31. mai 2014

Savanni-kaeluskotkas, Gyps africanus

Savanni-kaeluskotkal läheb väga kehvasti. Viimase 10 aastaga on ta jõudnud tavalise linnu staatusest Punasesse Raamatusse ja sellel aastal omistati neile lausa kategooria "Kriitiliselt ohustatud". Üks põhjus on näiteks see, et salakütid kasutavad loomade küttimiseks tihti mürgitatud korjuseid. Kui nii tapetakse "heal juhul" 3-4 suurkiskjat, siis raisakotkaid võib säärane püünis teise ilma viia kümneid. Viimasel ajal on ka puhtalt kaeluskotkaste jaoks välja pandud mürgitatud lihakehasid, kuna tiirlevad raisakotkad annavad välja salaküttide ebaseaduslike tegevuste asukohad. Loodetavasti linnud peavad vastu, sest järgmine aste Punases Raamatus on juba "Looduses välja surnud". Krugeri rahvuspark, LAV.
It does not go well for the White-backed Vultures. In the past 10 years it has made to the Red Book and this year this vulture was elevated to "Critically Endangered" (in 2007 it was still "Least Concern"). One of the reasons are the poisoned carcasses that the poachers use for killing predators. With this kind of trap you kill "in a good day" 3-4 animals but in the meantime this carcass can end the lives of tens of vultures. In the past years the vultures have themselves also been targeted as they give away the location of poacher’s illicit activities. Hope the birds will survive as the next level in the Red Book is "Extinct in the Wild". Kruger National Park, South Africa.

30. mai 2014

Kukkurtihane, Remiz pendulinus

Eesti oma kangurlind pesa kudumas. Just nii kõrs kõrre haaval ta oma terava nokaga neid kookoneid punub. Ning töö on väga korralik, tihtipeale kõlgub see puu otsas mitu suve ja talve, kuigi kasutatakse pesa ainult ühel aastal.
Estonian only weaver -Penduline Tit - building its nest. Just like that, straw by straw, it weaves the cocoons with its sharp beak. And the work is of high quality as the nests last for many summers and winters although it's used for one year only.
Kuigi ta looduskaitse all ei ole, on kukkurtihane siiski üsna haruldane lind ning enamus inimesi ei teagi, et Eestis selline tihane elab. Leidub teda ainult loetud veekogude lähedal ning arvukus on vaid mõned sajad paarid. Fotod tehtud Harjumaal.
Penduline Tit is not a protected species but it is still quite a rare bird here and most of the locals do not even know that we have this kind of tit living in our country. You can meet this bird always near the water and during the season there are only a couple of hundred pairs living here. Photos taken in Harjumaa, Estonia.

29. mai 2014

Värviderohke hallus

Tänase halli ja vihmase ilma puhul üks sarnane vaade lõunapoolkeralt. Ka kehv ilm võib toota kauneid vaateid ja maagilisi värve. Royal Natali rahvuspark, Lõuna-Aafrika Vabariik.
It's rainy and cold weather today in Estonia and therefore a similar photo from the southern hemisphere. As you can see, the bad weather can also produce magnificient views and magical colors. Royal Natal National Park, South Africa.

28. mai 2014

Hiidtrapp, Ardeotis kori

Uhke kaelusega isaslind ja...
The male Kori bustard with the grand buffy neck and...
...graatsiline emaslind. Hiidtrapp, nagu nimigi ütleb, on suur lind. Isane (kes võib olla emasest kuni kaks korda suurem) on suurim lennuvõimeline elukas maailmas - pikkust kuni 1,5 meetrit, tiiva siruulatus kuni 3 meetrit ja kaalu kuni 20 kilo. Enamuse ajast need linnud siiski kõnnivad maapinnal, otsides söögiks kõike, mida kätte saavad (putukatest taimejuurteni ja puuviljadest skorpioniteni). Krugeri Rahvuspark, LAV.
...a graceful female. This bustard is a big bird. Male (that can be twice as large as female) is the heaviest living animal capable of flight - it is up to 1,5 metres tall, wingspan up to 3 metres and weighs up to 20 kilos. Most of the time, though, the Kori bustards actually walk - searching for food. And they feed on almost anything - from insects to roots and from fruits to scorpions. Kruger National Park, South Africa.

