30. november 2016

Ameerika redulind, Heliornis fulica


Ameerika redulind on troopilise Ameerika veelind, kes on eluviisilt üpris arg. Elutseb ta soodes ja rabades, hoides ujudes võimalusel taimestiku varju. Redulinnu eripäraks on see, et isaslindudel on tiibade all taskud, milles ta transpordib oma poegi. Vajadusel nii ujudes kui ka lennates. Tegemist on unikaalse lahendusega, mida pole ühelgi teisel linnuliigil. Fotod tehtud vihmasel Frio jõel, Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Sungrebe or American finfoot is an aquatic bird of the tropical America that is quite shy by nature. Its habitats are usually swamps and marshes where it keeps itself in the protective cover of vegetation if possible. The unique feature of sungrebe is the fact that the male bird has pouches or pockets under the wings where it can carry chicks. During swimming or even flight. That is the feature that no other bird in the world has. The photos are taken on a rainy Frio river in Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

29. november 2016

Pöialpoiss, Regulus regulus


Lindude kuningas - just sellist nime kannab pöialpoiss ladina keeles. Nimi tuleneb tema kuldsest kroonist ning tiitli takistuseks pole seegi, et ta on Euroopa tiivulistest väikseim. Harjumaa.
King of the birds - it is the translation of the latin name of goldcrest. The name obviously derives from the "golden crown" and even the fact that it is the smallest avian in Europe does not affect this powerful title. Harjumaa, Estonia.

28. november 2016

Palmitangara, Thraupis palmarum, Palm Tanager

Ei ole ka linnuriigis võrdsust - keegi on ikka kõrgemal positsioonil ja keegi madalamal. Sarapiqui org, Costa Rica.
There is no equality in bird kingdom either - someone is always on a higher position and someone is on the lower. Sarapiqui valley, Costa Rica.

27. november 2016

Playa Danta

Täna on esimene advent ja Eestis seega talvekaamose hari algamas. 
Aga maailma mõnes teises servas võib olla ka niiviisi nagu pildil. Playa Danta rand Nicoya poolsaarel, Costa Ricas.
Today is the First Sunday of Advent and the beginning of the darkest and shortest days in Estonia.
But in some other corner of the world, things can be quite different. Driftwood in Playa Danta beach in Nicoya peninsula, Costa Rica.

26. november 2016

Hakk, Corvus monedula

Sinisilm.
Hakkide puhul on huvitav see, et nad on  ühed vähestest loomariigi esindajatest (lisaks inimestele ja mõnedele primaatidele), kes mõnikord omavahel toitu jagavad. Lihtsalt niisama. Tavaliselt esineb sellist lahkust ainult vana- ja noorlindude vahel ning pesitsusperioodi ajal. Harjumaa.
Ol' blue eyes,
What is interesting with Eurasian Jackdaw is that it is one of the few species in animal kingdom (besides humans and some primates) that sometimes shares its food with others. For no particular reason. Usually you can only see this kind of kindness between parents and chicks or during the breeding season. Harjumaa, Estonia.

25. november 2016

Molothrus aeneus aeneus, Bronzed Cowbird

Seda eestikeelse nimeta (ingl. k tõlge Pronksjas Lehmalind) lindu leidub USA lõunaosast kuni Kolumbiani. Tegemist on pesaparasiidiga, kes oma poegi kunagi ise üles ei kasvata. Kasupereks valib ta tavaliselt kas mõne peoleo või turpiali (kes on sama suured linnud), kuid vahest ka kardinali, vindi või sidriku (kes on tsipa väiksemad). Seega päris nii hull pole kui meie käo puhul, kus linavästrik peab palehigis toitma endast mitu korda suuremat "järeltulijat". Caño Negro märgala, Costa Rica.
Bronzed Cowbird is found from southern USA to Colombia and this bird is a brood parasite that does not raise its young. Usually it chooses othed cowbirds and orioles (that are similar in size) as hosts but sometimes also cardinals, finches or sparrows (that are a bit smaller). So its not that bad as with European Cuckoo that make wagtails (that are several times smaller) to raise the offsprings. Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

24. november 2016

Jääkoskel, Mergus merganser


Jääd veel ei ole, aga jääkoskel juba on. Veidi sassis soenguga emaslind Läänemaal.
Female goosander is having a bad hair day in Läänemaa, Estonia.

