31. oktoober 2014

Kiiver-pärlkana, Numida meleagris

Toon toonis. 
Matching colors.
Savanni üks arvukamaid ja tihedamini kohatavaid linde - pärlkana. Hoolimata sellest, et teda palju nägi, tegi ta oma välimuse ja käitumisega alati tuju heaks. Krugeri rahvuspark, Lõuna-Aafrika Vabariik.
One of the most numerous birds in savannah - Helmeted Guineafowl. Although you see them quite often, they still bring a smile to your face with their looks and behaviour. Kruger National Park, South Africa.

30. oktoober 2014

Pärast tulekahjut

Savannipõletamine on muide üks loodushoiu vorme. Sobiva tuule ja vajaduse korral, pannakse teatud rahvuspargi osale tuli otsa ning kulutuli põletab ära rohu ja väiksema võseriku. Puud ja suuremad põõsad jäävad kahjustamata, sest tuli liigub väga kiirelt. Seda tehakse jahedamal perioodil, et ennetada võimalikke iseeneslikke ja ohtlikke tulekahjusid kuivemal hooajal. Nii välditakse ka savanni täiskasvamist ja säilitatakse loomaliikidele sobivat elukeskkonda. Linnud ja loomad lahkuvad tulekahju alast instinktiivselt, pildil olev subjekt oli ilmselt juba enne hukkunud. uMkhuze looduskaitseala, LAV.
After the fire. The bush fire is actually a form of conservation. When the wind is suitable and there is a necessity, then some parts of the park are set on fire and the "wildfire" will destroy most of the ground vegetation. The trees and larger bushes are unharmed (as the fire moves very fast). This is done during cooler months to decrease risk of bushfires that could cause greater damage later in the season. Prescribed burning also helps to maintain biodiversity and assists with vegetation management. The birds and animals leave the fire area instinctively, the subject on the photo was probably perished before. uMkhuze Game Reserve, South Africa.

29. oktoober 2014

Vöötmangust, Mungos mungo

Uudishimulik vanainimene. Kui veel turukott ka kätte anda, siis oleks üks-ühele. Krugeri rahvuspark, LAV.
Curious old person. If to put a market bag to its hands (paws) then the transformation would be complete. Banded mongoose in Kruger National Park, South Africa.

28. oktoober 2014

Punajalg-tilder, Tringa totanus

Punajalg-tilder on selles mõttes huvitav kahlaja, et ta otsib toitu silmadega (teised reeglina songivad nokaga mudas). 
Redshank is different than most of the other waders - it searches for wood using its eyes (others are using their beaks to go through the mud).
Ka siin solberdas ta päris pikalt, enne kui noka märjaks tegi. Harjumaa.
Here the bird also waded quite some time before making its beak wet. Harjumaa, Estonia.

27. oktoober 2014

Pühaiibis, Threskiornis aethiopicus


Linnu nimi tuleneb sellest, et ta sümboliseeris vanas Egiptuses jumalust nimega Thoth. Seetõttu seda lindu ka mumifitseeriti, temast tehti kujusid ja teda kujutati piltidel. Peale selle arvati ka seda, et nende iibiste hukkamisel kaovad hoobilt näiteks katku levitavad kärbsed. Hoolimata kõigest sellest, on pühaiibis liigina täna hea tervise juures ja teda leidub pea kogu Aafrikas. iSimangaliso Märgala Kaitseala, LAV.
The name - Sacred Ibis - comes from the fact that this bird symbolized a deity called Thoth in Ancient Egypt. Due to that, the bird was often mummified, it appeared on the pictures and also many sculptures were made. In more mythical stories, it was also said that the flies that brought pestilence died immediately upon propitiatory sacrifices of this bird. Despite that this species is in good health - you can find it almost in all of Africa. iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

26. oktoober 2014

+ 13 Celsius

Ka pilvine Aafrika pakkus kauneid vaatepilte. Nii peegeldusi...
Even cloudy Africa offered beautiful sights. Reflections...
...kui ka vahvaid kupleid. Blyde kanjon, LAV
...and cool domes. Blyde canyon, South Africa.