27. mai 2014

Väike-lehelind, Phylloscopus collybita

Tänu oma äratuntavale laulule on sellel linnul veel teinegi nimi - silksolk. Väike-lehelind on Eestis väga levinud, teda võib kuulda praktiliselt igas metsasalus. Antud liigi iseärasuseks on see, et pesapunumise ja noorlindude toitmisega tegeleb ainult emaslind. Ning juhul kui samal aastal võetakse plaani ka teine pesakond, siis uus pesa ehitatakse vanast alati kõrgemale. Harjumaa.
Chiffchaff is a very common bird in Estonia, you can hear it in almost every forest or grove. The specific nature of this species is the fact that the nest is built and the chicks are fed only by a female bird. And if there is a plan for a second brood, the new nest is always built higher than the old one. Harjumaa, Estonia.

26. mai 2014

Tüügassiga, Phacochoerus africanus

Tüügassiga on loom, kes kindlasti märkamata ei jää, kui mõnda Lõuna-Aafrika rahvusparki juhtud külastama. Oma veidi kentsaka välimuse ja naljaka käitumisega (nt jooksevad ringi sabad püsti või solberdavad kõrvadeni mudas) teevad nad kohtamisel alati tuju heaks. Krugeri rahvuspark, LAV.
Warthog is an animal that you cannot miss when you visit any of the South African national parks or game reserves. With its strange looks and comic behaviour (running around with tails up or lying in mud upto the ears) the meetings usually bring a smile to your face. Kruger National Park, South Africa.

25. mai 2014

Triip-safiirlind, Halcyon chelicuti

Triip-safiirlind on äärmiselt territoriaalne. Oma kuni kolmehektariliselt ja kuni sajast suurest puust koosnevast "koduõuest" ei aja ta ära ainult oma liigikaaslasi vaid ka kõik tuvid, õgijad ja siniraagid. Arvestades seda, et ta on keskmiselt 17cm pikkune (koos oma pika nokaga), on see üsna kõva saavutus. uMkhuze looduskaitseala, LAV.
Striped Kingfisher is a highly territorial bird. From its territory, that may be up to three hectares in size and can hold 100 large trees, this kingfisher will chase off not only others of the same species, but also shrikes, doves and rollers.  Considering the average size of 17cm (long beak included), it is quite an accomplishment. uMkhuze Game Reserve, South Africa.

24. mai 2014

Ohakalind, Carduelis carduelis


Ohakalindu kutsutakse mõnikord Eestimaa papagoiks tema kirju sulestiku tõttu. Vastupidiselt papagoide kädistamisele on aga sellel tiivulisel üsna kena laul. Harjumaa.
In our country the Goldfinch is sometimes called estonian parrot due to the colorful plumage. On the contrary to the blabbing noise of the parrots this avian has quite a beautiful song. Harjumaa, Estonia.

23. mai 2014

Hüpikgasell, Antidorcas marsupialis

Hüpikgasell on üks Lõuna-Aafrika Vabariigi sümbolitest. Seda nime (springboks) kannavad nii ragbimeeskond (riigi number üks spordiala) kui ka rahvuslik lennufirma. Kindlasti on tegemist väga erakordse loomaga - ta suudab joosta kuni 100 km/h tunnis ja hüpata oma meetrise kasvu juures kuni nelja meetri kõrgusele. Jooksutalent kulub peamiselt kiskjate eest põgenemisele, kuid akrobaatilisi numbreid (neid hüppeid sooritavad loomad tihti tikksirgete jalgadega) teevad isased vastassugupoole tähelepanu võitmiseks. Foto tehtud Sterkfontein Dami Looduskaitsealal, LAV-s.
Springbok is one of the symbols of the Republic of South Africa. Both the national rugby (no 1 sport in SA) team and national airline are called by that name. And of course it is a remarkable animal - it can sprint up to 100km/h and jump 4 metres high. The running talent is used mainly for escaping the predators, but the acrobatic numbers (the jumps are usually done with stiff legs) are the males' efforts to attract attention of the females. The photo is taken in Sterkfontein Dam Nature Reserve, South Africa.

