31. juuli 2014

Steenbok, Raphicerus campestris


Tillukese Steenboki turjakõrgus on püsti seistes vaid poole meetri ringis. Hoolimata sellest nad rohtu väga süüa ei soovi ning eelistavad veidi kõrgemaid taimi. Leiab seda antiloopi Aafrika lõunaosast ning Keeniast ja Tansaaniast. Fotod tehtud Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
Tiny Steenbok stands only around half a metre at the shoulder. Despite that it does not eat grass but prefers forbs (flowering plants that are not grass). You can meet this antelope in southern parts of Africa and in Kenya and Tanzania. The photos are taken in Kruger National Park, South Africa.

30. juuli 2014

Tutkas, Philomachus pugnax

Emane tutkas peegelduse ja veevirvendusega. Vähemalt ma eeldan, et see on emane - iga sajas isastutkas on sarnane emaslinnuga ja üritab niiviisi nihverdades kevadistel pulmamängudel edukas olla. Muidu on isaslinnud väga uhke sulestiku ja koheva kraega. Harjumaa.
Reeve with a reflection and a ripple. At least I think it is a Reeve (female) - one in hundred Ruffs (male) looks exactly like Reeve and it's his way to be successful during the breeding season in spring. The average Ruff has otherwise very pompous feathers and a neck ruff. Harjumaa, Estonia.

29. juuli 2014

Kääbuskotkas, Hieraaetus pennatus

Paremale vaat!
Right face!
Vasakule vaat! Noor kääbuskotkas pole veel ametlikku vormi selga saanud, mistõttu erineb ta mõnevõrra vanalindudest. Küll on aga silmanägemine juba selline, mis võimaldab savannis sõjaväelise täpsusega väikseid linde, loomi ja kahepaikseid küttida. Nime on ta saanud selle järgi, et kui mõõdulint kõrvale panna, siis jääb poolest meetrist natuke puudu. Krugeri rahvuspark, LAV.
Left Face! Juvenile Booted Eagle has not got the official uniform yet therefore is a bit different than the mature birds. But the eyesight is still excellent so it can hunt the small birds, animals and reptiles in savannah with a military precision. Kruger National Park, South Africa.

28. juuli 2014

Laimokk-ninasarvik, Ceratotherium simum simum

Idüll ninasarvikutega. Laimokk-ninasarvikutel läheb uMkhuze looduskaitsealal hästi - nende arvukus on vaikselt kasvamas ning seetõttu on nende võimsate loomade kohtamine sealkandis vägagi tõenäoline. Näiteks selle mudaaugu lähistel oli sarvikuid ühel hetkel kokku 11 tükki (samas Krugeris nägin mitme päeva peale kokku ainult paari)! Siiski on loomad tänasel päeval suures väljasuremisohus, tänu peamiselt Aasiast lähtuvale nõudlusele sarvede osas, mistõttu lisan siia taas lingi päästeprojektile "Päästke ninasarvik".
Idyll with rhinos. White rhino does very well in uMkhuze Game Reserve - their numbers are steadily growing and therefore the chance of meeting these glorious animals there is very high. For example I saw at one time 11 rhinos near this mud hole (in the same time met only couple of them in Kruger National Park where I spent almost 6 days). Despite that positive news, white rhinoceros is still highly endangered animal today mainly due to the increasing demand of the horns in Asia and therefore I include here one more time the link to "Save the Rhino" project.

27. juuli 2014

Lauk, Fulica atra

Lauk e vesikana oma koduvetel. Läänemaa.
Common coot in its domestic waters. Pärnumaa, Estonia.

