28. veebruar 2018

Austraalia piilpart, Anas gracilis


Austraalia piilpartidel läheb liigina väga hästi ja üsna suuresti tuleneb see sellest, et linnud on väga paindlikud ja kiired muutustele reageerijad. Nende peamine levila on Austraalia, kuid kui seal juhtub mõnes piirkonnas olema põuane hooaeg, siis nad järgnevad vihmadele ja otsivad sobivama paiga elamiseks. Nii juhtus näiteks aastal 1957, mil tuhanded ja tuhanded linnud emigreerusid vihmade kannul Uus-Meremaale, mitmekordistades sealse piilpartide populatsiooni. Fotod tehtud Abel Tasmani rahvuspargis, Uus-Meremaal.
Grey Teal is doing very well as a species and it is mainly due to the fact that they are very flexible and rapidly react to the changing weather. Their "homeland" is Australia but if there is a drought, the teals are rapidly colonising new and suitable habitat following rain. This happened for example in 1957 when thousands and thousands of grey teals followed the rains to New Zealand, multiplying the local teal population by several times. The photos were taken in Abel Tasman National Park, New Zealand.

27. veebruar 2018

Roohabekas, Panurus biarmicus

Väljendusrikaste näomaalingutega roohabekas Läänemaa roostikus. 
Bearded reedling in a reed bed in Läänemaa, Estonia.

26. veebruar 2018

Oliiv-marjavint, Euphonia gouldi

Tilluke oliiv-marjavint õiterohkes, troopilises kevades. Punane otsmik annab vihje, et tegemist on emaslinnuga. Sarapiqui org, Costa Rica.
Tiny Olive-backed Euphonia in a tropical spring full of blossoms. Red forehead gives a hint that this is a female bird. Sarapiqui valley, Costa Rica.

24. veebruar 2018

Eesti Vabariik 100

Hea Eesti, palju õnne juubeli puhul!
Today is the birthday of Estonia - 100 years ago our small republic was born. Happy birthday dear fatherland!

23. veebruar 2018

Punakael-väikehaigur, Butorides virescens maculata

Punakael-väikehaigur Frio jõe ääres, Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Green Heron by the river Frio in Caño Negro wetland, Costa Rica.

22. veebruar 2018

Siisike, Carduelis spinus

Piisike siisike männivõrast varju otsimas, Harjumaal.
Little Eurasian Siskin looking for cover from a pine tree. Harjumaa, Estonia.

21. veebruar 2018

Valgepea kaputsiinahv, Cebus imitator

Valgepea kaputsiinahv Manuel Antonio rahvuspargis, Costa Ricas.
Panamanian white-faced capuchin in Manuel Antonio National Park, Costa Rica. 

20. veebruar 2018

Harakas, Pica pica

Harakas noores kaasikus, Harjumaal.
Eurasian Magpie in a young birch forest in winter. Harjumaa, Estonia.

19. veebruar 2018

Paradiisipart, Tadorna variegata, Putangitangi

Esikolmik.
Kes teab, et mille või kelle nimel võisteldi, aga päeva esimeste kiirte valgel need paradiisipardid igatahes ennast "poodiumil" ritta seadsid. Foto on tehtud Te Anau järve kaldal, Fiordlandis, Uus-Meremaal.
Top three.
Who knows what were they competing about but as the first rays of the day appeared, these Paradise Shelducks took their respective positions on the "podium". The photo is taken on the shore of Lake Te Anau, Fiordland, New Zealand.

16. veebruar 2018

Hallpea-masktikat, Myiozetetes granadensis

Hallpea-masktikat metsaroheluses, Sarapiqui orus, Costa Ricas.
Grey-capped Flycatcher in rain forest verdure in Sarapiqui valley, Costa Rica.

15. veebruar 2018

Rebane, Vulpes Vulpes

Uuriv pilk. Rebane Harjumaal.
Curious look. Red fox in Harjumaa, Estonia.

14. veebruar 2018

Ruapehu mägi

Ruapehu mägi on Uus-Meremaa suurim aktiivne vulkaan ja ühtlasi Põhjasaare kõige kõrgem mägi - 2797 meetrit. Kuigi tegemist on tulemäega, mis on olnud aktiivne üle 250 000 aasta ning ka viimase 10 aasta jooksul on olnud mitmeid intsidente (sh paar korda ka pursanud vett, muda ja kive paarisaja meetri kõrgusele õhku), on Ruapehu talveperioodil siiski hinnatud suusapiirkond. Mäesuusakuurortid asuvad lausa kahel erineval nõlval. Ruapehu asub Tongariro Rahvuspargi territooriumil, Põhjasaare keskosas.
Mount Ruapehu is the largest active volcano in New Zealand and in the same time the highest mountain on the North Island - 2790 metres. Although it's been active for over 250 000 years and there have been numerous incidents in the past 10 years (incl. couple of eruptions of mud, water and rocks), Ruapehu is still a very popular mountain skiing area in winter. Major ski resorts are situated on two different slopes of the mountain. Mount Ruapehu is situated in Tongariro National Park, in central North Island.

