30. september 2016

Välja-videvikusorr, Chordeiles acutipennis

Ookeani ja jõevahelises mangroovisalus vuhises puude vahel välgukiirusel ringi üks lind. Nägin, et ühel hetkel lend lakkas, kuid linnu asend okstel ja ka värvus olid sellised, et üles leidmine oli päris keeruline ülesanne. Lõpuks see siiski õnnestus - suuresilmne välja-videvikusorr oli kenasti kaamera vaateväljas. Lindu leidub Ameerika kontinendi subtroopilises ja troopilises osas ning kõige aktiivsemad on nad õhtuti ja varahommikuti. Päevasel ajal kükitab ta tavaliselt liikumatult kusagil maapinnal või puuoksal, mistõttu on teda ka väga raske märgata. Ka oma munad muneb lind maapinnale, eraldi pesa selle jaoks ei tee. Söögiks tarvitab sorr putukaid, mida hangib sööstlende tehes. Foto tehtud Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
In a small patch of mangrove forest between the ocean and a river, there was a bird that was flying between the trees in lightning speed. At one moment I saw that the flight stopped but the colour of the plumage and the bird's position on the branch made it still very hard to find. Finally a success - large-eyed Lesser Nighthawk was in front of my camera lens. You can find this bird in the tropics and subtropics of the American continent and they are most active in evenings and early mornings. During the day, they roost motionless on a tree branch or the ground and are therefore very difficult to see. It also lays its eggs on the bare ground, the bird does not build nests. Nighthawk feeds on different insects that it catches during the rapid flights. The photo is taken in Carara National Park, Costa Rica.

29. september 2016

Musträstas, Turdus merula

Nooruke musträstas on värvivahetusega jõudnud peaaegu lõpule, natuke veel ja lind on üleni must ning nokk kollane. Harjumaa.
Juvenile Blackbird has almost finished the plumage change - just a bit more and the bird will be all black with yellow bill. Harjumaa, Estonia.

28. september 2016

Thraupis episcopus, Blue-gray Tanager


Kesk-Ameerika kõige tihedamini kohatav lind (väga subjektiivne hinnang) - sinihall tangaara - kevadiselt õiterohkes roheluses, Sarapiqui orus, Costa Ricas. Nagu näha, võtavad linnud seal pildistamiseks kenasti järjekorda.
The most common bird in Central America (in my very subjective opinion) - Blue-gray Tanager - in blooming greenness of spring in Sarapiqui valley, Costa Rica. As you can see, the birds stand in line to get on the photo.

27. september 2016

Sabatihane, Aegithalos caudatus


Sabatihane sügiseses roheluses Harjumaal.
Long-tailed Tit in autumn green in Harjumaa, Estonia.

26. september 2016

Laulu-kuningkalur, Chloroceryle amazona

Laulu-kuningkalur on levinud Ameerika kontinendi troopilises osas ning tegemist on omasuguste seas üsna suure linnuga (kuni 30 cm pikk). Nagu kuningkalurite (sh meie enda jäälinnu) puhul ikka, kaevatakse pesa mõne kõrgema jõekalda sisse. Tunnel võib olla kuni 1,6 meetri pikkune ning valmis uuristatakse see 3-7 päevaga. Fotol emaslind, Caño Negro kaitsealal, Costa Ricas.
Amazon Kingfisher is found in the tropics of American continent and it is quite big in size compared to its peers (up to 30 cm long). As with the other kingfishers, the nest is a horizontal tunnel made in a river bank. It can be up to 1.6 m long and is burrowed out in 3-7 days. On the photo you can see a female bird in Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

25. september 2016

Savannisebra, Equus quagga burchellii

"Seda, et.... ei tahaks nüüd tüli teha, aga see oli minu joogiplats!"  
Savannisebrad ja impalad uMkhuze looduskaitsealal, Mkuzes, LAV-s.
"Erm... I do not want to cause any trouble but this actually was my drinking spot!"
Burchell's zebras and impalas in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

24. september 2016

Sinikael-part, Anas platyrhynchos


Sinikael-part suviselt rohelisel tiigil, Harjumaal.
Mallard on a greenish pond in summer in Harjumaa, Estonia.

