30. juuni 2015

Mets-lehelind, Phylloscopus sibilatrix

Valguses ja varjus. Ühel varasel kevadhommikul, natuke pärast päikesetõusu, alustas metsaserval laulu see mets-lehelind. Nokaga küünitas päikese poole, kuid saba oli veel turvaliselt metsa varjus. Tartumaa.
In shadow and light. On an early spring morning, just after the sunrise, this wood warbler started its concert on the edge of the forest. The head was basking in the sun while the tail was securely in the shadow of the woods. Tartumaa, Estonia.

29. juuni 2015

Sinihaigur, Egretta caerulea

Uhkete küünistega sinihaigur kahlamas mõnusalt soojas Kariibi mere rannikuvees, Costa Ricas.
Little Blue Heron (that has quite impressive claws as you can see) wading in nice and warm coastal waters of Caribbean Sea in Costa Rica.

28. juuni 2015

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Hämar tüüp. Punaselg-õgija Harjumaal.
Shady character. Red-backed Shrike in Harjumaa, Estonia.

27. juuni 2015

Jõehobu, Hippopotamus amphibius capensis

Jõehobude pod ehk kogum iSimangaliso järve ääres, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Nendesse kogunetakse õhtuhakul.
The pod of hippos by the iSimangaliso lake in South Africa. 
Ning kuigi päike pillutas tol päeval oma viimaseid kiiri üle mangroovide, siis selline jõehobude haigutamine ei tulene sellest, et uni hakkab peale tikkuma. Suu pärani lahti tähendab ähvardust. Põhimõtteliselt reklaamitakse sulle välja neid ülivõimsaid kihvasid, mille vahele sa kohe satud, kui lähemale liikuma peaksid. 
Although the sun cast the last rays over the mangroves, this kind of yawning does not mean that the hippopotamus is getting sleepy. Mouth wide open means aggression. Basically the animal displays its magnificient tusks that will be inserted inside your body if you dare to get closer.

26. juuni 2015

Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis

Pilve piiril. Pruunselg-põõsalind Harjumaal.
On top of the clouds. Whitethroat in Harjumaa, Estonia.

25. juuni 2015

Hõbehaugas, Elanus caeruleus

Mingi kõrgema asja tipus - see on paik, kus hõbehaugas oma saaki (väikesed imetajad, närilised, suuremad putukad) passib. Olgu see siis põõsas, puu või rauast post. Sealt ta sööstab täiesti helitult välja valitud ohvri suunas, kuigi vajadusel on lind suuteline õhus ka rappelendu tegema (st lendab ühe koha peal). Sterkfontein Dami looduskaitseala, LAV.
At the top of something high - this is the place where black-shouldered kite waits for its prey (small mammals, rodents, larger insects). It can be a bush or even a tree or a metal bar. When a prey is selected, it drops silently onto it although it can also hover in one spot if necessary. Sterkfontein Dam Nature Reserve, South Africa

24. juuni 2015

Kadakatäks, Saxicola rubetra

Jaanipäeval tuleb ikka liha süüa, ega kadakatäks ka siis teisiti saa. Tartumaa.
Today is a Midsummer Day - a very big celebration in our region. The tradition requires eating a lot of meat and even Whinchat knows that. Tartumaa, Estonia.

23. juuni 2015

Mustviires, Chlidonias nigerSinine. Ja must. Ja valge. Head Võidupüha kõigile! Fotodel mustviirese lennunäited Tartumaalt.
Blue. And black. And white. These are the national colors of Estonia and today is our Victory Day! On the photos you can see the flight examples of Black Tern.

22. juuni 2015

Pärast päikest

Päike on just loojunud ja esimene täht taevas süttinud. Mõnus päevalõpp Vaikse ookeani ääres, Conchali rannal, Costa Ricas.
The sun has just set and the first star is lit. Beautiful end of the day by the Pacific ocean, on Conchal beach, Costa Rica.

21. juuni 2015

Luitsnokk-part, Anas clypeata

Nokk kui labidas. Sellist laia nokka kasutab luitsnokk-part toidu kogumiseks kalda- või põhjamudast - vee ja soga nätsutab ta noka vahelt välja ning toit jääb niiviisi alles. Pärnumaa. 
Bill like a shovel. Northern Shoveler uses this kind of wide bill for gathering food from the water and mud. It literally shovels the stuff between its beak and lets all the non-edible things back to water. Pärnumaa, Estonia.

20. juuni 2015

Safran-kangurlind, Ploceus subaureus


Safran-kangurlinnu portreefotod Umhlanga laguuni kaitseala roostikus, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
The portraits of Yellow Weaver or African Golden Weaver in  Umhlanga Lagoon Nature Reserve, South Africa.

19. juuni 2015

Kühmnokk-luik, Cygnus olor

Üheksa! Varahommik roostikus, Tartumaal. 2015 aastakäik teeb koos vanematega pisikest hommikuujumist.
Nine! Very early morning on a small creek of Tartumaa, Estonia. The "class of 2015" making the morning swim with their parents.

