30. aprill 2017

Keiser-fregattlind, Fregata magnificens

Keiser, fregattlind, Fregata, magnificens, Magnificent, Frigatebird, Frigate, Bird, Carara, National, Park, Costa Rica, Kaido Rummel
Alt üles pildistatud ja igav taevas taustaks - see on näide, kuidas tegelikult ei peaks linde pildistama. Keiser-fregattlinnu puhul saab aga selle natuke välja vabandada asjaoluga, et tegemist on linnuga, kes praktiliselt kogu aeg on õhus. Võib kuluda mitmeid ja mitmeid ööpäevi, enne kui ta oma jalad korraks mõne puu latva või kaljunukile toetab. Fregattlind ei maandu kunagi vette. Carara rahvuspark, Costa Rica.
Photographing upwards with dull sky in the background is an example how you should NOT make bird photos. But with Magnificent Frigatebird you can excuse yourself with the fact that the bird is almost all the time in the air. It can take several days and nights until the bird finds a rock or treetop to rest its wings. This frigatebird never lands on water. Carara National Park, Costa Rica.

29. aprill 2017

Suurkoovitaja, Numenius arquata

Suurkoovitaja, koovitaja, Numenius, arquata, Eurasian, Curlew, Western, Common, Estonia, Kaido Rummel
Suurkoovitaja poseerimas ühel Tartumaa heinamaal. Kuigi ta ei näe väga veelinnu moodi välja ning kohtab teda samuti peamiselt põldudel ja heinamaadel, on koovitaja siiski väga hea ujuja.
Eurasian Curlew posing on a meadow in Tartumaa, Estonia. Although it does not look like a waterbird and you can usually see it on such meadows and fields, curlew is actually a very good swimmer.

28. aprill 2017

Kaldaviu, Buteogallus anthracinus

Kaldaviu, Buteogallus, anthracinus, Common, Black, Hawk, Lesser, Costa Rica, Caribbean, coast, masktikat, kiskadee, great, tikat, Kaido Rummel
Õpikunäide sellest kuidas suurus ning jõud ei loe, oluline on enesekindlus ja enesekehtestamise oskus. Algseis - kaldaviu ja masktikat istuvad lähestikku asuvatel okstel.
Textbook example how the size and strength do not matter, only self confidence and assertiveness are important. Initial positions - Common Black Hawk and Great Kiskadee are sitting close on the branches.
Kaldaviu, Buteogallus, anthracinus, Common, Black, Hawk, Lesser, Costa Rica, Caribbean, coast, masktikat, kiskadee, great, tikat, Kaido Rummel
Tikat mõnda aega pahandab häälekalt, kuid kuna viu ei tee liigutamagi, siis otsustab ta teha mõned kiiremad liigutused.
Kiskadee is scolding the hawk for a while but as its adversary does not move, kiskadee decides to strike. 
Kaldaviu, Buteogallus, anthracinus, Common, Black, Hawk, Lesser, Costa Rica, Caribbean, coast, masktikat, kiskadee, great, tikat, Kaido Rummel
Selle peale ütleb viu närv üles ning röövlind otsustab lahkuda, pisike kärbsenäplane tihedalt kannul. Kariibi mere rannik, Costa Rica.
Hawk's nerves fail and the raptor decides to leave fast, tiny flycatcher right by its tail. Caribbean coast, Costa Rica.

27. aprill 2017

Piilpart, Anas crecca

Piilpart, Anas, crecca, Nettion, Common, Teal, Green, winged, Eurasian, Estonia, Kaido Rummel Piilpart, Anas, crecca, Nettion, Common, Teal, Green, winged, Eurasian, Estonia, Kaido Rummel
Eesti väikseim ujupart - piilpart. Piltidel on uhkete näomaalingutega isaslind, emaslind on aga ühtlaselt pruunikas. Fotod tehtud Tartumaal.
The smallest dabbling duck in Estonia - Eurasian Teal. On the photos you can see a male bird with fancy and colorful facial paintings, female bird is brownish all over. Tartumaa, Estonia.

