31. jaanuar 2016

Põhjatihane, Poecile montanus

Talvine hetk põhjatihasega. Pärnumaal.
Winter moment with Willow Tit. In Pärnumaa, Estonia.

30. jaanuar 2016

Hulgu-madukotkas, Circaetus pectoralis

Hulgu-madukotkas elutseb peamiselt Aafrika lõunaosas ning nagu nimi viitab, on linnu põhitoiduks maod (kuid ta ei ütle ära ka sisalikest, konnadest ja väikestest imetajatest). Nagu pildilt näha, passib ta potentsiaalselt saaki mõnel kõrgel oksal istudes. Krugeri rahvuspark, LAV.
Black-chested snake eagle is mainly found in southern parts of Africa and as the name suggests, the main diet consists of snakes (but it does not turn down lizards, frogs and small mammals). As seen from the photo, it waits the prey perched on a high branch. Kruger National Park, South Africa.

29. jaanuar 2016

Jääkoskel, Mergus merganser

Jääkoskel häälekalt teada andes, et fotograafi on märgatud. Harjumaa.
Goosander or common merganser stating clearly that the photographer has been spotted. Harjumaa, Estonia.

28. jaanuar 2016

Väikekoovitaja, Numenius phaeopus


Väikekoovitaja on lind, keda võib kohata üle maailma (sh Eestis). Pesitsemas käib ta põhjapoolsetel laiuskraadidel (Arktika lähistel), kuid talved veedab soojas kliimas. Näiteks Kariibi mere ääres, Costa Ricas, kus on need pildid ka tehtud. Kaldamudast ja vetikate vahelt otsib koovitaja selgrootuid ja krabisid.
Whimbrel is a bird that can be found all over the world (inluding Estonia). It's breeding in nordic regions (near arctic) but spends winters in much warmer climates. For example by the Caribbean coast in Costa Rica, where these photos are taken. From the mud and algae this curlew searches for invertebrates and crabs.

27. jaanuar 2016

Talvike, Emberiza citrinella


Talvike on lind, keda on talviti Eestis praktiliselt samapalju kui suvel. Kuna aga teisi linde on meil külmal aal oluliselt vähem ja talvikesed liiguvad suurte parvedena, paistavad need kollased tupsud üsna kergelt silma. Harjumaa.
Yellowhammer is a bird that is almost as numerous in winter as in summer in Estonia. But as during the colder period there are much less other birds and yellowhammers move around in flocks, these yellow feather balls stand out. The photos are taken in Harjumaa.

26. jaanuar 2016

Naeruiibis, Bostrychia hagedash


Naeruiibise nimi tuleneb tema häälitsusest ning seda naeru on kuulda igal pool Sahara-aluses Aafrikas. Hoolimata tema arvukusest on mingid faktid linnu kohta siiski veel teadmata. Näiteks see, et mil moel ta avastab murukamara alt ööliblikate ja mardikate vastseid, kes rohujuuri närivad? Kõige tõenäolisem on see, et nad kuulevad matsutamist, kuid lõplikku tõde pole veel välja uuritud. Küll teeb see asjaolu iibise teretulnuks kahjurihävitajaks golfiväljakutele ning muudele hooldatud muruplatsidele. Peale eelmainitu, sööb lind meelsasti ka vihmausse (lemmiktoit), tirtsusid, ämblikke, sisalikke ja vähilisi. Krugeri rahvuspark, LAV. 
The name of Hadeda Ibis comes from the call (haa-haa-dee-dah) and you can hear this laugh all over sub-Saharan Africa. Despite the abundance of these ibises, some facts are still unknown about them. For example how do they know to extract larvae of moths and beetles that feed on the roots of the grass? The most likely theory is that they can hear their chewing and digging. This fact makes them very welcome pest killer on golf and other greens. Besides aforementioned critters, this bird's diet consists of earthworms (favorite food), grasshoppers, spiders, lizards and crustaceans. Kruger National Park, South Africa
Laulu salvestaja/song recorded by: Faansie Peacock, xeno-canto.org

25. jaanuar 2016

Hallrästas, Turdus pilaris

Hallrästas kadakamarjade söömisel väikest pausi pidamas. Harjumaa.
Fieldfare taking a little pause in consuming the juniper berries. Harjumaa, Estonia.