23. november 2016

Kroontikat, Onychorhynchus coronatus mexicanus

Kroontikat on troopilise Ameerika kärbsenäpp, kes on oma nime saanud selle järgi, et isaslinnul on peas uhke kroon, mille ta vajadusel püsti ajab. Kroon kujutab endast suurt, oranžide sulgedega lehvikut ning näeb päris efektne välja. Kahjuks tol päeval ei näinud lind vajadust oma krooni presenteerimiseks, mistõttu selle vihmametsa pimedas tihnikus jälgis meid lihtsalt üks pruun lind. Kes soovib krooni näha, sellele on google abiks (inglisekeelse nime otsing annab päris head tulemused). Carara rahvuspark, Costa Rica.
Northern Royal Flycatcher is a tropical American flycatcher that has got its name from the fancy crown of the male bird that it can raise if necessary. This crown consists of bright orange feathers and it looks quite extravagant. Unfortunately on that day the necessity of showing the crown did not present itself and therefore we just observed a plain brown bird in rainforest dark undergrowth. Who wants to see the crown, should turn to Google. Carara National Park, Costa Rica.

22. november 2016

Pasknäär, Garrulus glandarius

Värvilaik hallil päeval. Kusjuures värve ma pole pildil korrigeerinud, täpselt nii hall päev oligi eelmine laupäev. Harjumaa.
Patch of colour on a grey day. I have not modified the colors on the photo - it was that gray outside last Saturday. Eurasian Jay in Harjumaa, Estonia.

21. november 2016

Amazilia tzacatl, Rufous-tailed Hummingbird

See keskmise suurusega koolibri on paras ülbik - omaks peetavate lilleõite või istumisoksade pealt aetakse minema kõik teised koolibriliigid. Vahet pole, et kas vastane on väiksem või suurem. Leidub seda kaaki Mehhikost Venetsueela ja Peruuni. Foto tehtud Sarapiqui orus, Costa Ricas.
Rufous-tailed Hummingbird is a middle-sized hummingbird but despite that, it is a bully. All other hummingbird species will be chased off the flowers or perches that this tiny bird considers its own. And it does not matter if the adversary is smaller or larger. You can find this rascal from Mexico to Venezuela and Peru. The photo is taken in Sarapiqui valley, Costa Rica.

20. november 2016

Tanufrankoliin, Dendroperdix sephaena

Kirju kana - tanufrankoliin Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Pied chicken - Crested Francolin in Kruger National Park, South Africa.

19. november 2016

Mahe õhtu

Loojang läbi roosade prillide. Pärnumaal.
Sunset through rose-colored glasses. In Pärnumaa, Estonia.

18. november 2016

Kaldaviu, Buteogallus anthracinus


Kaldaviu, nagu nimigi viitab, elutseb veekogude lähistel, peamiselt mangroovisoodes. Leidub teda troopilises Ameerikas ning lind keskendub toiduvalikus kaladele ja kahepaiksetele. Fotod tehtud Vaikse ookeani ja ühe väikese jõe vahel asunud mangroovisalus, Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
Common Black Hawk likes to be near water bodies, its favorite habitats are mangrove swamps. You can find it all over tropical America and this bird of prey has concentrated on the fish and reptiles when it comes to food. The photos are taken in a patch of mangrove forest between a small creek and Pacific ocean in Carara National Park, Costa Rica.

17. november 2016

Kormoran, Phalacrocorax carbo


Kormoranid on kõvad ujujad - nad võivad sukelduda kuni 35 meetri sügavusele ning vee all ujuda kuni 1 minuti. Seda kõike muidugi mitte meelelahutuse mõttes, vaid ikka kalastamise eesmärgil. Ka linnu sulestik soodustab sukeldumist, sest see pole veekindel, mistõttu suudab lind ka kauem vee all ujuda (st ta ei tõuse pinnale nagu kork). On täheldatud, et vahetevahel neelab kormoran isegi väikeseid kivikesi, et lihtsamalt vee all püsida. Harjumaa.
Great Cormorants are excellent swimmers - they can plunge to the depths of up to 35 metres and can swim under water almost for 1 minute. They do not do this for recreation of course but to catch fish. Even the plumage favors diving as it is not waterproof therefore the bird can stay under water longer (i.e. it does not rise to the surface like a cork). Sometimes great cormorant even swallows pebbles to make the diving and swimming under water easier. Harjumaa, Estonia.