26. aprill 2017

Mask-luitsnokkiibis, Platalea regia, Kotuku-ngutupapa

Mask, luitsnokkiibis, Platalea, regia, Royal, Spoonbill, Black, billed, Kotuku, ngutupapa, Waikanae, Estuary, New Zealand, Kaido Rummel
Mask-luitsnokkiibist leidub Australaasias ning tegemist on tüüpilise kahlajaga. Linnu toiduotsinguid võib võrrelda aardeotsijaga, kes käib rahulikult mööda põldu, vibutades enda ees metalliotsijat. See iibis ei jaluta küll põllul, vaid madalas vees, kuid täpselt samamoodi astub ta rahulikul sammul, noka ots vee all muda sees, viibutades seda pidevalt vasakult paremale. Kui sellise tegevuse tulemusel eraldub põhjamudast midagi söömisväärset, tunnetab lind selle oma nokaga ära ja siis juba väga kiireid liigutusi haarab ta toidu oma "labida" vahele.
You can find Royal Spoonbill in Australasia and it is your typical wader. You can compare its food searching technique with a treasure hunter that is combing the field with swaying the metal detector in front of oneself. Spoonbill does not stroll on the fields but in shallow water, but quite similarly it wades very slowly, tip of the bill under water in mud and swaying it from left to right, kicking up debris. When an item is sensed, the spoonbill switches to intensive sweeping and catches the pray with its "spade".
Mask-luitsnokkiibis, Platalea regia, Royal Spoonbill
Lisaks selgelt laienevale nokaotsale, on linnul, nagu näha, ka vinge tutt peas. Fotod tehtud Waikanae jõe suudmealas, Uus-Meremaal. Linnu maoorikeelne nimi on Kotuku-ngutupapa.
Besides the clearly spoon-like bill, the bird has also, as can be seen from the photo, a rather fancy tuft. The photos are taken in Waikanae Estuary, New Zealand. The bird is called Kotuku-ngutupapa in maori.

25. aprill 2017

Võsaraat, Prunella modularis

Võsaraat, Prunella, modularis, Dunnock, Hedge, Accentor, Hedgesparrow, Sparrow, Dykie, European, warbler, Estonia, Kaido Rummel
Uus nägu blogis - võsaraat. Selline varblase moodi lind, kes on tegelikult Eestis üsna arvukas. Kuna ta elupaik on põõsastes ja tihnikutes ning sealt lind liiga tihti välja ei roni, siis polegi raat mõnda aega objektiivi ette sattunud. Liigi iseärasuseks on see, et pesitsemisel paare ei moodustu - tegutsetakse hoopis gruppides, kus on mõned emas- ja isaslinnud. Tartumaa.
New face in the blog - Dunnock. This sparrow-like bird (also called hedge sparrow) is actually quite common in Estonia. But as its habitats are thickets and bushes and the bird is usually very shy, I have not been able to see it through my camera lens for many years. The peculiarity of the species is the fact that Dunnocks do not pair up for breeding - instead there are groups consisting of some male and female birds. Tartumaa, Estonia.

24. aprill 2017

Jalakaturpial, Icterus galbula

Jalakaturpial, Turpial, Icterus, galbula, Baltimore, Oriole, Northern, Sarapiqui, valley, Costa Rica, Kaido Rummel
Jalakaturpiali tavaliselt ainult kuuleb, inimese nägemisulatusse satub lind harva. Põhjus selles, et nad elutsevad peamiselt kõrgel puude latvades, otsides lehtelt ja okstelt putukaid, õisi ning puuvilju. See noor isend siiski otsustas foto tegemiseks allapoole laskuda. Sarapiqui org, Costa Rica.
Baltimore Oriole is more often heard than seen as they feed high in trees, searching leaves and small branches for insects, flowers, and fruit. This guy luckily decided to come down for a photo. Sarapiqui valley, Costa Rica.

23. aprill 2017

22. aprill 2017

Linavästrik, Motacilla alba

Linavästrik, Motacilla, alba, White, Wagtail, Pied, Estonia, Kaido Rummel Linavästrik, Motacilla, alba, White, Wagtail, Pied, Estonia, Kaido Rummel
Veel üks kevadekuulutaja Pärnumaal.
Yet another harbinger of spring in Pärnumaa, Estonia - White Wagtail. 

