31. jaanuar 2015

Suur-kirjurähn, Dendrocopos major

Suur-kirjurähn tunnistamas, et tema pole ainuke, kes antud puud töödelnud on. Harjumaa.
Great Spotted Woodpecker acknowledging the fact that he is not the only one that has been "pecking" on this tree. Harjumaa, Estonia.

30. jaanuar 2015

Aafrika leopard, Panthera pardus melanotica

Märka looma...
Find an animal...
...enne kui loom märkab sind! Harvanähtav Aafrika Leopard Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
...before animal finds you! Rare African Leopard in Kruger National Park, South Africa.

29. jaanuar 2015

Viletrapp, Lophotis ruficrista

Liiga lähedal! Kuigi Krugeri rahvuspargis (LAV) käib palju rahvast, siis linnud reeglina ikkagi pelgavad inimesi ning päris kaamerasse ei roni. See viletrapp (jah, ongi selline nimi) aga passis mõnda aega paari meetri kaugusel ning siis kadus tihnikusse, kus teda enam pildistada polnud võimalik. Seega jäigi ainult selline foto. 
Too close! Although there are lots of people constantly visiting Kruger National Park in South Africa, the birds are still suspicious and usually do not pose for the camera. This red-crested korhaan, though, was minding its business just couple of meters away. Then suddenly ran off to thicket and so this is the photo I was left with.

28. jaanuar 2015

Vesipapp, Cinclus cinclus

Vesipapp jalga puhkamas. Harjumaa.
Common Dipper resting. Harjumaa, Estonia

27. jaanuar 2015

Leeterüdi, Calidris alba


Leeterüdi on suur rändur, nagu enamus kahlajaid. Pesitsusalaks on neil kõrg-Arktika (ehk siis nii kaugel kui minna kannatab), kuid talvitutakse oluliselt lõunapool - Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja ka Austraalias. Need fotod on tehtud India ookeani kaldal, iSimangaliso märgala kaitsealal, LAV-s.
Sanderling is a great migrant like most of the waders. Their nesting grounds are in High Arctic (i.e. as far as you can go) but the birds fly south for winter - to South America, Africa and Australia. These photos are taken by the shore of Indian ocean in iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

26. jaanuar 2015

Valgesaba-gnuu, Connochaetes gnou

Selle looma ametlik nimi on valgesaba-gnuu. Kui teda aga selles põlenud savannis vaadata, siis mina pigem pakuks, et tegemist on eelajaloolise elukaga, kelle nimi võiks olla näiteks tääksarv-mammuthobune või mõõkhambuline paleoeeslik. Nii sürreaalne tundub too lojus. Sterkfonteindami looduskaitseala, LAV.
The official name of this animal is black wildebeest or white-tailed gnu. But if you look at it in this burned savannah then I would say that it looks more like some kind of prehistoric creature that is called flesh-eating bayonet-horn or sabre-toothed paleo-bull or something like that. It seemed that surreal. Sterkfonteindam Nature Reserve, South Africa.

25. jaanuar 2015

Kiivitaja, Vanellus Vanellus

Päevad lähevad vaikselt pikemaks, mistõttu on varsti käes see aeg, kus siiakanti hakkab ehk ka lõuna poolt linde tagasi tulema. Kiivitaja on tavaliselt esimeste hulgas. Foto tehtud Läänemaal.
The days are getting longer bit by bit. Therefore the migrating birds will hopefully soon start coming back to Estonia from the winter quarters in the south. Northern Lapwing is usually one of the first comers. The photo is taken in Läänemaa, Estonia.

24. jaanuar 2015

Vasarpea, Scopus umbretta

Vasarpea nime ei pea vist väga põhjendama, tuleb vaid pilti vaadata ja asi saab selgeks. Lisaks kummalisele välimusele, on neil lindudel ka omapärane käitumismaneer. Näiteks korraldatakse "tseremooniaid", kus on kuni kümme lindu ja kõik jooksevad üksteise ümber ringi, teevad kõva häält, ajavad oma peatuti püsti ning saputavad tiibu. See vasarpea Krugeri rahvuspargis, LAV-s oli aga täitsa üksi ja vaikis.
The name of hamerkop or hammerhead does not need explaining - just look at the photo. Besides the weird look, the birds have also unusual behavioral features. Up to ten birds join in "ceremonies" in which they run circles around each other, all calling loudly, raising their crests and fluttering their wings. This hamerkop in Kruger National Park, South Africa was quite alone and silent.

23. jaanuar 2015

Lumine mets

Paksu lumevaiba all olev mets Pärnumaal.
Snowy forest in Pärnumaa, Estonia.

22. jaanuar 2015

Naeruiibis, Bostrychia hagedash

Naeruiibis ja peegelpilt. Krugeri rahvuspark, LAV
Hadeda Ibis and a mirror. Kruger National Park, South Africa.