16. november 2016

Tanu-mägisäälik, Myioborus miniatus

Tanu-mägisääliku levila ulatub küll Mehhikost Argentiinani, kuid teda võib leida vaid väga valitud kohtades - peamiselt niisketes kõrgmäestiku metsades. Erinevais paigus on ta ka erineva välimusega. Põhja pool on ta punase kõhuga, lõuna pool kollase kõhuga ning nende vahelt võib leida ka oranže isendeid. Foto tehtud Monteverde pilvemetsas, Curi-Cancha kaitsealal, Costa Ricas.
Although Slate-throated Redstart's range extends from Mexico to Argentina, you can find it only in select places - mainly in humid highland forests. In different areas it also looks different. In the north this redstart has a red belly, in the south a yellow belly and in between an orange belly. The photo is taken in Monteverde cloud forest, Curi-Cancha Reserve, Costa Rica.

15. november 2016

Rebane, Vulpes Vulpes

Veidi üleoleva pilguga tegelane. Harjumaal.
Character with somewhat arrogant look. Red fox in Harjumaa, Estonia.

14. november 2016

Ruikkurg, Aramus guarauna


Ruikkurg on suur kahlaja, keda leidub Floridast Argentiina põhjaosani. Tema võimas nokk on kohastunud molluskite, eriti tigude, söömiseks ning tänu suurtele varvastele on lind suuteline jalutama ka veetaimede peal. Kuigi nime järgi on tegemist justkui kurega, siis tegelikult platseerub ta kurgede ja ruikade vahele, olles ainus allesjäänud linnuliik omas perekonnas (Aramidae). Fotod tehtud Frio jõe kaldal, Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Limpkin is a large wader that is found from Florida to the northern parts of Argentina. Its massive long bill is adapted for feeding on molluscs and snails (special favorites) and the large toes allow the bird to walk also on the water plants. Limpkin is the only member of the Aramidae family and it is placed somewhere between the cranes and rails. The photos are taken by the river Frio in Caño Negro Wetland, Costa Rica.

13. november 2016

Veisehaigur, Bubulcus ibis

Nimi kohustab. Kui ikka oled veisehaigur, ega siis pole kohane veisest rohkem kui paari sammu kaugusel olla. Caño Negro märgala, Costa Rica
Name obliges. If you are called Cattle Egret then it is not appropriate to be more than couple of steps away from cattle. Caño Negro Wetland, Costa Rica

12. november 2016

Tali tuleb!


Kui täna on Eesti üsna korraliku lumekihi all, siis nädal tagasi oli veel täiesti ontlik sügis. Samas pühapäeval olid märgid õhus, et midagi on tulemas. Tuul paisus tormiks ning mere poolt lähenes võimas pilvesein. Fotod tehtud Kaberneeme poolsaare tipus, vaatega Koipsi saarele.
The winter is coming! If today Estonia is covered with a thick blanket of snow, a week ago it was still quite autumnish. Though the signs of coming storm were evident - wind was increasing and a massive grey front approached from the sea. The photos are taken on the tip of Kaberneeme peninsula, towards Koipsi island.

11. november 2016

Mitmevärviline orav, Sciurus variegatoides

Mitmevärviline orav (jah, päriselt ongi selline nimi) on Kesk-Ameerika oravaliik, keda leidub sealkandis üsna palju. See on ka liik, keda on peetud (ja ilmselt peetakse ka praegu) koduloomana, kuid hoolimata oma väiksusest, pole tegemist inimesele ohutu närilisega. See orav nimelt suudab inimesele edasi anda bornaviirust, mis on mitmetel juhtudel lõppenud fataalsete tagajärgedega. Kuigi piltidel olev isend oli üsna uudishimulik, siis tänu sellele, et ta mulle näkku ei köhinud ning mina teda käppima ka ei läinud, möödus kohtumine komplikatsioonideta. Vulkaan Arenali rahvuspark, Costa Rica.
Variegated squirrel is a Central American squirrel species that is quite common there. This species has also been (and probably still is) kept as a pet but despite its size, it is not harmless to humans. Variegated squirrel may carry bornavirus and is able to transfer it to people which has had fatal consequences. Although the guy on the photos was quite curious, our meeting passed without incidents as it did not cough into my face and I did not pet it. Arenal Volcano National Park, Costa Rica.