26. juuli 2014

Teistsugune Aafrika

Justkui Eesti laaned, aga siiski mitte.
Looks like thick Estonian forests but not quite.
Lõuna-Aafrikas ringi sõites sai selgeks tõsiasi, et ilmaga on seal lihtne - kui päike paistab on väga palav, kui päike on pilve taga, siis on päris jahe. Hea näide oli Blyde kanjonis (vaated piirkonnast on tänastel piltidel). Päev varem oli seal siranud päike ja kraade 35 Celsiuse järgi, too päev aga upitas kraadiklaasi elavhõbedasammas end napilt-napilt üle 10 kraadi. Mõned päevad hiljem tuli taas päike välja ja 30 kraadi sai uuesti kiirelt ületatud. LAV.
While driving around in South Africa, it became evident that predicting the weather is easy - if the sun is shining it's very hot and if it's cloudy then it's quite chilly. For example this day in Blyde canyon (where the photos are taken). A day before there was a sunny weather and the temperatures reached 35 degrees centigrade but on that day it barely exceeded 10 degrees. Few days later the sun returned and the temperature was in the thirties again. South Africa.

25. juuli 2014

Lõuna-kroonkurg, Balearica regulorum

Uhke välimusega Lõuna-kroonkurg on kantud ohustatud liikide nimekirja, maailmas on neid alles ligikaudu 70 000 isendit. Antud kroonkure liik elutseb ainult Aafrikas ning peamiselt kontinendi ida- ja lõunaosas. Linnud on väga suured tantsuhuvilised ning tants sisaldab muuhulgas pea õõtsutamist, tiibade saputamist, asteid ja sügavaid kummardusi ning isegi lühikesi, madalaid lende. Savannis käivad nad aga ringi trampides - niiviisi aetakse peiduurgastest välja putukad ja muud satikad, mis siis kohe ka meelsasti nahka pistetakse. Gautengi provints, LAV.
Grey Crowned Crane with its lavish looks has been listed as endangered species, only about 70 000 of them is left in the world. This crowned-crane species lives in Africa and mainly in the eastern and southern part of the continent. The birds love to dance and the routines involve head-bobbing, wing-fluttering, leaps and deep bows and even short, low flights. When walking in savannah they stomp their feet - this flushes out insects and other potential prey that the cranes quickly catch and eat. Gauteng province, South Africa.

24. juuli 2014

Käosulane, Hippolais icterina


Käosulane on välimuselt üsna tavaline põõsalind. Kollane värvus mõnevõrra eristab teda nn pisikestest pruunidest lindudest (hüüdnimi põõsalindudele), kuid muid suuri väliseid erinevusi pole. Küll aga on tal täiesti ilmeksimatult äratuntav laul, eks kuulake ise. Pildid tehtud Harjumaal.
Icterine Warbler looks like a usual warbler. Yellow plumage somewhat differentiates it from the so called "little brown birds" (nickname for warblers) but otherwise it looks almost the same. However, it has quite distinctive song - listen for yourself. Harjumaa, Estonia.
Laulu salvestaja/song recorded by: Stuart Fisher, xeno-canto.org

23. juuli 2014

Lõuna-Aafrika kaelkirjak, Giraffa giraffa giraffa

Suur kaelkirjak ja väike kaelkirjak :)
Big giraffe and a small giraffe :)
Kuna Eestis on ka nüüd lõpuks savanniilm, siis tunduvad need Krugeri Rahvuspargi kirjakupildid väga sobivad. 
As the savannah-like weather has finally arrived to Estonia then these photos of giraffes in Kruger National seem appropriate.