18. juuni 2015

Võsaorav, Paraxerus cepapi

Kuigi looma nimi on võsaorav (inglise keeles ka puuorav), ei põlga see näriline ka maapinnal ja avamaal  toiduotsimist ära. Krugeri rahvuspark, LAV.
Although the name of the animal is Tree Squirrel (also Smith's bush squirrel), it does gladly search for food also from the ground. Kruger National Park, South Africa.

17. juuni 2015

Mudatilder, Tringa glareola

Mudatilder väikese rohelise aktsendiga. Harjumaa.
Wood sandpiper with a small green accent. Harjumaa, Estonia.

16. juuni 2015

Kiriselg-leeklind, Piranga bidentata


Kiriselg-leeklind elutseb Kesk-Ameerika mäestikes ehk siis otsib veidi jahedamat kliimat kui sealsed tasandikud pakkuda suudavad. Piltidel on kirev isaslind, emane on tunduvalt tagasihoidlikum. Toituvad need leeklinnud peamiselt putukatest ja puuviljadest ning seetõttu tegutsevad peamiselt puude võrades. Fotod tehtud Costa Rica keskosa mäestikus, Quetzalite rahvuspargis.
Flame-colored Tanager lives in Central American highlands i.e. looks for a milder climate than the coastal plains can offer. On the photos you can see a flashy male bird, female is much more subtle-looking. These birds feed on insects and fruits, therefore move around mainly on the foliage. The photos are taken in the central highlands of Costa Rica, in  Parque Nacional Los Quetzales.

15. juuni 2015

Mustpea-põõsalind, Sylvia atricapilla

Isane...
Male...
...ja emane mustpea-põõsalind. Igal kevadel valmistab isaslind ette mõned "pesavundamendid", emane tuleb vaatab, et milline nendest talle kõige rohkem meeldib ja siis ehitatakse pesa koos lõpuni. Üsna efektiivne tegutsemine, ütleks ma. Fotod tehtud Tartumaal.
...and female Eurasian blackcap. Every spring male builds several nest "foundations". Then comes the female, chooses her favorite and then they will finish it together . Quite effective teamwork, I would say. The photos are taken in Tartumaa, Estonia.

14. juuni 2015

Pronksloojang savannis

Bronze sunset in savannah. Kruger National Park, South Africa.

13. juuni 2015

Hallhaigur, Ardea cinerea

Hallhaigrute bande Läänemaa rannaniidul.
The gang of Grey Herons on the coastal meadow of Läänemaa, Estonia.

12. juuni 2015

Smaragd-sultantait, Porphyrio porphyrio madagascariensis

Smaragd-sultantait pillirool turnimas.
African Swamphen climbing on reeds.
Tegemist on ühe hääleka ja kireva linnuga, kes samas enamasti hoiab ennast roostiku varju. Toidulaud on tal mitmekesine - süüa sünnivad nii taimed, vähilised, kalad kui ka linnumunad. Peamiseks looduslikuks vaenlaseks on linnul Niiluse krokodill, ilmselt seetõttu, et liigutakse samades ringkondades (st soistel ja märgadel aladel). Fotod tehtud Gautengi provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Swamphen a.k.a African Purple Gallinule is a loud and colorful bird that usually stays in the protective shadow of the reed bed. Its diet is varied - plants, invertebrates, fish and bird eggs are all good to eat. Main natural predator is considered to be Nile crocodile, probably because they move in the same circles (wetlands, swamps). The photos are taken in Gauteng province, South Africa.

11. juuni 2015

Roo-loorkull, Circus aeruginosus

Roo-loorkull hoolsalt roostikku läbi "kammimas". Kui silmad on kogu aeg maas...
Eurasian Marsh-harrier "combing" the reed bed. If the eyes are on the ground...
...siis võid juhuslikult sattuda ka fotograafile sobivalt lähedale. Pärnumaa.
...one can get suitably close to the photographer. Pärnumaa, Estonia.

10. juuni 2015

Lõvi, Panthera leo krugerii

See pilt annab ammendava vastuse küsimusele, et miks lõvi on just sellist värvi nagu ta on. Kevadiselt kuivas savannis võib see suur loom ikka päris märkamatuks jääda. Krugeri rahvuspark, LAV.
This photo answers comprehensively why lion is colored like it is. This large animal can go quite undetected in a dry spring savannah. Kruger National Park, South Africa.

9. juuni 2015

Kiivitaja, Vanellus Vanellus

Kiivitaja kevadises roheluses, Harjumaal.
Northern Lapwing or Peewit in spring verdure in Harjumaa, Estonia.