10. november 2016

Värbkakk, Glaucidium passerinum

Kui Euroopa väikseim kakk kusagil puu otsas saaki varitseb, siis võib ta jääda päris märkamatuks. Lind on väike, pruun ning ei sibli ringi, vaid passib ühe koha peal.
If the smallest owl in Europe is waiting for a prey on a branch, you can easily pass it, unnoticing the bird. Eurasian Pygmy Owl is tiny, brown and does not hop around on the tree but stands still in one place.
Samas kui ta oma läbitungiva pilguga sulle otsa juhtub vaatama, siis tema kollased silmad kindlasti märkamatuks ei jää. Värbkakk jäi kaamera ette Pärnumaal.
But if the owl happens to look at you in its usual piercing manner, the yellow eyes cannot be overlooked. The bird was caught on camera in Pärnumaa, Estonia.

9. november 2016

Laulu-leeklind, Piranga rubra

Laulu-leeklind on ainus üleni punane lind Põhja-Ameerikas. Kui pesitsusajal ulatub levila USA idarannikul peaaegu Kanadani, siis pesitsusvälise aja veedab leeklind siiski Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Kuna ta tegutseb peamiselt puude latvades, siis hoolimata oma silmatorkavast välimusest, lind inimeste silme alla väga tihti ei satu. Minul tol hommikul vedas ning see laulu-leeklind jäi objektiivi ette Kariibi mere rannikul, Costa Ricas.
Summer Tanager is the only completely red bird in North America. During the breeding season (summer) you can find it almost everywhere in the US east coast (hence the English name) but for "off-season" it migrates to Central and South America. As these birds tend to stay fairly high in the forest canopy, you don't see them very oftend despite their striking looks. I was lucky that morning in the Caribbean coast of Costa Rica.

8. november 2016

Suur-kirjurähn, Dendrocopos major

Tark ei toksi niisama, vaid kuulab enne, et kas keegi krabistab koore all.
Smart bird doesn't tap the tree for no reason but listens first if there's anybody moving under the bark.
Ning kui õige koht käes, siis võib hagu anda. Suur-kirjurähn Harjumaal.
And if the right place is found, it's hammering time. Great Spotted Woodpecker in Harjumaa, Estonia.

7. november 2016

Kaelus-kuningkalur, Megaceryle torquata

Kaelus-kuningkalur on vägagi kogukas omasuguste seas (pikkust üle 40 cm) ning leidub teda Texase lõunaosast kuni Lõuna-Ameerika lõunatipuni. Sarnaselt meie jäälinnule (kes on peaaegu 3 korda väiksem) on tema jahipidamise meetodiks vee kohal olevalt oksalt kala järele sööstmine. See konkreetne isend ootas saaki Frio jõe kohale ulatunud oksal, Costa Rica põhjapiiril, Caño Negro kaitsealal.
Ringed Kingfisher is rather bulky compared to other kingfishers (length over 40cm) and it is found from Southern Texas to the southern tip of South America. Similarly to European kingfisher (that is almost 3 times smaller), the method of catching food is perching high over the water and plummeting from there after the fish. This bird was waiting for the prey on a branch by the Frio river, on the northern border of Costa Rica in Caño Negro Wildlife Refuge.

6. november 2016

Niiluse krokodill, Crocodylus niloticus

"Kui ma end selle raagus oksa alla peidan, siis võib kindel olla, et antiloobid ei märka mind!" 
Voolujooneline Niiluse krokodill Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
"If I hide myself under this bare branch then I'm quite sure that the antelopes won't see me!"
Nile crocodile in Kruger National Park, South Africa.