22. juuli 2014

Savanni-vaenukägu, Upupa epops africana


Savanni-vaenukägu on äravahetamiseni sarnane Euroopa versiooniga, keda mul õnnestus esimest korda mõned päevad tagasi ka kohata. Ainuke vahe peaks olema selles, et Aafrika versioon on veidi punakam. Kui muu maailm on talle nime pannud häälitsuse järgi, mis kõlab umbes nii: "up-up-up" (Upopa ladina keels, hoopoe inglise keeles), siis eestlased on seda laulu tõlgitsenud häda kuulutamisena. Ja seetõttu on rahvapärased nimed lisaks vaenukägule veel toonetutt, surmakägu, uputaja kägu aga ka pasatraat. Krugeri rahvuspark, LAV.
African hoopoe looks almost exactly like the european version whom I had a pleasure to see the first time a few days ago. The only difference is supposedly the colour - African bird is a bit more rufous. If most of the world has named the bird after its cry - "hoop-hoop-hoop" (Upopa in latin, hoopoe in English) - then estonians have considered this sound a bad omen. The official name can be loosely translated as a Hostile Cuckoo but in folklore this hoopoe has been also called as Valhalla Crest, Death Cuckoo and etc. Kruger National Park, South Africa.

21. juuli 2014

Rebane, Vulpes Vulpes

Valguses ja varjus. Harjumaa.
Light and shadow. Red fox in Harjumaa, Estonia.

20. juuli 2014

Hänilane, Motacilla flava

Lambahänilane rannakarjamaa ääres asuval pillirool kõõlumas. Pärnumaa.
Yellow wagtail swaying on a reed stem. Pärnumaa, Estonia.

19. juuli 2014

Sharpe'i grysbok, Raphicerus sharpei

Ligikaudu poole meetri kõrgune Sharpe'i grysbok on Aafrika savannides levinud antiloobiline, kuid näeb teda pigem harva. Neile meeldib ringi konnata öösiti ning päeval on loomad pigem kusagil võsas või kõrge rohu sees pikali. Iga väiksemagi häirimise või kahtlase liikumise peale panevad nad aga tagasi vaatamata minema. Krugeri rahvuspark, LAV.
About 50 cm tall Sharpe's grysbok is a common antelope in African savannahs but it is quite rarely seen. They are nocturnal browsers and spend the day in the protective cover of tall grass or shrubs. At the first sign of anything unusual they move well away from where the disturbance occurred before stopping. Kruger National Park, South Africa.

18. juuli 2014

Sookiur, Anthus pratensis

Võimsate küünistega sookiur rannikuäärses pilliroos, Pärnumaal.
Meadow pipit with its notable claws. The photo is taken in coastal reeds in Pärnumaa, Estonia.

17. juuli 2014

Prionops plumatus, White-crested Helmet-shrike

Eesti keeles nime taaskord pole, kuid tinglikult võiks neid kutsuda kiiver-õgijateks. Sarnaselt meil elavatele õgijatele, on ka nemad lihasööjad - õgitakse mardikaid, liblikaid, vaklu, sipelgaid, ämblikke ja väikeseid sisalikke. Lind on laialt levinud praktiliselt tervel Aafrika kontinendil. Ülemine pilt on tehtud Krugeri rahvuspargis LAV-s, alumine aga Hlane kuninglikus rahvuspargis, Svaasimaal.
Helmetshrike is a carnivore like the shrikes in Europe. Their diet consists of beetles, moths, caterpillars, ants, spiders and small lizards. White-crested helmet-shrike is widespread in Africa and you can find it almost everywhere in the continent. The upper photo is taken in Kruger NP, South Africa and the lower one in Hlane Royal National Park, Swaziland.

15. juuli 2014

Jääkoskel, Mergus merganser

Isane ja...
Male and...
..emane. Jääkoskel on lind, kellel on hambad. Sakiline noka sisemus aitab tal paremini kalu püüda ning ta on Eestis üks väheseid partlasi, kes ka suurematele kaladele jahti peab. Läänemaa.

...female. Goosander is a bird that has teeth. The serrated beak helps them to fish better and it is one of the few ducks in Estonia that also goes after the larger fish. Läänemaa, Estonia.

14. juuli 2014

Sinignuu, Connochaetes taurinus

Aafrika üks arvukamaid antiloobilisi - sinignuu. Suure rännaku korral on liikvel kümnete tuhandete isendite suurused karjad, kuid kevadises Krugeri rahvuspargis (septembris), võis neid peamiselt kohata ühekaupa. 
One of the most numerous antelopes in Africa - blue wildebeest. During the great migration the herds with the head count of tens of thousands are moving around. In the spring time in Kruger National Park (in September) you mainly saw them one at a time. 