8. juuni 2015

Puna-aara, Ara macao

Puna-aara oma koduuksel.
Neid koduuksi on aga Costa Ricas jäänud üsna väheks, mistõttu seda suurt ja kirevat lindu kohtab vaid paaris-kolmes paigas Vaikse ookeani rannikul. Põhiliseks probleemiks on, nagu ikka, elupaikade kadumine. Laiemaks probleemiks on aga papagoide kasutamine kodulindudena - selleks, et keegi saaks endale koju kireva linnu (kes elab kuni 75-aastaseks!), röövitakse metsikute lindude tibusid. Nähes kui väga neile aaradele meeldib lennata, on lindude puuris hoidmine aga sulaselge piinamine.
Scarlet Macaw on its doorstep.
Though there are not many doorsteps left in Costa Rica, therefore you can see that bird in the wild only in 2-3 places on the Pacific Coast. The main problem is the loss of habitat. Broader issue is also the usage of macaws and parrots as domestic pets - for that reason the nests of wild birds are robbed and chicks taken. Seeing how much the macaws (that can live up to 75 years!) love to fly, keeping them in a cage is pure torture.
No kui fotograaf midagi peale passimise ja klõbistamise ei tee, siis võib tukk peale tulla küll. Fotod tehtud Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
Well, if the photographer does not do anything besides looking and making some clicking sounds, one might just doze off. The photos are taken in Carara National Park, Costa Rica.

7. juuni 2015

Sarvikpütt, Podiceps auritus

"Näe, lennuk lendab!"
"Look, a plane!"
"A mis see lennuk on?" Emane sarvikpütt koos noorlinnuga. Läänemaa.
"What's a plane?" Female Horned Grebe or Slavonian Grebe with the juvenile. Läänemaa, Estonia.

6. juuni 2015

Vilja-kangurlind, Quelea quelea


Peitepilt - leia fotolt vilja-kangurlind. Tegelikult ei tohiks nende lindude leidmisega raskusi olla, sest tegu on maailma kõige arvukama metsiku linnuliigiga. Eri andmetel on neid kangurlindusid 3-10 miljardit isendit ning kõik nad elavad Sahara-aluses Aafrikas. Krugeri rahvuspark, LAV.
Hidden image - find a Red-billed Quelea from this photo. In nature you should not have trouble finding that bird as it is the world's most abundant wild bird species. According to different sources, it is estimated that there are 3-10 billion red-billed queleas and they all live in sub-Saharan Africa. The photo is taken in Kruger National Park, South Africa.

5. juuni 2015

Väike-lehelind, Phylloscopus collybita

"Kes sina selline oled?" Uudishimulik väike-lehelind ehk silksolk Harjumaal.
"Who are you?" Curious chiffchaff in Harjumaa, Estonia.

4. juuni 2015

Suur-lootoselind, Jacana africanaSuurte varvastega suur-lootoselind putukaid ja pisikesi vähkisid otsimas uMkhuze looduskaitsealal, LAV-s. 
Nende lindude puhul on huvitav see, et emased isendid on ligikaudu kaks korda suuremad kui isased. Ning kuna lootoselindude munad ja tibud on meelistoidus nii madudele, saarmatele, mangustidele kui ka röövlindudele, siis liigi püsimajäämiseks muneb emane igal hooajal mitu (kuni 30) pesatäit mune. Reeglina on partneriks erinevad isased.
African Jacana or Lily-trotter with its big toes searching for insects and small crustaceans in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.
With these birds it is interesting that the female is almost twice as large as the male. And as the eggs and chicks of the jacanas are favorite food for snakes, otters, mongooses and many birds of prey, the survival of this species is largely dependent on the mother’s ability to lay several clutches  (up t0 30) of eggs in one season. The partners of different clutches are usually different.

3. juuni 2015

Rukkirääk, Crex crex


Ilmeksimatult äratuntava lauluga lind, kui seda häälitsust lauluks üldse nimetada saab. Kes seda originaalis kuulda soovib, võib minna suhteliselt suvalise aasa või heinamaa äärde ja korraks seisatada. Suure tõenäosusega on kusagil lähedal mõni krääksuv rukkirääk, sest praegu on käes lauluaeg. Foto tehtud Harjumaal.
A bird with an unmistakable song, if you can call it a song. Now is also the perfect time in Estonia to hear Corn Crake perform live. You just have to find the nearest hayfield or a meadow and listen for a while. There is a good probability that a corncrake is in hearing distance as it is singing period at the moment. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.
Laulu salvestaja/song recorded by: Edmunds Racinskis, xeno-canto.org

2. juuni 2015

Thraupis episcopus, Blue-gray Tanager

Üks Costa Rica levinumaid lindusid - sinihall tangara (enda tuletatud nimi, kuna ametlik eestikeelne nimi puudub). Tegelikult ei piirdu levila muidugi Costa Ricaga vaid seda häälekat tiivulist võib kohata kõikjal Mehhiko ja Amazonase vahel olevates riikides. Sarapiqui org, Costa Rica.
One of the most common birds in Costa Rica - blue-gray tanager. Of course the habitat is not only this country - you can find this noisy bird from Mexico to Amazon basin. The photo is taken in Saparpiqui valley, Costa Rica.

1. juuni 2015

Karmiinleevike, Carpodacus erythrinus

Rapsileevike? Siiski mitte - punane karmiinleevike otsustas rapsipõllu ühtlast värvigammat veidike rikastada. Tartumaa.
Rapefinch? Not really - scarlet rosefinch decided to enrich a bit the gamma of the rapeseed field. Tartumaa, Estonia.