24. jaanuar 2016

Cisticola fulvicapilla, Neddicky

Lind, kel eestikeelne nimi puudub, kuid ta kuulub rohulindude perekonda, mistõttu eelistatud elupaigad on Aafrika avarad savannid. Tihedaid metsaalasid see liik väldib. Foto tehtud kevadisel iSimangaliso märgalal, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Neddicky belongs to the cisticola family (alternative name is Piping Cisticola) and therefore prefers open savannahs and other plains as a habitat. It avoids dense forests. The photo is taken in a South African spring, in iSimangaliso Wetland Park.

23. jaanuar 2016

Leevike, Pyrrhula pyrrhula


Külma ilmaga võib üsna sageli kuulda metsas või pargis metalselt "flöödimängu". Selle allikaks on leevike. Harjumaa.
In a cold day one can often hear a "metallic flute" played in a forest or a park. The source of that sound is Eurasian Bullfinch. Harjumaa, Estonia. Laulu salvestaja/song recorded by: Hannu Jännes, xeno-canto.org

22. jaanuar 2016

Savannisebra, Equus quagga burchellii

Kaks hobust koplis. iSimangaliso märgala kaitseala, LAV.
Two horses in a paddock. iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

21. jaanuar 2016

Hallhaigur, Ardea cinerea

"Ae-ae!" 
"Well, hello there!" 
"Mis? Kus?" 
Hallhaigur pärastlõunases päikesekumas, jäises Harjumaa rannikuvees. 
"What? Who? Where?" 
Grey Heron basking in an afternoon sun, in the icy coastal waters of Harjumaa, Estonia.

20. jaanuar 2016

Sadulnokk-toonekurg, Ephippiorhynchus senegalensis

Efektse välimusega sadulnokk-toonekurg on Sahara-aluses Aafrikas üsna levinud lind. Seetõttu jäi kurg ilmselt silma ka kunagistele egiptlastele, kes lõid temakujulise hieroglüüfi. Pildil on tumeda silmaiirisega isaslind, emas- ja noorlindu saab näha eelpool toodud lingile litsudes. Krugeri rahvuspark, LAV.
Saddle-billed Stork looks quite striking but it is a common bird in sub-Saharan Africa. Probably due to its looks, this stork is also represented in an Ancient Egyptian hieroglyph. On the photo you can see a male bird that can be distinguished by the dark iris. To see a female and juvenile, one can use the link above. Kruger National Park, South Africa.

19. jaanuar 2016

Kanakull, Accipiter gentilis


Kanakull on Eestis range kaitse all, sest lindude elupaikade arv väheneb. Meie mail pesitseb hinnanguliselt 500 paari, kuid talviti nende arvukus kasvab, sest pesitsejad ära ei lenda ning põhja poolt tuleb juurde kliimapagulasi. Kanakull ei ole röövlind, kes tiirutab taeva all või istub kusagil nähtaval posti otsas. Ta hoiab end varju ja ründab ootamatult, seega näeb seda lindu tegelikult väga harva. Ka see noor kull tekkis ühe Harjumaa roostiku kohale täiesti ootamatult ning oli läinud mõne sekundiga.
Northern Goshawk is strictly protected in Estonia due to the loss of habitat. There are around 500 pairs nesting in our country but in winter the numbers are growing as our hawks do not migrate to south but the are some climate refugees coming in from the north. Goshawk is not a bird of prey that circles in a sky or stands on a pole in plain sight. It is very secretive and attacks unexpectedly, so seeing the bird is quite a rare occasion. This juvenile goshawk also appeared above the reed bed suddenly and then was gone in seconds. Harjumaa, Estonia.

18. jaanuar 2016

Tavaninakaru, Nasua narica

Keegi on kesal.
Someone is at the meadow.
No ei anna piltnikule end kätte, ikka nägu risu sees.
It does not want to cooperate with the photographer at all, the face is still covered.
Lõpuks ometi!
Passisin selle tavaninakaru tegemisi ligikaudu 15-20 minutit ning selle aja jooksul tõstis ta vaid paar korda nina rohu seest hetkeks välja. USA lõunaosast kuni Kolumbiani kohatav pesukarulane sööb kõike - putukaid, puuvilju, linnumune, kahepaikseid, madusid ning ei ütle ära ka lihast, kui mõni loomakarkass tee peale jääb. Curi-Cancha kaitseala, Costa Rica. 
Finally!
I watched this White-nosed coati (a.k.a coatimundi) in action for about 15-20 minutes and during that time it raised its head from the grass only couple of times. And only for a moment. You can find coatimundis from the southern USA to Columbia and this animal is an omnivore. It feeds basically on anything - insects, fruits, bird eggs, vertebrates, snakes and it does not say no to an animal carcass if it happens to find one. Curi-Cancha Reserve, Costa Rica.