23. september 2016

Mustkäpp-ämmalahv, Ateles geoffroyi geoffroyi

Mustkäpp-ämmalahv on Ameerika üks suuremaid ahvilisi ning elutseb ta Kesk-Ameerikas ja Kolumbia põhjaosas. Tegemist ei ole üksildase eluviisiga loomaga, vastupidi - moodustatakse 20-40 liikmest koosnevaid perekondi (liikmete arv on ajas varieeruv - osad lahkuvad, uued liituvad). See ämmalahv vajab elukeskkonnaks väga suuri metsaalasid, aga kuna neid jääb aina vähemaks, siis on ta lisatud tänaseks ohustatud liikide nimekirja. Lisaks mainitule teevad kurja veel ka küttimine ja ahvide püüdmine koduloomadeks. Foto tehtud Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Geoffroy's spider monkey (and this subspecies - Nicaraguan spider monkey) is one of the largest monkeys in America and it is found in Central America and Northern Colombia. It is not a solitary animal but gathers into societies that contain between 20 and 40 members (the  size and composition of the social group changes constantly). Spider monkeys require large tracts of forest to survive but as there are less and less suitable habitats, the species is today considered already to be endangered. Besides that, hunting and capture for the pet trade, are serious problems. The photo is taken in Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

22. september 2016

Sihvakas murukarikas, Lycoperdon excipuliforme

Sihvakas murukarikas on murumuna laadne seen ning noore ja valgena ka väidetavalt söödav. Foto tehtud Harjumaal.
Pestle puffball looks like your average puffball and it is supposedly edible when the spore bearing flesh is young and white. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.

21. september 2016

Lõunakäblik, Troglodytes aedon musculus

Aedkäblik on väga levinud lind tervel Ameerika kontinendil, Costa Ricas elutseb alamliik lõunakäblik. Lind on väga sarnane Euroopa käblikuga, kuid on inimeste suhtes palju leplikum. Kuigi teda peaks justkui kohtama praktiliselt igal sammul ja igas ökosüsteemis, jäi aedkäblik meie kolmenädalase reisi jooksul kaamera ette vaid korra - Sarapiqui oru vihmametsa kõige alumistes, pimedates kihtides.
House wren is a very common species through the enitre American continent, in Costa Rica the subspecies Southern House Wren is found. It is very similar to our own (European) northern wren but is much more used to living near humans. Although it seems like you should see this bird with every step in every habitat, souther house wren found its way in front of my camera only once during our 3-week trip - in the lowest and darkest levels of the rainforest of Sarapiqui valley.

20. september 2016

Vainurästas, Turdus iliacus


Enne pikka teekonda Euroopa lõunaosasse või Aafrikasse, tuleb kõht korralikult täis süüa. Vainurästas on üks sellistest rästastest, kes ise reeglina parvi ei moodusta, kuid teiste rästaliikidega sobib tal hängida küll (nt hallrästaste ja musträstastega). Harjumaa.
The long trip to Southern Europe or Africa is only possible with a full stomach. Redwing is a thrush that usually does not gather into flocks but rather hangs with the flocks of other thrush species (e.g. fieldfare and blackbird). Harjumaa, Estonia.

19. september 2016

Diglossa plumbea, Slaty Flowerpiercer

See eestikeelse nimeta väike (ca 10 cm pikkune) lind on Costa Rica ja Panama endeemne liik. Ning ka nendes riikides ei ela ta igal pool, vaid ainult mägedes, kõrgemal kui 1,2 km merepinnast. Nagu pildilt näha, on tal üsna eriskummalise kujuga nokk, mida lind kasutab õite põhjadesse aukude tegemiseks, et sealt siis nektar kätte saada. Sellise käitumisega on ta aga koolibride vihane konkurent, mistõttu konfliktid ei ole harvad. Reeglina jääb see kõvernokk koolibridele alla ning on sunnitud pagema. Quetzalite rahvuspark, Costa Rica.
Slaty Flowerpiercer is a small (length 10cm in average) passerine bird, endemic to Costa Rica and Panama. And it is not found everywhere in these countries but only in the mountains that are 1200 metres or higher. As you can see from the photo, the bird has quite a peculiar shaped bill - this is for a good reason. As its name implies, the slaty flowerpiercer pierces the base of the flowers and extracts the nectar through the hole. Doing that, it is a fierce competitor for hummingbirds and therefore the conflicts are not uncommon. Usually the flowerpiecer retreats rather quickly. Parque Nacional Los Quetzales, Costa Rica.