13. juuli 2014

Jaanalind, Struthio camelus

Ainus kohtumine jaanalindudega. Vastupidiselt lapsest saati pähe taotud (väär)infole, ei peida need suured linnud ohu korral pead liiva alla vaid...
Only meeting with the ostriches in my trip. Contrary to the (false) information that has been hammered into my head since childhood, these big birds do not bury their heads in the sand when threatened but...
...panevad lihtsalt jooksu. Äärmiselt ebaoriginaalne käitumine, ma ütleks. Pildil nii emas- kui isaslind (must). Krugeri Rahvuspark, LAV. 
... simply run away. Incredibly unoriginal behavior, I would say. On the photos are the female and the male fowl (black). Kruger National Park, South Africa.

12. juuli 2014

Merisk, Haematopus ostralegus

Kahtlustava pilguga pikanokaline merisk kaunist suveilma nautimas. Läänemaa.
Long-billed Eurasian Oystercatcher with the suspicious look enjoying the sunny summer day. Läänemaa, Estonia.

11. juuli 2014

Kuldne Aafrika

Kaunis loojang St Lucia järvel, iSimangaliso rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Golden African sunset on lake St Lucia, iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

10. juuli 2014

Hall-sarvnokk, Tockus nasutus

Eks ka lindudel on koidu ajal vahest keeruline silmi lahti saada.
Sometimes the birds have also difficulty to open their eyes at dawn.
Hall-sarvnokk on teistest sarvnokkadest küll mõnevõrra väiksem, kuid seda kompenseerib ta oma suurema nn nokakiivriga. See kiiver toetab suurt nokka ning võimaldab ka paremini ja kõvemini häälitseda.
African Grey Hornbill is bit smaller than the other hornbills but the bird compensates it with its casque. The casque supports the large bill and enhances vocal calls.
Huvitava faktina tooksin välja pesitsemise taktika. Emaslind teeb pesa puuõõnsusse ja müürib end sinna kinni terveks haudeperioodiks (kasutades selleks muda ja väljaheiteid). Haudujat toidab isaslind läbi väikese pilu, emaslind murrab sealt kindlusest välja alles siis kui pojad on ühekuused. Kõik pildid tehtud Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
What is interesting with grey hornbill is the nesting. The female will build a nest inside a tree hollow and will block herself in using mud and droppings. The male will continue to feed the female through a small hole throughout the incubation. Once the chicks are around 30 days old, the female will finally break out. All the photos are taken in Kruger National Park, South Africa.

9. juuli 2014

Karmiinleevike, Carpodacus erythrinus

Karmiinleevike on üsna vastuolulise käitumisega kui teda pesa lähedal häiritakse. Mõned isendid jäävad paigale ning lasevad end kasvõi katsuda, teised aga lahkuvalt pesalt ning ei tulegi kunagi enam tagasi. Seda viimast on siiski rohkem ning eriti siis kui haudumisega ollakse lõpusirgel. Harjumaa.
Rosefinch has quite a controversial behaviour when it is disturbed near the nest. Some will remain in place and can even be touched but some will fly away and never come back. This last option, however, is much more likely, especially when the hatching is at the final stage. Harjumaa, Estonia.

8. juuli 2014

Välu-kärbsenäpp, Muscicapa adusta

Välu-kärbsenäpp on hea tõestus selle kohta, et kõik linnud ei ole troopikas värvikirevad. uMkhuze looduskaitseala, LAV.
African Dusky Flycatcher is a perfect example of the fact that not all the African birds are colorful. But it is cute anyway. uMkhuze Game Reserve, South Africa.

