger National Park, South Africa.

1. november 2015

Sinitihane, Cyanistes caeruleus

No kui olid juba see nädal tihased, siis panen ühe pildi veel. Uudishimulik sinitihane võserikus, Harjumaal.
As there were already couple of photos of Tits this week, here is another one. Curious Blue Tit in the thicket in Harjumaa, Estonia.