22. mai 2014

Musthuik, Amaurornis flavirostris

Musthuik elutseb hea meelega soistes paikades, oluline on voolava veega mageveekogu lähedus. Eriliseks meeliskohaks on järved, tiigid või jõesopid, millel kasvavad vesiroosid või muud sarnased taimed. Oma pesa ehitab ta kuhugi kaldaäärse risu alla (näiteks pilliroopuhmastesse). Foto tehtud N'wanetsi jõe ääres, Krugeri Rahvuspargis, LAV-s.
African Black Crake inhabits mainly swampy places, the flowing freshwater nearby is important. Particular favorites are the lakes, ponds and rivers where the water lilies or other similar plants grow. It builds its nest somewhere in the thicket near the shoreline (eg under the reedbed). Photo is taken by the N'wanetsi river, Kruger National Park, South Africa.

21. mai 2014

Metsvint, Fringilla coelebs

Eesti kõige arvukam pesitseja ja ilmselt ka kõige arvukam laululind. Metsa minnes on seda tiivulist võimatu mitte näha (ja kuulda). Harjumaa.
The most abundant nesting bird in Estonia and probably also the most numerous song bird - Chaffinch. If you go to the woods it is impossible not to see (or hear) this finch. Harjumaa, Estonia.

20. mai 2014

Rohe-tääknokk, Phoeniculus purpureus

Sellel linnul on lausa kaks eestikeelset nime - teda kutsutakse mingil põhjusel veel ka kakelaariks. Antud liigi eripäraks on see, et elatakse kuni tosinasuurustes gruppideks, milles on vaid üks paar, kes toob järglasi. Ema muneb munad puuõõnde ning pärast poegade väljahaudumist toidab terve pere nii noort ema kui poegasid. Grupp kaitseb ja abistab noorlinde ka pärast pesast lahkumist mitme nädala jooksul ning peagi pärast seda saavad nendest täieõiguslikud grupi liikmed, kes aitavad juba järgmist pesakonda teenindada. Pojad jäävad grupi juurde abilisteks 1-5 aastaks. Krugeri Rahvuspark, LAV.
The green wood hoopoe is a territorial species, living in groups of upto a dozen family members that has only one breeding pair. The female bird lays the eggs to the nest in a tree cavity and after the hatching the male and the other birds of the group will forage for food and bring it to the female and chicks. The young are protected and fed by all members of the flock for several weeks after fledging. A few months later the fledglings will, in turn, contribute food to the next group of hatchlings. They will remain with the parents for 1-5 years as non-breeding helpers. Kruger National Park, South Africa.

19. mai 2014

Aafrika leopard, Panthera pardus melanotica

Savanni valvur. Krugeri Rahvuspark, LAV
The sentry of savannah - African Leopard. Kruger NP, South Africa.

18. mai 2014

Village Weaver, Ploceus cucullatus

Järjekordne eestikeelse nimeta kangurlind. Pesitsevad need häälekad kudujad suurtes kolooniates ning kevadeti ei tahaks eriti selle koloonia läheduses elada (kuigi nimi just sellest tuleneb, et neid leidub palju Aafrika külade läheduses). Sidin ja sädin on meeletu ning lakkab vaid üksikuteks öötundideks. Koloonias on kuni 150 pesa. Gautengi provints, LAV.
Village Weaver is a loud weaver that usually lives in large colonies, one colony consisting of upto 150 nests. In springtime you do not want live near those (although their name derives exactly from usual habits of nesting near villages in Africa) as the chirping and tweeting only stops for some hours at night. Gauteng province, South Africa.