21. jaanuar 2015

Agama atra, Southern Rock Agama

Ka loom oskab head vaadet hinnata! Kaljunukilt, kus see sisalik peesitas, avanes vaade siia. Ma küll sisalikuekspert ei ole, kuid kui inglise keelest vabatõlge teha, siis võiks selle liigi nimi olla Lõuna-kaljuagaam. Drie rondavels, Blyde kanjon, LAV.
Even an animal can appreciate a good view! From the boulder, where this southern rock agama was basking, the view was like this. Three rondavels, Blyde canyon, South Africa.

20. jaanuar 2015

Teder, Tetrao tetrix


Üks Eesti kana kah siis - tedreemand Nigula looduskaitsealal, Pärnumaal.
"Chicken" from Estonia - female Eurasian Black Grouse in Nigula nature reserve.

19. jaanuar 2015

Punakurk-frankoliin, Francolinus afer


Puhvis kana, täpsemalt punakurk-frankoliinkana. Väga tavaline lind Aafrika savannides, kuigi näeb teda pigem harva, sest ta ajab oma toimetusi tihedas võsas või rohu sees. Kruger rahvuspark, LAV.
Puffy chicken! Well, red-necked spurfowl to be precise. This species is found all across Africa in savannahs, though it is not very often seen as the spurfowl moves where there is dense cover (like a thicket or tall grass). Kruger National Park, South Africa.

18. jaanuar 2015

Perepilt

Vesipoku koos kolme ülekaalulise ja ühe kõhna järglasega :) uMkhuze looduskaitseala, LAV 
Family photo of water tufts - parent with three overweight and one thin offspring :) Mkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

17. jaanuar 2015

Roo-loorkull, Circus aeruginosus

Väike meenutus sügisest - roo-loorkull põllu kohal väikest hiirepalakest otsimas. Harjumaa.
Western Marsh Harrier searching for a "mouse-snack" on a field in Harjumaa, Estonia.

16. jaanuar 2015

Šikra-raudkull, Accipiter badius

Eesti raudkulli sugulane šikra-raudkull elutseb nii Aafrikas kui ka Aasias. Oma 30 sentimeetrise pikkusega on ta küll pigem väike röövlind, kuid see ei tähenda, et temasuurused linnud võiksid end šikra läheduses rahulikult tunda. Vajadusel on ta võimeline murdma ka endast suuremaid vareseid. Põhitoiduks Aafrikas on siiski väikesed linnud, oravad ja sisalikud. uMkhuze looduskaitseala, LAV.
The close relative to Eurasian sparrowhawk - Shikra - is found in Asia and Africa. With its 30 cm height it is quite small raptor but that does not mean that the birds of its size can feel safe when Shikra is around. It can take even crows (that are larger than this bird) when needed. In Africa, though, they feed mainly on squirrels, small birds and small reptiles. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

15. jaanuar 2015

Gepard, Acinonyx jubatus

Esimese astme kontakt. Kiskja tuleb (keel suust väljas),...
Close encounter. The predator is coming (tongue hanging out)...
...heidab korraks pilgu ja lahkub. Pilti lõigatud ei ole, gepard oligi mõne meetri kaugusel. Krugeri rahvuspark, LAV.
...giving a quick glance and leaves. The photo is not cropped, the cheetah really was a few metres away. Kruger National Park, South Africa.

14. jaanuar 2015

Purgaa

See oli täiesti uskumatu lumesadu. Metsatee, kus viibisin, muutus poole tunniga tavasõidukile läbimatuks. Nähtavus oli tippajal meeter kuni kaks. Rabade ja soode pruunikatest vetest toituv Vaskjõgi oli ainus värvilaik looduses. Jõe taustal on see lumesadu ka hästi näha. Pärnumaa.
That was one incredible snowfall. The forest road that I was driving became impassable for non-4WD vehicles in half an hour. The visibility at its peak was 1-2 metres. Vaskjõgi (Copper River) that is feeding from the brownish waters of marshes and bogs was the only colorful spot in nature. Against the river you can also see the snowfall quite well. Pärnumaa, Estonia.

13. jaanuar 2015

Ploceus subaureus, Yellow Weaver

Kevad (LAV mõistes siis september/oktoober) on pesapunumise aeg ning selle tööga tegeleb isaslind.
Spring (september/october in South Africa) is a time for nest building and this is a job for a male Yellow Weaver (aka African Golden Weaver).
Emaslind käib vahepeal vaatamas, et kas ehitus käib ikka talle sobiva projekti järgi.
The female comes inspecting from time to time to make sure that the construction goes according to her project. 
"Mis sa vaatad, pole pesaehitust varem näinud või?" Umhlanga laguuni kaitseala, LAV.
"What are you looking at? You haven't seen a nest building before or what?" Umhlanga Lagoon Nature Reserve, South Africa.

12. jaanuar 2015

Sinitihane, Cyanistes caeruleus

Tagasi kohalike lindude juurde. Sinitihase peale võib kindel olla ka südatalvel fotokaga jahile minnes, teda ikka kohtab. Pärnumaa.
Back to the local species. Blue tit is a bird you can count on. Even on the coldest winter days when you go hunting with your camera, you always see at least this bird. Pärnumaa, Estonia.