18. september 2016

Akaatsiapeoleo, Oriolus larvatus

Uudishimulik akaatsiapeoleo Krugeri rahvuspargis, LAV-s. Leidub seda liiki Sahara-aluses Aafrikas ning nagu nimigi viitab, on meeliselupaigaks tihedad troopilised metsad, eriti aga akaatsia- ning laialehised puistud. 
Curious Black-headed Oriole in Kruger National Park, South Africa. It is found in sub-Saharan Africa and this oriole inhabits dry tropical forests, especially acacia and broad-leaved woodlands.

17. september 2016

Kuldnokk, Sturnus vulgaris

Veel viimased ettevalmistused ja siis on minek. Harjumaa.
The last preparations are almost done, so soon the long journey south can commence. The starlings in Harjumaa, Estonia.

16. september 2016

Ruskkülg-säälik, Dendroica pensylvanica

Saak käes!
Gotcha!
Nüüd natuke kohendamist ja võibki maiustama hakata.
Now straightening it up a bit and the feast can begin.
Ruskkülg-säälik on lind, kes pesitseb Kanada idaosas ning USA kirdenurgas, kuid talved veedab Kesk-Ameerikas. See on üks liik, kelle kohta võib öelda, et nendele on muutused P-Ameerika ökosüsteemis sobinud. Primaarse metsa kadu ja sekundaarse metsa (s-o siis mets, mis pärast raiumist asemele kasvab) teke sobib sellele säälikule väga hästi. Fotod tehtud Costa Ricas, Manuel Antonio rahvuspargi vihmametsa alumistes kihtides. 
Chestnut-sided Warbler is a bird that breeds in Eastern Canada and North-Eastern USA but spends its winters in Central America. This is one species that likes the changes in ecosystem of North America. The disappearance of primary forests and abundance of second growth forests suits this warbler very well. The photos are taken in Costa Rica, in the lower levels of the rainforest of Manuel Antonio National Park.

15. september 2016

Kamperriisikas, Lactarius camphoratus

Sügismoment kolme musketäriga. 
Ma pole küll seeneekspert, kuid kõik märgid viitavad sellele, et tegemist on kamperriisikatega. Kui on argumenteeritud vastuväiteid, siis kirjutage palun kommentaariumisse. Üles võetud Harjumaal.
Autumn moment with three musketeers, I mean mushrooms. 
I am not an expert of the fungi but these seem to be candy caps (curry milkcaps). If anyone wants to object, please write a comment below. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.

14. september 2016

Lõuna-sarvnokk, Tockus leucomelas

Efektne lõuna-sarvnokk Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Flamboyant Southern Yellow-billed Hornbill in Kruger National Park, South Africa.

13. september 2016

Rukkirääk, Crex crex

Vaikiv rukkirääk.
Silent corn crake.
Laulev rukkirääk. Portreesessioon üles võetud Harjumaal.
Calling corn crake. The portrait session took place in Harjumaa, Estonia.

12. september 2016

Monteverde loojang

Värvideküllane päikeseloojang Monteverde mägede kohal, Costa Ricas.
Colorful sunset over the mountains of Monteverde in Costa Rica.

11. september 2016

Vihitaja, Actitis hypoleucos

Euroopaski levinud jõgitilder ehk vihitaja, kuid see foto on tehtud siiski tema "talvekorteris", uMkhuze kaitsealal, LAV-s.
Eurasian Sandpiper is quite common also in Europe but this photo is taken in its winter home - in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

10. september 2016

Hall-kärbsenäpp, Muscicapa striata

Nagu linnuke oksal. Hall-kärbsenäpp suvises kaasikus, Pärnumaal.
Spotted Flycatcher in birchwood in summer. Pärnumaa, Estonia.

9. september 2016

Roheline iguaan, Iguana iguana

Draakon!
See väga efektse ja eelajaloolise väljanägemisega elukas on tegelikult hirm vaid lehtedele, õitele ja puuviljadele. Oma rahuliku iseloomu tõttu peetakse roheiguaani ka koduloomana ning peab tunnistama, et kui hoovis oleks selline "Muri", siis hoiaks ta ilmselt ka pahalasi eemal. Foto tehtud Alajuela provintsis, Costa Ricas.
Dragon!
This primal looking beast is actually threat only to leaves, flowers and fruits. Due to its peaceful nature, green iguana is often kept as a pet and I must admit that if there is this kind of "Lassie" in the yard, it might also keep the hoodlums away. Alajuela province, Costa Rica.

8. september 2016

Tuttvart, Aythya fuligula

Uhke tutiga isane tuttvart kuldsetel vetel. Läänemaal.
Male tufted duck with a gallant crest on the golden waters of Läänemaa, Estonia.