17. mai 2014

Laululuik, Cygnus cygnus

Rahulik lend. Harjumaa.
A peaceful flight of a whooper swan. Harjumaa, Estonia.

16. mai 2014

Tutt-tihane, Lophophanes cristatus

Tutt-tihane on meie metsades üsna tavaline lind, kuid näeb teda palju harvem kui teisi tihaseid, sest reeglina nad metsast väljapoole ei liigu. Lemmikelupaikadeks on okaspuumetsad ning tal on ka komme talveks toitu varuda, seda puupragudesse peites. Väidetavalt on tutt-tihastel ka väga hea mälu, nii et peidetud toidupalukeste asukohti linnud naljalt ära ei unusta. Nigula LKA, Pärnumaa.
European Crested Tit is a quite common bird in Estonia but you can see them less often than the other tits as they usually do not leave the woods. The favorite habitat includes coniferous forests and the Crested Tit likes to stock food for the winter by hiding them in a tree crevices. Supposedly the bird has excellent memory so they rarely forget their storage places. Nigula Reserve, Pärnumaa, Estonia.

15. mai 2014

Prinia subflava, Tawny-flanked Prinia


Eestistatud selle linnu nime pole, kuigi osasid Priniaid nimetatakse puhmalindudeks. Antud liik on Aafrikas väga levinud ning neid leidub nii savannides kui vihmametsades kui mägedes. Peamiselt hoiab ta end okste ja rohu varju, mistõttu näeb teda palju rohkem kui pildile saab. Gautengi provints, LAV.
Tawny prinia is very widespread in all of Africa - you can meet these small passerines in savannahs, rainforests and mountains. As it usually moves behind the branches or in the undergrowth, you can see it much more often than photograph it. Gauteng province, South Africa.

13. mai 2014

Safiir-kuldnokk, Lamprotornis chalybaeus

Kevadine Krugeri rahvuspark. Safiir-kuldnokk on fotograafile selles mõttes huvitav lind, et sõltuvalt valgusoludest ja sellest, millise nurga all päike paistab, võib linnu värvus olla helerohelisest tumesiniseni. LAV.
Spring in Kruger National Park. Greater Blue-eared Glossy-Starling is an interesting bird for a photographer. Depending on the light conditions and the angle of the sun, the colors of the bird may vary from light green to dark blue. South Africa.

12. mai 2014

Laimokk-ninasarvik, Ceratotherium simum simum

Laimokk-ninasarvik külitas otse tee ääres, poeg selja taga. Mööda sõita ei saanud (sest keskmiselt 2-tonnise ja äkilise iseloomuga eluka nina alt lihtsalt ei sõideta mööda) ning auto ümber keeramine oli äärmiselt keeruline. Ninasarvikute nägemisulatus on õnneks äärmiselt piiratud - 30 meetri kauguselt nad enam liikumatut objekti ei näe. Teisalt kompenseerivad nad seda puudujääki äärmiselt hea kuulmise ja üliarenenud lõhnatajuga. Pika pusimise peale õnnestus auto siiski ümber keerata ning need võimsad, kuid ohustatud loomad (ninasarvikute päästeprojekti kohta loe siit) võisid oma pärastlõunast uinakut jätkata. Pildid tehtud Hlane Kuninglikus Rahvuspargis, Svaasimaal.
White rhinoceros was lying beside the road, calf behind its back. I was impossible to drive past (you just DON'T drive past an animal that weighs 2 tons in average and has notoriously bad temper) and it was very difficult to turn the car around. The eyesight of the rhinos is fortunately very limited - they do not detect an unmoving object that is further than 30 metres. On the other hand they compensate this with very good hearing and exceptional sense of smell. Finally the turning around succeeded so these marvellous but endangered animals (see also the "Save the Rhino" project here) could continue with their afternoon nap. Photos are taken in Hlane Royal National Park, Swaziland.