21. aprill 2017

Plüü, Pluvialis squatarola

Plüü, Pluvialis, squatarola, Grey, Plover, Black, bellied, Silver, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel Plüü, Pluvialis, squatarola, Grey, Plover, Black, bellied, Silver, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel Plüü, Pluvialis, squatarola, Grey, Plover, Black, bellied, Silver, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Plüü talvepuhkuse stiilinäiteid. Põhjapoolkera suved veedab lind parasvöötme jahedamatel aladel ja ka Arktikas, kuid muul hooajal hoiab plüü varbad kindlalt soojas vees. Fotod tehtud Kariibi mere rannikul, Costa Ricas.
The winter vacation of Black-bellied Plover. The bird spends the summers of northern hemisphere in temperate latitudes and Arctics but in other seasons the toes are firmly in warmer waters. Caribbean coast, Costa Rica.

20. aprill 2017

Sookurg, Grus grus

Sookurg, Grus, Eurasian, Crane, Common, Estonia, Kaido Rummel Sookurg, Grus, Eurasian, Crane, Common, Estonia, Kaido Rummel
Praegusel ajal Eestimaa põldudel ja niitudel üks sagedamini kohatavaid lindusid - sookurg. Fotod tehtud Pärnumaal.
The most common bird that you can find on our fields and meadows at the moment - Eurasian Crane. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia. 

19. aprill 2017

Milford Sound, Piopiotahi

Milford, Sound, Piopiotahi, New, Zealand, Kaido Rummel
Lummav Milford Soundi (maoori keeles Piopiotahi) fjord Uus-Meremaal.
Spectacular Milford Sound (Piopiotahi in maori) in New Zealand.

18. aprill 2017

Metstilder, Tringa ochropus

Metstilder, Tringa, ochropus, Green, Sandpiper, Estonia, Kaido Rummel
Metstilder on lind, keda vahetevahel metsas ikka kohtab, kuid pildile pole teda varem õnnestunud saada. Tavastsenaarium on see, kus märkad lindu sel hetkel, mil ta kõva sidistamisega su lähedalt õhku tõuseb ja ära lendab. Seekord sai kohtutud veidi tugevama närvikavaga (või siis lihtsalt rändest väsinud) linnuga, kellest õnnestus ka mõned ülesvõtted teha. Kaamera ette jäi see tilder Pärnumaal.
Green Sandpiper is a bird that you see in a forest once in a while but until now I have not been able to capture it with a camera. The usual scenario is following - you see the sandpiper when the bird jumps up from the grass nearby and flies away with loud twittering. This time there was an opportunity to meet a guy that was with stronger nerves (or was just tired from the migration). The sandpiper got in front of my camera in Pärnumaa, Estonia.

17. aprill 2017

Ruskkülg-säälik, Dendroica pensylvanica

Ruskkülg, säälik, Dendroica, pensylvanica, Chestnut, sided, Warbler, Costa Rica, Sarapiqui, valley, Kaido Rummel
Noor ruskkülg-säälik Sarapiqui oru vihmametsas, Costa Ricas. 
Juvenile Chestnut-sided Warbler in the rain forest of the Sarapiqui valley in Costa Rica.

16. aprill 2017

Suurkoovitaja, Numenius arquata

Suurkoovitaja, koovitaja, Numenius, arquata, Eurasian, Curlew, Western, Common, Estonia, Kaido Rummel
Ülipika nokaga suurkoovitaja Matsalu rahvuspargis, Läänemaal. 
Eurasian Curlew with its very long beak in Matsalu National Park, Estonia.
Suurkoovitaja, koovitaja, Numenius, arquata, Eurasian, Curlew, Western, Common, Estonia, Kaido Rummel
Pika noka eeliseks on see, et ta pääseb ligi kohtadesse, kuhu teised linnud ei pääse. Nii langevad tema saagiks ka sügavale urgudesse pugenud ussikesed ja putukad. Pildil on lind kätte saanud ühe vihmaussi, mis on üks suurkoovitaja lemmiktoite.
The advantage of a long bill is the access to the places where other birds do not reach. For example some worms and insects that have taken refuge in small, deep holes in the ground are an easy catch for the curlew. On the photo you can see that it has found an earthworm that is the favorite food of the bird.

14. aprill 2017

Lehekardin

Caribbean, Sea, palm, leaf, Costa Rica, Kaido Rummel
Kaunist ning värvilist pühadeaega! Kuna akna tagant täna värvi väga ei leia (kuigi jah - hall on ka värv), siis tuleb seda importida. Foto Kariibi mere rannikult, Costa Ricast.
Happy and colourful Eastern period! As you cannot find any colors behind the window in Estonia (although, yes, grey is also a color), one has to import these. Caribbean coast in Costa Rica.