25. oktoober 2014

Valgeselg-kirjurähn, Dendrocopos leucotos

Panen siis ühe Eesti rähni kah. Oksa tagant piilub valgeselg-kirjurähn , kes on Eesti suurim kirjurähn (suurem ka kui Suur-Kirjurähn). Pärnumaa.
I'll add now one estonian woodpecker also. From behind the branch peeks White-backed Woodpecker - the biggest of this kind of woodpeckers in Estonia (even bigger thant the Greater Spotted Woodpecker). Pärnumaa, Estonia

24. oktoober 2014

Miombo-helmesrähn, Campethera bennettii

Miombo-helmesrähn oma toidupoolist otsimas. Miombo tähendab muide ühte konkreetset metsaliiki Aafrika lõunaosas ja sellele rähnile just need metsad meeldivad. Fotod tehtud Hlane kuninglikus rahvuspargis, Svaasimaal.
Bennett's Woodpecker searching for something to munch on. The favorite habitat of this pecker is miombo woodlands (a special type of woodland in southern Africa). The photos are taken in Hlane Royal National Park, Swaziland.

23. oktoober 2014

Kadakatäks, Saxicola rubetra

Kadakatäks oma valvepostil. Pärnumaa.
Whinchat on its post. Pärnumaa, Estonia.

22. oktoober 2014

Lõvi, Panthera leo krugerii

Ta muudkui astus vaikselt lähemale. 
He was slowly closing in.
Õhin metsiku lõvi lähedalt jälgimise üle asendus ühel hetkel teatud ärevusega. Näiteks siis kui looma pea enam kaadrisse ära ei mahtunud. Kodus tehtud guugeldamine ja pildiinfo võrdlus paigutas tippkiskja ca 2 hüppe kaugusele. Ta küll väljendas iga oma rakuga ükskõiksust pildistaja suhtes, kuid kas see pole mitte hea taktika ühe algaja savannikülalise püüdmiseks? Krugeri rahvuspark, LAV.
The excitement of seeing a wild lion that close was slowly turning into kind of an anxiety. Like when the head of the animal did not fit into frame anymore. Googling at home and inspecting the EXIF info put this top predator about 2 leaps away from me. He expressed with every fiber in his body that he did not care about the photographer at all but would it not be an excellent tactics to catch this unexperienced savannah visitor? Kruger National Park, South Africa.

21. oktoober 2014

Terpsiphone viridis, African Paradise-Flycatcher

Taaskord eestikeelse nimeta lind - tõlgin ta siis Aafrika paradiisi-kärbsenäpiks. Oma välimuse poolest on ta kindlasti Aafrika lõunaosa kauneim kärbsenäpp - linnule on antud nii värvi kui ka uhkeid sulgi. Emane ja isane lind on välimuselt üsna sarnased, neid eristab paaritumishooajal vaid saba, mis on isasel selgelt pikem. Lisaks saba ja tiibade võngutamisele, üritab isane emast võluda veel väikese tantsunumbriga, aeglaselt lenneldes ning sellega, et näidates kui vinge on ta suu sisemus. 
African Paradise Flycatcher is definitely the most beautiful flycatcher in southern Africa - it has nice colors and fancy feathers. Female and male bird are quite similar in appearance, but the difference is in the length of the tail during the mating season. The tail of the male is clearly longer than the female. In addition to the quivering of the tail and wings, the male tries to seduce the females with a small dance number, flying around slowly and showing off the bright inside of its mouth.
Nagu ma ütlesin - saba on pikk. Kohe nii pikk, et ei mahtunud pildile ära :) Hlane kuninglik rahvuspark, Svaasimaa.
Like I said - the tail is long. Even that long that it did not fit to the picture:) Hlane Royal National Park, Swaziland.

20. oktoober 2014

Käblik, Troglodytes troglodytes

Käblikut on keeruline pildistada, sest ta ei soovi, et teda pildistatakse (e siis liigub peamiselt kusagil risu sees) ning ta on paganama väle. Käblikut on eriti keeruline pildistada pimedates valgusoludes ja vihmas. Tänu tänapäevase fototehnika võimalustele on ka viimane siiski võimalik, kuigi see on paras õppetund ka teatava kogemustepagasiga linnupiltnikule. Harjumaa.
Northern Wren is a difficult subject to photograph as it does not want to be photographed (moving around mostly in the thicket) and is extremely agile. Wren is a particularly difficult subject to photograph in dark lighting conditions and rain. Thanks to the capabilities of modern photographic equipment the latter is nevertheless possible, however, it is quite a lesson even for a bird photographer with some field experience. Harjumaa, Estonia.

19. oktoober 2014

Roosa-toonekurg, Mycteria ibis

Roosa-toonekurg on sel linnul nimeks, samas pildi järgi nagu väga ei ütleks, et oleks roosa. Tegelikult see päris vale nimi ka pole, sest keskmisel täiskasvanud linnul on sulestikus piisavalt mainitud värvust. Samas inglise keelne nimi - kollase nokaga kurg ei tekitaks kordagi kahtlusemomenti. Aga no kui roosa, siis roosa. Krugeri Rahvuspark, LAV.
In estonian this bird is called Pink Stork, although as you can see, the bird is not too pink. Well, actually the name is not that wrong as the the plumage of an average adult is mainly pinkish-white. The english name is in my opinion a bit more concrete and accurate - Yellow-billed Stork. Kruger National Park, South Africa.