5. november 2016

Rääkspart, Anas strepera


Rääkspart on paras suslik, kuna tema toiduhankimise meetodite hulka kuulub ka teistelt sukelpartidelt toidu ära napsamine. Kui teine part tuleb veepõhjast õnneliku ja rõõsana, nokavahe head ja paremat täis, on rääkspart juba valmis ning niipea kui nokk veepinnale tuleb, kahmab ta saagi endale. Harjumaa.
Gadwall is quite a weasel as the methods of finding foodstuff include snatching food from other diving ducks. When the duck comes merrily from the bottom of a water, beak full of goodies, gadwall is ready and steals the grub as soon as the beak is out of the water. Harjumaa, Estonia.

4. november 2016

Valgetiib-tuvi, Zenaida asiatica


Meigitud tuvi.
Valgetiib-tuvi on Põhja- ja Kesk-Ameerika lind, keda USA-s peetakse lausa kahjuriks, kuna nende suured parved võivad nahka pista üsna arvestatava hulga kasvavat vilja. Lisaks põllukultuuridele (alates maisist, mis on eriline lemmik, lõpetades  päevalilledega) sobivad toiduks tegelikult kõik seemned ja viljad, ükskõik kui kidurad need ka poleks. Nii näiteks suudab valgetiib kenasti hakkama saada ka Arizona purukuivades kõrbetes, toitudes vaid kaktuseviljadest ja -nektarist. Fotod tehtud Costa Ricas, Nicoya poolsaare merekarbiklibusel rannal.
Dove with a make-up.
White-winged Dove is a North and Central American bird that is considered a pest in the US due to the fact that flocks of these doves can do a lot of damage in the grain fields. Besides the agricultural crops (from corn, that is the favorite food, to sunflowers), all other seeds and fruits will do as well, regardless of how stunted they are. For example the whitewings manage to live very well in bone dry Arizona deserts, feeding only on the seeds and nectar of the cacti. The photos are taken in  Nicoya peninsula, Costa Rica, on a beach filled with tiny crushed seashells.

3. november 2016

Künnivares, Corvus frugilegus

Künnivarese portree. 
Üleni läikivmusta sulestikuga künnivares on paljude Eesti (ja ka teiste maade) rahvajuttude kangelane. Nii on tal ka mitmeid erinevaid nimesid - lindu on kutsutud nii roogaseks, surmalinnuks, venevareseks kui ka külvivareseks. Foto tehtud Harjumaal.
Portrait of a Rook. 
Rook with its glossy black plumage is a character in many folk tales in Estonia and also other countries. For example the old saying "as the crow flies" comes from a steady flight of a rook. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.

2. november 2016

Sini-saabelkoolibri, Campylopterus hemileucurus

Sini-saabelkoolibri on Kesk-Ameerika suurim koolibri ning maailma suurim saabelkoolibri (pikkust hämmastavad 15 cm :)) Liiginimi saabelkoolibri tuleneb muide sellest, et isaslindude välimised lennusuled on paksenenud, lamedad ning veidi kaardus, mistõttu meenutavad mõõka. Curi-Cancha kaitseala Monteverdes, Costa Ricas.
Violet Sabrewing is the largest hummingbird in Central America and the largest sabrewing in the world (with its mouth-dropping length of 15 cm :)) The name of the species - sabrewing - derives from the fact that the shafts of the male’s two outermost primary flight feathers are thickened, flattened and bent at an angle so these look like a sabre. Curi-Cancha Reserve in Monteverde, Costa Rica.

1. november 2016

Siidisaba, Bombycilla garrulus

Hetkel on käimas massiline siidisabade ränne ning nii linnad kui maa on nende sirinat täis. Lindude häälitsusest tuleb ka siidisaba teine nimi - viristaja. Kohata võib neid paikades, kus kasvavad pihlakad, kadakad, arooniad või mõned teised puud/põõsad, kus veel marju küljes. Kuigi suur osa siidisabadest lendab edasi lõuna poole, jääb tegelikult üsna arvestatav hulk Eestisse ka talvituma. Harjumaa.
At the moment a large scale migration of Bohemian waxwings can be witnessed in our country and you can hear their trilling everywhere. You can see waxwing flocks at the places where are rowans, junipers, chokeberrys and other trees/bushes that still have berries on them. Although most of them travel on south, a large number also winters in Estonia. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.