13. aprill 2017

Kaelustuvi, Columba palumbus

Kaelustuvi, Meigas, Columba, palumbus, Common, Woodpigeon, Wood, Pigeon, Ring, Ringdove, Cushat, Cushie-doo, Quest, Estonia, Kaido Rummel
Kaelustuvi ehk metstuvi ehk meigas on Eesti suurim tuvi. Üheks tema iseärasuseks on see, et ta annab oma poegadele "taimepiima" ehk siis seda vedelikku, mis hakkab taime murdmisel varrest immitsema. Foto tehtud Matsalu rahvuspargis, Läänemaal.
Common Wood pigeon or Ring Pigeon is the largest pigeon in Estonia. One of its peculiarities is the fact that wood pigeon feeds its young "plant milk" - a liquid that flows out when the stem of the plant is broken. Matsalu National Park, Läänemaa, Estonia.

12. aprill 2017

Harakkormoran, Phalacrocorax varius

Harakkormoran, Harakkarbas, Phalacrocorax, varius, Hypoleucos, Great, Pied, Cormorant, Greater, Large, Yellow, faced, Black, White, Shag, Karuhiruhi, Banks, peninsula, New Zealand, Kaido Rummel Harakkormoran, Harakkarbas, Phalacrocorax, varius, Hypoleucos, Great, Pied, Cormorant, Greater, Large, Yellow, faced, Black, White, Shag, Karuhiruhi, Banks, peninsula, New Zealand, Kaido Rummel
Harakkormoran on Australaasia liik, kelle põhiasurkond jääb Austraaliasse. Uus-Meremaal leidub neid põhjasaarel ja lõunasaarel kuni Christchurchini. Just Christchurchi kõrval asuval Banksi poolsaarel (ehk siis levila lõunapiiril) on need fotod ka tehtud. Kui enamasti näeb kormorane istumas kusagil mere kaldal olevate kivide otsas, siis need tegelased otsisid veidi kõrgemat vaatenurka ning olid vallutanud ookeani kaldal kasvanud puu.
Pied Shag is an Australasian species that has the biggest population in Australia. In New Zealand you can find it in North Island and in South Island as far south as Christchurch. These photos are taken exactly there (i.e. on the southern tip of the range) - in Banks peninsula in the vicinity of the City of Christchurch. When usually the cormorants are seen on the large boulders by the sea then in this case the birds had occupied a tree by the ocean to get a better viewpoint. 

11. aprill 2017

Sookiur, Anthus pratensis

Sookiur, Anthus, pratensis, Meadow, Pipit, Estonia, Kaido Rummel
Sookiur eelistab elupaigana niiskeid avamaastikke ning toimetada meeldib talle ka pigem maapinnal kui lenneldes. Vaid ohu või muu stressitekitaja ilmnemisel lendab ta mõne põõsa või puu otsa. Fotod tehtud Matsalu rahvuspargi rannaniidul, Läänemaal.
Meadow Pipit prefers open and moist landscapes as habitat and it also prefers to move around on the ground instead of flying. Only danger or other stressor will make it fly to the nearest bush or tree. The photos are taken on the coastal meadow of Matsalu National Park, Läänemaa, Estonia.

10. aprill 2017

Suur-tiigerhüüp, Tigrisoma mexicanum

Suur, tiiger, hüüp, Tigrisoma, mexicanum, Heterocnus, cabanisi, Bare, throated, Tiger, heron, Mexican, Tiger-bittern, Cabanis, Cabanis's, bittern, Caño, Negro, Costa Rica, Kaido Rummel
Triibuline suur-tiigerhüüp Caño Negro märgalal, Costa Ricas. Fotol on noorlind, täiskasvanutel viskab oimukohal rohkem halli sisse (nagu siin näha).
Barred Bare-throated Tiger-heron in Caño Negro wetland, Costa Rica. On the photo you can see a juvenile as the adults have grey patches on the sides of the head (as can be seen here).