11. mai 2014

Siisike, Carduelis spinus

Siisike üritamas tausta sulanduda. Harjumaa.
Eurasian siskin trying to blend into the background. Harjumaa, Estonia.

10. mai 2014

Koit Krugeri rahvuspargis

Mahe päikesetõus Lõuna-Aafrikas.
African dawn. Gentle sunrise in Kruger NP.

9. mai 2014

Suurkudu, Tragelaphus strepsiceros

Suurkudu portreed. Kui nüüd surmtõsine isasloom välja arvata, leiab piltidest ka veidi positiivset emotsiooni :) Krugeri Rahvuspark, LAV.
The portraits of Greater Kudu. If to exclude the dead-serious male, you can find some positive emotions in these photos :) Kruger National Park, South Africa.

8. mai 2014

Välu-udelind, Pogoniulus bilineatus

Tilluke lind, kelle lemmikelupaigad on Aafrikas madalamad alad (alla 1000m). Teda leidub seetõttu peamiselt kontinendi keskosas, kuid ka idarannikul (Tansaaniast LAV-ni). Üheks udelindude eripäraks on see, et nad paigutavad mõnikord oma pesa sissepääsu lähedale kleepuvaid puuvõõriku seemneid - ilmselt selleks, et vaenlasi heidutada. iSimangaliso Märgala Kaitseala, LAV.
Yellow-rumped Tinkerbird or Golden-rumped Tinkerbarbet is a tiny bird that prefers African lowland (below 1000m) when it comes to habitat. You can find these barbets mainly in central Africa but also on the east coast (from Tanzania to South Africa). Tinkerbirds are known to place sticky mistletoe seeds around the entrances of their nests, probably to deter predators. iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

7. mai 2014

Hallhaigur, Ardea cinerea

Minimalistlikud kaadrid linnust, keda on ka kodumail tihti näha. Antud fotod tehtud siiski Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Minimalistic shots of a bird that is common also in Estonia - Grey Heron. These photos, though, are taken in Kruger National Park, South Africa.

6. mai 2014

Põhjatihane, Poecile montanus

Alati sõbralik ja uudishimulik põhjatihane. Kui on vaja pilti teha, on see lind kohe valmis hea meelega poseerima. Pärnumaa.
Always friendly and curious Willow Tit. If you want to take a photo then this bird is immediately ready to pose. Pärnumaa, Estonia.

5. mai 2014

Aafrika võsaelevant, Loxodonta africana

Elevandipere tatsamas joogikoha poole.
A family of elephants toddling towards the waterhole.
Ning just seal roheliste puude all on kõige maitsvam vesi. Hlane Kuninglik Rahvuspark, Svaasimaa.
And just under these green trees the water seems to be the sweetest. Hlane Royal National Park, Swaziland.

4. mai 2014

Sabatuvi, Oena capensis

Sabatuvi eelistatud elukohad on akaatsiasavannides, metsi ta väldib. Ning ainult isaslinnud on nii efektsed - musta näo ja kaeluse ning punakasoranži nokaga. Emaslinnud meenutavad pigem tavalist tuvi, eripäraks vaid pikk saba. Krugeri rahvuspark, LAV.
The preferred habitat of Namaqua Dove is acacia savannah, it avoids the forests. And only the male birds are that flashy - blackish face and neck, red-orange beak. The females are similar to regular doves, distinguishable only by a longer tail. Kruger National Park, South Africa.

3. mai 2014

Valgepõsk-vilepart, Dendrocygna viduata

Need valjuhäälsed pardid (nagu arvata võib, teevad nad vilistavat häält) on selles mõttes huvitavad, et on "vallutanud" lausa kaks kontinenti. Valgepõsk-vileparte leidub laialdaselt nii Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas. Antud fotod on tehtud Gautengi provintsis, LAV-s.
These loud ducks (as the name implies they make whistling sounds) are interesting in that way that they have "conquered" two continents. The white-faced whistling ducks are widespread across Africa and South-America. The current photos are taken in Gauteng province, South Africa.