13. veebruar 2018

Ohakalind, Carduelis carduelis

Ohakalinnud talvisel heinamaal linnupetet hankimas, Pärnumaal.
European Goldfinches searching for provisions on a winter pasture in Pärnumaa, Estonia.

12. veebruar 2018

Suurhoko, Crax rubra

Uhke suurhoko  Vulkaan Arenali rahvuspargis Costa Ricas.
Magnificent-looking Great Curassow  in Arenal Volcano National Park, Costa Rica.

11. veebruar 2018

Kuldlauk-lootoselind, Jacana spinosa

Kuldlauk-lootoselind mudasel Frio jõe kaldal, Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Northern Jacana on a muddy shore of Frio river in Caño Negro Wetland, Costa Rica.

7. veebruar 2018

Zosterops lateralis, Silvereye


Eestikeelse nimeta, pöialpoisist veidi suurem linnuke, on Vaikse ookeani edelaosa liik. Arvatavasti on päritolumaaks tal Austraalia, kuid tänasel päeval peetakse teda kohalikuks liigiks ka Uus-Meremaal ja mitmetel Vaikse ookeani väikesaartel. Uus-Meremaal nähti teda esmakordselt aastal 1832, kuid plahvatuslik arvukuse kasv toimus paarkümmend aastat hiljem. Selle põhjuseks arvatakse olevat tugevat idasuunalist tormi, mis rändel oleva parve kiivide maale kandis. Ning kuna kõik eluks vajalik oli siin olemas, hakkas arvukus ka kenasti kasvama ja täna võib seda lindu leida üle kogu maa. Üsna lühikesest ajaloost tuleneb ka linnu maoorikeelne nimi - tauhou - mis tähendab "uut saabujat". Fotod tehtud Fiordlandi regioonis, Uus-Meremaa Lõunsaarel.
Silvereye is very small bird of the south-west pacific. The homeland, probably, is Australia but today it is called a native bird also in New Zealand and many Pacific islands. In New Zealand the silvereye was first seen in 1832 but the numbers exploded some 20 years later. It is assumed that a migrating flock was swept eastwards by a storm and as everything was suitable in Kiwiland, the species flourished and today silvereye is a common bird all across the country. The short history with New Zealand is also depicted in its maori name - tauhou - that means "new arrival". The photos were taken in Fiordland region in South Island of New Zealand.

6. veebruar 2018

Metskits, Capreolus capreolus

Lõpuks tuli korralikult lund kah! Metskits Harjumaal.
Finally the snow arrived! Roe deer in Harjumaa, Estonia.

5. veebruar 2018

Vagunokk-ühiskägu, Crotophaga sulcirostris

Vagunokk-ühiskägu on naljakas nimi, kuid sellel nimel on tegelikult väga loogilised põhjused. Vagunokk on vagunokk seepärast, et... no vaadake pilti. Ühiskägu tuleneb aga sellest, et selle liigi emaslinnud munevad munad niinimetatud ühispessa (tavaliselt kuni 4 paari teevad sellist koostööd), kus siis ka korda mööda hautakse neid mune (sh isaslinnud) ning samuti käib noorlindude toitmine ja kaitsmine ühiselt. Tõeline kommuun! Foto tehtud Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Groove-billed Ani often uses communal nest: maximum 4 pairs work together to build nest, then the female of each pair lays eggs in the nest, and all adults help incubate the eggs. Later on the newborns are also fed and protected by all adults in group. A real commune life! The photo was taken in Caño Negro Wetland, Costa Rica.

3. veebruar 2018

Must iguaan, Ctenosaura similis

Maailma kiireim sisalik - must iguaan - suudab lühiajaliselt sprintida kuni 35 km/h. Kusjuures seda kiirust ei kasuta ta mitte saagi püüdmiseks, sest tegemist on suuresti taimetoitlasega, vaid hoopis vaenlaste eest põgenemiseks. Ning kui kiskja ikka liiga lähedale jõuab, on tal võimalik iguaanilt saada ka litakas suure ja sakilise sabaga. Nagu pildilt näha, on must iguaan ka hea ronija, foto on tehtud Nicoya poolsaarel, Costa Ricas.
World's fastest lizard - Black spiny-tailed Iguana - has a maximal sprint speed of 35 km/h. However, it does not use this speed to catch someone as it is primarily herbivorous, but to run away from predators. And if the chaser still gets too close, a strong lash with iguana's spiny tail is guaranteed. As seen from the photo, black iguana is also an excellent climber. The photo was taken in Nicoya peninsula, Costa Rica.

2. veebruar 2018

Lahemaa rannik

The coast of Lahemaa National Park, Estonia.