7. september 2016

Serena kosk

Veidi müstiline, rohelusse mattunud Serena kosk. Kõrgust nõks üle 30 meetri (ehk siis sama kõrge kui Valaste juga Eestis) ning asukohaks Viento Fresco, Costa Ricas.
A bit mystical Serena waterfall in green lushness. The height is over 30 metres and it is situated in Viento Fresco, Costa Rica.

6. september 2016

Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis

Meenutusi soojast suvest - pruunselg-põõsalind saagiga Tartumaal.
Memories from the warm summer - Common Whitethroat with prey in Tartumaa, Estonia.

5. september 2016

Kaelustuukan, Pteroglossus torquatus

Kaelustuukan on väga omapärase nokavärvusega lind, tundub justkui ülemisel nokaosal oleksid sakid sees. Teistest tuukanidest, nagu näiteks ruskenokk-kilatuukan, on kaelustuukan selgelt väiksem - pikkus jääb enamasti alla 40cm. Leidub seda kirevat (värvi mõttes, mitte häälitsuse mõttes) lindu Lõuna-Mehhikost Ecuadorini. Kuigi ta on sealkandis üsna levinud tegelane, jäi ta meie kaamera (ja ka silma) ette vaid ühe korra, Sarapiqui orus, Costa Ricas.
Collared aracari (or araçari) has a very interesting-looking bill, it almost seems like the upper part of the beak is serrated. Although this bird belongs to toucan family, it is smaller than other toucans (for example chestnut-mandibled toucan) - the length of the bird usually remains under 40 cm. You can find this colorful bird from Southern Mexico to Ecuador. Despite the fact that aracari is quite common in Central America, we only met this bird once in our travels - in Sarapiqui valley, Costa Rica.

4. september 2016

Mission Rocks

Metsik Lõuna-Aafrika Vabariigi idarannik. Mission Rocksi rand, iSimangaliso märgala.
Rugged east coast of South Africa. Mission Rocks beach in iSimangaliso Wetland Park.

3. september 2016

Rohevint, Carduelis chloris

Rohevint sinitaeva taustal. Pärnumaa.
Greenfinch and the blue sky. Pärnumaa, Estonia.

2. september 2016

Ameerika krokodill, Crocodylus acutus

Naeratus?
Smile?
Ameerika krokodill on päris hirmus elukas - isane võib kasvada üle 6 meetri pikkuseks ning kaaluda rohkem kui 900 kg. Täiskasvanud isendil praktiliselt looduslikke vaenlasi pole, kuid sellegipoolest on liik täna ohustatud. Seda peamiselt küttimise, veereostuse ja elupaikade kadumise tõttu, kuid ka seetõttu, et loomi püütakse krokodillifarmide jaoks. Igasugused krokodillishowd troopilises Ameerikas tähendavad sisuliselt maksahaaki liigi püsimajäämisele, seega soovitan mitu korda järele mõelda, enne kui mõnda neist külastada. Fotod tehtud Tarcolese jõe tumeda, vulkaanilise liivaga kallastel, Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
American crocodile is a horrific predator - male can reach lengths of over 6 metres and weigh over 900 kilograms. Adult crocodiles have practically no natural enemies, despite that this species is today threatened. Mainly due to hide hunting, pollution and loss of habitat, but also due to removal of adults for commercial farming. So all the crocodile shows in tropical America are basically liver punches to the sustainability of the American crocodile, therefore it is wise to think twice before you visit one. The photos are taken on the dark, volcanic-sanded shore of Tarcoles river in Carara National Park, Costa Rica.

1. september 2016

Plütt, Limicola falcinellus


Kuigi plütti võib kohata ka Euroopas, on ta siiski pigem Aasia lind. Euroopaga seob seda kahlajat asjaolu, et üks pesistsusala asub Skandinaavias (kuhu liikudes ta ka Eestis peatub). Teine suur pesitsusala on aga Põhja-Siberis ning talved veedab plütt hoopis Aasia lõunaosas, Ida-Aafrikas ning Austraalias. Fotod tehtud Pärnumaal.
Although you can find broad-billed sandpiper in Europe, it is mostly an Asian bird. The connection with Europe is the breeding habitat in Scandinavia (flying to which they stop also in Estonia). Another large breeding habitat is in Northern Siberia but the winters are spent in Southern Asia, East Africa and Australia. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.