11. jaanuar 2015

Lõuna-nõgitihane, Parus nigerNo kui väljamaa varblane oli, siis üks väljamaa tihane kah. Kuna elatakse palju kitsamates oludes kui põhjamaised velled, siis ühe pesitsushooaja vältel tuuakse reeglina ilmale vaid üks järglane (Eesti tihastel võib see arv ulatuda lausa 25-ni). Huvitav omadus on neil veel selles, et kui mõni vaenlane on pesitsusajal pesa ohustamas, matkib emaslind perfektselt mõne mürkmao sisinat, et sissetungija eemale peletada. Krugeri rahvuspark, LAV.
Southern black tit lives on a much poorer food supply than the european "cousins". This means that a pair can produce usually only one nestling in a breeding season (for Great or Blue Tits, the number is upto 25). An interesting feature of the southern black tit is that the breeding female will mimic venomous snakes when she feels threatened to prevent depredation of the nest. Kruger National Park, South Africa.

10. jaanuar 2015

Hallpea-varblane, Passer diffusus

Väljamaa varblane. Väga palju eksootilisem välja ei näe, aga ikkagi Aafrika oma! Hlane kuninglik rahvuspark, Svaasimaa.
Southern Grey-headed Sparrow in Hlane Royal National Park, Swaziland.

9. jaanuar 2015

Porr, Certhia familiaris

Fotograafidelt saab tavaliselt tähelepanu isaslind, sest emased otsivad toitu puude ülemisest otsast, isased aga tüvede alaosast. Foto tehtud Pärnumaal.
The male treecreepers get usually much more attention from the nature photographers than the females. It is because the female Eurasian Treecreeper searches for food from the upper parts of the tree and the male "works" in the lower parts. The photo is taken in Pärnumaa, Estonia.

8. jaanuar 2015

Punarind-nektarilind, Chalcomitra senegalensis

Uhke "põllega" nektarilind (kellel ametlikku eestikeelset nime pole) on Sahara-aluses Aafrikas üsna levinud. Elupaigaks on tal savannimetsad, väga kuivasid alasid pigem väldib. Kui pildil võib ta tunduda varese suurusena, siis tegelikult on lind ainult kuni 15 cm pikkune. Söögiks tarvitab ta peamiselt erinevate lillede nektarit, kuid sakuskaks sobivad ka putukad ja röövikud. Hlane kuninglik rahvuspark, Svaasimaa.
Scarlet-chested Sunbird with a fancy "apron" is quite common in sub-Saharan Africa. It is mostly found in woodland savannahs and it avoids very dry places. Although the sunbird looks almost as big as a crow on this photo, it is actually only 15 cm long. This species feeds on the nectar of various flowers but it does not turn down also insects or caterpillars. Hlane Royal National Park, Swaziland.

7. jaanuar 2015

Jõehobu, Hippopotamus amphibius capensis

Uudishimulikud silmad...
Curious eyes...
...ja ka kõrvad. Jõehobu Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
...and also ears. Hippopotamus in Kruger National Park, South Africa.

6. jaanuar 2015

Talve hambad

Talv näitab hambaid.
The winter is showing its teeth.

5. jaanuar 2015

Soo-loorkull, Circus pygargus

Soo-loorkull sügise hakul jahilennul. Pärnumaa.
Montagu's Harrier in hunting flight. Pärnumaa, Estonia.

4. jaanuar 2015

Aafrika harksaba, Milvus migrans aegyptius

Aafrika harksaba eelistab elupaigana märjemaid alasid, kuid üldiselt leidub teda siiski mandri lõunaosas kõikjal (v.a. kõrbed). Söögiks sobib kõik, mis noka vahele parajasti satub - putukatest kalade ja väikeste lindude/loomadeni. Eriti suur tõenäosus on neid kohata savannipõlengute lähistel, kus nad siis jahivad põgenevaid ja ka hukkunud elukaid. Foto tehtud õhtu hakul iSimangaliso märgalal, LAV-s.
Yellow-billed kite prefers the wetter parts of southern Africa but it occurs almost everwhere in the region, avoiding only the deserts. This bird is an omnivore and oportunist - it eats everything from insects to fish and small animals/birds. There is a high probability to see these kites near the bushfires where they hunt fleeing or perished creatures. The photo is taken at dusk in iSimangaliso Wetland Park.

3. jaanuar 2015

Rohetiib-amadiin, Pytilia melba

Väike värviplahvatus meie halli ilma - rohetiib-amadiin Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
A small color explosion - a green-winged pytilia - to the grey weather that we are having here in Estonia. The photo is taken in Kruger National Park, South Africa.

2. jaanuar 2015

Kirju-kuningkalur, Ceryle rudis

Kirju-kuningkalur kannatlikult oma saaki ootamas. Gautengi provints, LAV.
Pied kingfisher waiting patiently for the prey. Gauteng province, South Africa.

1. jaanuar 2015

Hallhani, Anser anser, Grey Goose

Tiivad kõrvale ja...
Wings to the side and...
...taha ja...
...back and...
...ette! Ikka hooga, ikka hooga - uuel aastal uue hooga! Head uut aastat!
...to the front! Keep up the spirit and a Happy New Year!