17. jaanuar 2016

Raudkull, Accipiter nisus


Uhke, kuid ohustatud raudkull on üks nendest kullilistest, kes jäävad Eestisse talvituma. Lootuses end siin laululindudest ära toita. Punased silmad viitavad sellele, et tegemist on vanema isaslinnuga. Fotod tehtud Harjumaal.
Elegant but endangered Eurasian Sparrowhawk is one of the hawks that sometimes winters in Estonia. Hoping to feed on the songbirds that share its appeal for cold weather. The red eyes indicate that this is an older male bird. The photos are taken in Harjumaa.

16. jaanuar 2016

Savannitrapp, Lissotis melanogaster

Täiskaader ja veel veidi. Kuna see on mul ainus pilt savannitrapist, siis otsustasin selle siiski üles panna, kuigi varbad on... ühe teise pildi peal :) Oma 50-60 cm pikkusega on ta savannis päris kõva tegija, kuigi lähisugulane hiidtrapp paneb talle meetriga ära (jaanalinnust rääkimata). Lind sööb kõike, millele noka taha saab, kuid peamiselt putukaid ja taimi. uMkhuze kaitseala, LAV.
Full frame and then some. As this is my only photo of Black-bellied Bustard, I decided to upload it, although the toes are... on some other photo :) With its height of 50-60 cm, it is quite a player in savannah but a close relative - Kori bustard - beats it by 1 metre (not to mention the ostrich). Black-bellied bustard feeds on everything it is able to catch but mainly insects and plants. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

15. jaanuar 2016

Musträstas, Turdus merula

Kui väljas on -25, siis tuleb suled nii puhvi ajada kui võimalik. Ning nii et ka varbad saaksid kenasti ära kaetud. Foto tehtud Harjumaal.
When it's -25 Celsius, one must puff up the feathers as much as one can. And so that the feet are also covered. The photo is taken in Harjumaa, Estonia.

14. jaanuar 2016

Rohelised künkad, Green hills

Guanacaste provintsi rohelised (ja väga tuulised künkad) Costa Ricas. Tuuline on seal kogu aeg ning seda seetõttu, et Vaikse ookeanini jääb 100 kilomeetrit ning Kariibi mereni 150 kilomeetrit lauskmaad. Olles ainus kõrgem koht selles koridoris, ongi mäekesed võimsate ookeani-iilide meelevallas.
Kõrgetest kohtadest rääkides, pean nüüd ära mainima, et ühe Costa Ricas tehtud pildiga õnnestus mul saavutada Dreamstime'i fotoportaali minikonkursil "Ole lahke" auhinnaline kolmas koht. Seda fotot näeb siin.
The green (an very windy) hills of Guanacaste province, Costa Rica. It is windy there all the time because these slopes are situated 100 km from Pacific Ocean and 150 km from Caribbean Sea. As these kilometers are mostly flat and those higher places are the only elevation in that corridor, nothing stops the ocean and sea winds before they reach here.
When talking about the higher places, I have to mention that I managed to win a third place with a photo taken in Costa Rica in a mini-competition called "Be kind" in stock photo portal Dreamstime. You can see the photo here.

13. jaanuar 2016

Jäälind, Alcedo atthis

Minu ainsad kohtumised jäälinnuga on millegipärast toimunud talviti, mil neid on Eestis kõige vähem. Vähe on neid seetõttu, et jäälind vajab eluks voolavat vett (mitte jääd, nagu eestikeelse nime järgi võiks aimata), kuid seda meil talviti reeglina napib, mistõttu meie maile jäämine on üks paras julgustükk. Pildil olev isend on selle riski võtnud ning Harjumaalt sellise jõe leidnud. Hoolimata väga käredast talveilmast (alla -20 kraadi), oli vesi lahti ning jäälind tegeles aktiivselt kalastamisega.
For some reason my only encounters with Eurasian kingfisher have taken place in winter when there are only few of them in Estonia. Most of them leave for warmer climate because they need a flowing water to survive and this is one thing that can be scarce in wintertime, so staying here needs some courage. The one on the photo took that risk and luckily has found an open river from Harjumaa, Estonia. Despite the very cold weather (under -20 degrees C), the river was flowing and the kingfisher was actively fishing that day.

12. jaanuar 2016

Vaaraohani, Alopochen aegyptiacus

Vaaraohani ujumas Krugeri rahvuspargis, Krokodillijõel.
Egyptian Goose swimming on a Crocodile river, Kruger National Park, South Africa.