9. aprill 2017

Sporophila torqueola morelleti, White-collared Seedeater

Sporophila, torqueola, morelleti, White, collared, Seedeater, rumped, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Kesk-Ameerika avamaade elanik - valgekrae-seemneõgija. Foto tehtud Kariibi mere rannikul, Costa Ricas.
Inhabitant of Central American grasslands - White-collared Seedeater. Caribbean coast, Costa Rica.

7. aprill 2017

Punapea-vart, Aythya ferina

Punapea, vart, Aythya, ferina, Common, Pochard, European, Eurasian, Northern, male, Estonia, Kaido Rummel Punapea, vart, Aythya, ferina, Common, Pochard, European, Eurasian, Northern, male, Estonia, Kaido Rummel Punapea, vart, Aythya, ferina, Common, Pochard, European, Eurasian, Northern, male, Estonia, Kaido Rummel Punapea, vart, Aythya, ferina, Common, Pochard, European, Eurasian, Northern, male, Estonia, Kaido Rummel
Punapea-vart hooldusprotseduure läbi viimas. Harjumaa.
Cleaning procedures of the Common Pochard. Harjumaa, Estonia.

6. aprill 2017

Maoori lehviksaba, Rhipidura fuliginosa placabilis, Piwakawaka

Maoori, lehviksaba, Rhipidura, fuliginosa, placabilis, New, Zealand, Fantail, Collared, Grey, Pied, Piwakawaka, Tiwakawaka, Piwaiwaka, Waitomo, region, Kaido Rummel
Maoori lehviksaba on Uus-Meremaa endeemne liik ja ilmselt üks riigi nähtavamaid lindusid. Ning seda hoolimata asjaolust, et ta on vaid 16 cm pikkune ja poole sellest pikkusest moodustab saba. Silma hakkab ta seetõttu, et lind on väga julge ja üritab igal võimalikul ajal ning viisil vaatajatele esineda - lehvitades oma sabaga, tehes vigurlende ja vahest hüpeldes inimestest vaid meetri kaugusel. Maoorikeelne nimi on linnul Piwakawaka ning foto on tehtud Waitomo piirkonnas, Põhjasaarel, Uus-Meremaal.
New Zealand Fantail is endemic to New Zealand and is probably one of the best known birds there. Despite the fact that it is only 16cm long, half of which is the tail. Fantails are very visible as they are bold and try to show off every chance they get - they display their tails, perform acrobatic flights and sometimes approach within a metre or two of people. Maori name of the bird is Piwakawaka and this photo is taken in Waitomo region, North Island, New Zealand.

5. aprill 2017

Cascada Escondida

Hidden Waterfall
Peidetud kose nime kandev juga Viento Frescos, Costa Ricas.
A cascade called Hidden Waterfall in Viento Fresco, Costa Rica.

4. aprill 2017

Hallhaigur, Ardea cinerea

Hallhaigur, Ardea, cinerea, Grey, Heron, Estonia, Kaido Rummel
Halli haigru lend sinisel taustal. Pärnumaa.
The flight of the Grey Heron on a blue background. Pärnumaa, Estonia.

3. aprill 2017

Punasaba-orav, Sciurus granatensis

Punasaba, orav, Sciurus, granatensis, Red, tailed, squirrel, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel Punasaba, orav, Sciurus, granatensis, Red, tailed, squirrel, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Fotosessioon punasaba-oravaga. Mõlemad fotod on tegelikult panoraamfotod, mis koosnevad kahest kaadrist ning üles said need võetud Kariibi mere rannikul, Costa Ricas.
Photo shoot with a Red-tailed squirrel. Both photos are actually panoramic photos consisting of 2 shots and all of these were taken in Caribbean coast, Costa Rica.

2. aprill 2017

Suur-laukhani, Anser albifrons

Suur, laukhani, Anser, albifrons, Greater, White-fronted, Goose, White, fronted, European, Whitefront, Estonia, Kaido Rummel uur, laukhani, Anser, albifrons, Greater, White-fronted, Goose, White, fronted, European, Whitefront, Estonia, Kaido Rummel
Järjekordne kevademärk - suured haneparved on liikvel, kes siis riburadapidi vallutavad põldusid ja ka üleujutatud heinamaid. Fotod tehtud Pärnumaal.
Another sign of spring - large flocks of geese are on the move and bit by bit they occupy the fields and also flooded meadows. Greater White-fronted Geese in Pärnumaa, Estonia.