18. oktoober 2014

Tuuletallaja, Falco tinnunculus

Juba eemalt paistis, et midagi seal puu otsas on. Oligi - tuuletallaja. Harjumaa.
I saw it from the far that there is something on the tree. And there was - European Kestrel. Harjumaa, Estonia.

17. oktoober 2014

Hukkamiskalju

Võimsad vaated ja hämar minevik - Hukkamiskalju Nyonyane mäel. Legend räägib, et svaasid, keda kahtlustati nõiakunsti harrastamises ning ka kriminaalid, sunniti odadega ähvardades sealt kalju tipust alla hüppama. Mantenga, Svaasimaa kuningriik.
Magnificient views and a grim past - Execution Rock, Nyonyane Mountain. The legend says that Swazis suspected of witchcraft or criminals were forced to walk off the edge at spear-point for their crimes. Mantenga, Kingdom of Swaziland.

16. oktoober 2014

Rebane, Vulpes Vulpes

Reinuvader oma valdusi läbi kammimas. Mis oli tulemuseks, seda näeb siin. Harjumaa.
Red fox checking its domain. What was the result is viewable here. Harjumaa, Estonia

15. oktoober 2014

Hedydipna collaris, Collared Sunbird

Kaunis nektarilind korraks jalga (tiibu) puhkamas, uMkhuze looduskaitseala, LAV.
Beautiful Collared Sunbird resting its feet (wings) in uMkhuze Game Reserve, South Africa.

14. oktoober 2014

Amblyospiza albifrons, Thick-billed Weaver


Kangurlind, kes meenutab veidi suurnokk-vinti (kuna eestikeelset ametlikku nime tal pole, siis nimetan ta suurnokk-kangurlinnuks). Lisaks suurele nokale eristub ta teistest Aafrika lõunaosa kangurlindudest ka värvi poolest. Enamasti on kangurlinnud kas päris kollased või kollakate toonidega, siis antud liik (nagu pildilt näete), on tumepruun. Gautengi provints, LAV.
A weaver that resembles to Grosbeak (its other name is actually Grosbeak Weaver). Besides the large beak, this bird differs from other weavers of southern Africa also by colour. Usually the weavers are yellow or yellowish but this species (as you can see) is dark brown. Gauteng province, South Africa.

13. oktoober 2014

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Suvised heinamaad ei ole kunagi tühjad. Peaaegu alati kohtab seal kadakatäkse, kuid ka pildil olev punaselg-õgija pole just harv vaatepilt. Harjumaa.
The summer meadows are never empty. Practically always you can see the whinchats but the red-backed shrike (on the photo) is also not a rare sight. Harjumaa, Estonia.

12. oktoober 2014

Turdoides jardineii, Arrow-marked Babbler

Antud lind on taas Eestis ristinimeta, kuid ladinakeelne nimi ja ka eluviis viitavad rästale. Linnud on äärmiselt lärmakad ning nendest on saanud lowveldi ja Aafrika lõunaosa kuivemate piirkondade lahutamatu osa, samuti võib neid leida metsarohkemal sisemaal, peamiselt jõgede lähedal. Nood rästad liiguvad 5-10 liikmelistes gruppides ja suhtlevad omavahel käriseval häälel. Inglisekeelne nimi viitab samuti mulale ja lälisemisele - ehk siis rästas, mis rästas. Krugeri rahvuspark, LAV.
Arrow-marked babblers are noisy birds that have become a feature of the lowveld regions and the drier midlands of the southern African subregions, as well as the denser woodlands of the interior, notably in river valleys. They are found in small groups of between 5 and 10 birds, and keep in contact with each other by using their ratchet-like calls. Kruger National Park, South Africa.

11. oktoober 2014

Tuttpütt, Podiceps cristatus

Tuttpütt oma saagiga. Läänemaa. 
Great Crested Grebe with its prey. Läänemaa, Estonia

10. oktoober 2014

Blesbok, Damaliscus pygargus phillipsi

Keeruline loom pildistamiseks. Kord ei mahu jalad kaadrisse...
A difficult animal to photograph. One time the legs are out of the frame...
...ja kord on loomad jälle liiga kaugel. Ilmselgelt on see ju blesbokide süü :)  Fotod on tehtud Gautengi provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
...and the other time the bucks are too far. Obviously the blesboks are to blame :) The photos are taken in Gauteng province, South Africa.