7. juuli 2014

Küürvaal, Megaptera novaeangliae

Vaalade nägemine on alati meeliülendav kogemus. Enamasti see pole siiski lihtne ja ka vaalavaatlusretkede puhul ei lubata seda, et 100% neid massiivseid loomi näeb. Aga kui juhtub nii, et näed küürvaalade lustimist rannaliival istudes, siis tead, et oled õnnega koos. Täpselt nii aga juhtus St Lucia rannas, iSimangaliso Märgala kaitsealal, LAV-s. Noored küürvaalad lehvitasid uimesid, prantsatasid vette ja sukeldusid uhkelt sabaga viibutades ligikaudu 100 meetri kaugusel rannast. Fotod ei ole muidugi teab mis šedöövrid, kuid elamus oli selle eest võimas.
Seeing the whales is always a truly uplifting experience. Usually it is not easy and even the whalewatching trips do not promise a 100% hit rate of seeing these massive creatures. But if you happen to sit on the beach and see humpback whales having fun near the shore then you know that you are lucky. Precisely that happened to me on the beach of St Lucia in iSimangaliso Wetland Park, South Africa. The young humpbacks were waving the fins, slammed into the water and dived with showing off the tails about 100 metres from the shoreline. The photos are not that grand but the emotion was incredible.

6. juuli 2014

Käblik, Troglodytes troglodytes

Käblik peab vihast võitlust Eesti väikseima linnu tiitli nimel, kuid siiani on pidanud ta pöialpoisile alla vanduma. Siiski on ta oma 9 sentimeetriga palju märkamatum kui temast 1 cm lühem tabeliliider. Põhjus selles, et ta liigub ringi peamiselt võserikes ning ka värvus võimaldab tal paremini tausta sulanduda. Harjumaa.
Northern Wren has always had a fierce fight with the Goldcrest for the title of "the smallest bird in Estonia" but so far has always come second. Still it is much less noticeable with its 9 centimeters than the 1 cm smaller chart leader. It is due to the fact that it usually moves around in thickets and the plumage also helps to blend in to the background more easily. Harjumaa, Estonia.

5. juuli 2014

Salu-ruugeööbik, Cossypha heuglini

Mõnikord tulevad linnud fotograafile liiga lähedale. Krugeri RP, LAV.
Sometimes the birds come too close to the photographer like this White-browed Robin-Chat. Kruger NP, South Africa.

4. juuli 2014

Rukkirääk, Crex crex

Lind, keda näeb vaid hea õnne korral, kuid kuuleb praktiliselt alati kui kevadsuvel mõne heinamaa lähistele sattuda. Tema krääksumist ei saa ühegi teise linnu lauluga segamini ajada. Heinamaad on selle linnu kodu, kuid samas põhjus, miks ta on sattunud ohustatud liikide nimekirja. Niitmine hävitab massiliselt rukkiräägu pesi, eriti kui niidetakse väljapoolt sissepoole st viimane heinariba on põllu keskel ja lindudel pole kuhugi põgeneda (räägud eelistavad rohu sees jooksmist lendamisele). Harjumaa.
Corn crake is a bird that you rarely see but quite probably  hear when you happen to be near a meadow or a hayfield in late spring or early summer. Its craking sound cannot be confused with anything. The hayfield is home for this bird but also a reason why it is threatend today. Cutting the hay destroys the nests of the corncrake in bulk, especially if the field is cut from outside in so the last strip of grass is in the middle of the field and the birds have nowhere to escape (crakes prefer running in the grass to flying). Harjumaa, Estonia.

3. juuli 2014

Ajupuit

Ajupuit India ookeani kaldal, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Driftwood on the shores of Indian ocean in South Africa.

2. juuli 2014

Tutt-udelind, Trachyphonus vaillantii

Naljaka eestikeelse nimega, kuid teistest selgelt eristuva välimusega, tutt-udelind kevadises hägus. Krugeri rahvuspark, LAV.
Crested Barbet and the spring haze. Kruger National Park, South Africa.