11. jaanuar 2016

Roohabekas, Panurus biarmicus

Roohabekal on talve- ja suveperioodil täiesti erinev menüü. Suvel toitub lind erinevatest selgrootutest ning seemneid reeglina ei puutu. Sügisel aga habeka maoseinad paksenevad oluliselt ning seda selleks, et ta suudaks talvel seedida kõvu kõrkjaseemneid. Seetõttu võib neid roostikes kohata ka kõige külmemate ilmadega.
Bearded reedling has a completely different menu in summer and winter. During summer the bird feeds on different invertebrates and usually never even looks towards seeds. But in autumn the walls of its stomach thicken considerably, so the reedling could digest hard seeds in winter. Therefore you can find these birds in reed beds even on the coldest winter days.
Kuigi enamuse ajast on roohabekad (teine nimi on roovilbas) tiheda roomassiivi sees, kõikudes kõrte tippudes, siis see isend õnneks halastas poolkülmunud piltnikule ja võttis korra vaevaks ka poseerida. Fotod tehtud Harjumaal.
Although most of the time the bearded reedling (a.k.a Bearded Tit a.k.a Bearded Parrotbill) is deep inside a thick reed bed, this one fortunately had mercy on the half-fozen photographer and took a time to pose a little. The photos are taken in Harjumaa, Estonia.

10. jaanuar 2016

Valgesaba-gnuu, Connochaetes gnou

Valgesaba-gnuu peaks olema väga lähedalt sugulane sinignuuga, kuid välimuse järgi ütleks pigem seda, et vennad võivad nad küll olla, kuid nii isa kui ema on erinevad. Teisalt - kui viimased miljon aastat on eraldi kasvatud (nii zooloogid väidavad), pole ka väga palju põhjust ülemäära suurt sarnasust oodata. Foto tehtud Gautengi provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Black wildebeest or white-tailed gnu should be close relative to blue wildebeest but looking at them both, I would say that they may be brothers but both mother and father are different. Though, as they have been a separate species the last one million years (so the zoologists say), one must not expect a huge resemblance. The photo is taken in Gauteng province, South Africa.

9. jaanuar 2016

Tait, Gallinula chloropus

Tait ehk tiigikana hoiab ennast varju, kodumaal olen teda vaid mõned korrad näinud ja ühe korra ka sellise poolkõva määramispildi saanud. Välismaal on läinud tsipa paremini. Taidi üheks iseärasuseks on harjumus ujudes jalad mõnikord enda ees veest välja tõsta, seda selleks, et veetaimedest mugavamalt üle libiseda. Pilt tehtud Tallinnas.
Moorhen or swamp chicken keeps itself usually hidden and therefore I have seen the bird in Estonia only couple of times and have just this less than mediocre photo to prove it. I have had better luck abroad. One of the peculiarities of this waterbird is the habit of raising the legs out of water, while swimming, in front of itself. It helps the bird to glide over the water plants more easily. Tallinn, Estonia.

8. jaanuar 2016

Palmitangara, Thraupis palmarum, Palm Tanager

Palmitangara võiks olla selle liigi eestikeelne nimi, kui inglise keelest otse tõlkida. Kohtab teda Nikaraaguast kuni Brasiilia lõunaosani ning nime on lind saanud selle järgi, et pesa ehitab ta tavaliselt palmi otsa. Foto on tehtud Sarapiqui orus, Costa Ricas.
Palm tanager is found from Nicaragua to southern Brazil and it has got its name from the fact that nest is usually built in a palm tree. The photo is taken in Sarapiqui valley, Costa Rica.

7. jaanuar 2016

6. jaanuar 2016

Mustkiird-pagulind, Tchagra senegalus

Mustkiird-pagulindu võib kohata nii Aafrikas kui ka Araabia poolsaarel. Linnud on üsna häälekad ning sarnaselt eestlastele, lahendavad nad mitmeid probleeme lauldes. Näiteks isaslinnud võtavad mõõtu just lauluduellides, kus võitjaks osutub see, kes kõvemini laulab ja kes kaela rohkem õieli suudab ajada. Gautengi provints, LAV.
You can find Black-crowned Tchagra in Africa and also Arabian peninsula. These birds are quite loud and like estonians, they tend to sort out the problems through singing. :) For example males are contesting their territories by holding singing duels, the winner is decided by how well it can extend its neck and how loud it can call. Gauteng province, South Africa.