9. oktoober 2014

Berliini juga, Berlin falls

80 meetrit vabalangust, mida Sabine jõgi pildil teeb, ei ole nüüd teab mis kõrge kukkumine jugade puhul, kuid maaliline ümbruskond teeb Berliini joast kindlasti külastamist väärt paiga. Blyde kanjon, LAV.
The 80-metre drop of Sabine river that you can see on the photo is not that notable among the falls but the picturesque surroundings of Berlin Falls make it a place definitely worth a visit. Blyde Canyon, South Africa.

8. oktoober 2014

Sagarlauk, Fulica cristata

Punaste nupsudega lauk ehk sagarlauk. Kõiges peaaegu äravahetamiseni sarnane meil esineva lauguga, ainult peas on need kummalised sarved. Gautengi provints, LAV.
Red-knobbed Coot is similar in almost all the categories with the Eurasian Coot except these strange horns. Gauteng province, South Africa.

7. oktoober 2014

Rootsiitsitaja, Emberiza schoeniclus

"Hei, mis teed seal?"
"Hey, what are you doing there?"
Rootsiitsitaja tavatult hoopis puu otsas jalga puhkamas, tavaliselt näeb teda ikka roostikus kõrrel kiikumas. Harjumaa.
Reed bunting rather unusually resting on a tree, usually you can see these guys swaying on a reed stem. Harjumaa, Estonia. 

6. oktoober 2014

Jõehobu, Hippopotamus amphibius capensis

Päike loojub, küljealune on kindel, nii võib lausa silm kinni vajuda...
The sun is setting, the position is firm, therefore eyelids can get quite heavy...
Teadlased samas väidavad, et jõehobud ei ole tegelikult seltskondlikud. Nad küll kogunevad õhtuti nn podidesse ehk kogumitesse, kuid see ei tähenda sõbrustamist. Sotsiaalne side on vaid emade ja tütarde vahel, ülejäänud on pigem erakud. Seetõttu on need kogumid eriti huvitav nähtus - miks ometi? Lihtsale vaatajale näivad nad küll nagu üks suur ja sõbralik pere. iSimangaliso Märgala Kaitseala, LAV.
The scientists claim that hippos are acutally not very social animals. They gather into the pods in the evening but that does not mean that they are all big friends. Only a mother hippo forms a social bond with its daughter(s), the other members of the pod prefer allegedly solitude. Therefore the pods are interesting phenomenons - why do they do that? For a viewer they seem like one big happy family. iSimangaliso Wetland Park.

5. oktoober 2014

Väike-roostepääsuke, Cecropis abyssinica

Väike-roostepääsukesed pildistajat uudistamas Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Lesser Striped Swallows investigating a photographer in Kruger National Park, South Africa.

4. oktoober 2014

Cisticola chiniana, Rattling Cisticola

Üks levinumaid savannilinde kahjuks eestikeelset nime ei oma. Arvestades, et üht teist liiki cisticolat kutsutakse rohulinnuks, siis võiks olla selle liigi nimi näiteks Lõgis-rohulind. Nimi tuleneb tema häälitsusest, mis sarnaneb veidi lõgismao häälele. Ning leidub seda tiivulist tõesti igas savanni otsas, mistõttu trügis ta pildile üsna tihedalt. Krugeri rahvuspark, LAV.
One of the most common birds in savannah - Rattling Cisticola. The name comes from the sound it makes that is a bit similar to rattle snake. You can see this bird in every corner of savannah and that is also the reason why I found it in quite many photos. Kruger National Park, South Africa.

3. oktoober 2014

Rohevint, Carduelis chloris


Sügis tikub ligi ja looduses kohatav linnuliikide arv on drastiliselt vähenemas. Selles võib aga kindel olla, et rohevint on lind, keda näeb ja kuuleb meie mail nii augustis kui veebruaris. Harjumaa.
The autumn is taking over and the number of bird species that you can meet in Estonia is drastically declining. But you can be sure that Greenfinch is a bird that can be seen and heard in August as well as in February. Harjumaa, Estonia.

2. oktoober 2014

Varane pronksiaeg

Mahe ning pronksjas päikesetõus Krugeri rahvuspargis.
Mild and bronze sunrise in Kruger National Park.

1. oktoober 2014

Suurkudu, Tragelaphus strepsiceros

Suurkudud on leidnud väikese lapikese savannis, mis on vähegi varjulisem. Väljas oli kraade 38C ning pilvedest võis näha ainult und. Krugeri rahvuspark, LAV.
The Greater Kudus have found a small patch of shade in savannah. It was 38C outside and there was not a cloud in sight. Kruger National Park, South Africa.