5. jaanuar 2016

Händkakk, Strix uralensis

Väike poseerimine fotograafile,...
Posing for the photographer,...
...siis vaade metsa suunas,...
...then looking towards the forest,...
...vaade alla ja...
...looking down and...
...käes ta ongi! Pole ju miskit paremat jõulurooga kui üks rasvane põldhiir. 
See seeria sai jäädvustatud 2015. aasta teisel jõulupühal Nigula looduskaitsealal, Pärnumaal. See oli üks hämmastav päev, sest tund-poolteist varem jäi kaamera ette teine kakk, esimese jaanuari postituses nähtav värbkakk. Näha looduses kakku on minu jaoks alati vedamine, sest näiteks viimati jäi kakuline minu kaamera ette aastal 2010. Nüüd siis kaks tükki samal päeval...
...got it! There is no better Christmas food than a juicy field mouse.
This set of photos was taken on a 2015 Boxing Day in Nigula Nature Reserve, Pärnumaa, Estonia. It was an amazing day as about 1-1,5 hours earlier I managed to capture photos of another owl - Eurasian Pygmy Owl - that you can see on my January 1 post. Seeing a wild owl is always a great and rare experience for me - it was 2010 when I took a last photo of an owl. Now two owls in one day...

4. jaanuar 2016

Agama Atra, Southern Rock Agama

Lõuna-kiviagaam on sisalik, keda võib looduslikult leida ainult Lõuna-Aafrikas. Ta on suuteline ka vajadusel oma värvi muutma, kuid mitte niipalju kui kameeleonid. Foto tehtud Mpumalanga provintsis, LAV-s, kus see agaam rippus ühe sügava kanjoni serval.
Southern rock agama is a lizard whose natural habitat remains inside the borders of South Africa. It has some ability to change colour, although not to the same extent as chameleons. The photo is taken in Mpumalanga province where this agama was hanging on the rock, on the edge of a deep ravine.

3. jaanuar 2016

Sinitihane, Cyanistes caeruleus

Selg sirge ja rind kummis - korrektne pildistamisasend. Sinitihane Pärnumaal.
Standing straight and chest puffed up - perfect photo pose. Blue tit in Pärnumaa, Estonia.

2. jaanuar 2016

Aafrika marabu, Leptoptilos crumeniferus


On olemas kaunid linnud, tavalised linnud ja marabud :) 
Seda toonekurelist võib kohata Aafrika kontinendi keskosas - Hlane kuninglik rahvuspark Svaasimaal (kus need pildid tehtud on) on sisuliselt levila lõunapiir. Kusjuures sellise "hõredajuukselise" ja libedakaelalise välimuse põhjuseks on toitumisharjumised. Sarnaselt raisakotkastega, toitub marabu raibetest ning kohevate sulgede puhul oleks need kiirelt vere ja muu sogaga kaetud, sest parimate palade kättesaamiseks pistetakse pea üsna tihti ka loomakarkassi sisse. 
Minu jaoks on aga kõige suurem küsimus see, et miks ometi (arvestades nii linnu välimust kui toitumisharjumusi) on ühe Rootsi kuulsaima šokolaadi nimeks Marabu?
There are beautiful birds, there are usual birds and there are marabous :)
You can find Marabou Stork in the central parts of the African continent -  Hlane Royal National Park, Swaziland (where the photos are taken) is basically the southern end of the habitat. By the way the scarce "hair" and the naked neck are adaptations to its livelihood. As it is with the vultures, the feathered head would become rapidly clotted with blood and other substances when the bird's head is inside a large corpse.
For me the biggest question is - why on earth (considering the bird's appearance AND diet) one of the most famous Swedish chocolates is called "Marabou chocolate"?

1. jaanuar 2016

Värbkakk, Glaucidium passerinum

Head Uut Aastat! 
Kakkude looduses kohtamine on minu jaoks alati eriline sündmus. Euroopa väikseimat kakku - vähem kui 20 cm pikkust värbkakku - polnud ma aga kuni eelmise aasta lõpuni isegi mitte näinud, veel vähem siis pildistanud. Nüüd on see viga parandatud ja uus aasta algab siin blogis uue liigiga. Loodetavasti toob ka 2016. aasta kaasa palju selliseid uusi momente ja kohtumisi, mida siis siin kindlasti ka jagan. Fotod tehtud Pärnumaal.
Happy New Year! 
Seeing owls in the wild is always a special occasion for me. Until the end of last year I had not even seen (much less photographed) the smallest owl in Europe - less than 20 cm tall Eurasian Pygmy Owl. Now this mistake has been fixed and the new year begins in this blog with a new species. Hopefully 2016 will bring many similar new moments and meetings that I will gladly share with you. The photos are taken in Pärnumaa, Estonia.