30. september 2014

Soorüdi, Calidris alpina

Korralikud vetikamättad ja kõrvale natuke rohelist. Ning loomulikult ka soorüdi ehk soorisla. Läänemaa.
Decent pieces of algae and a bit of green on the side. And of course a Dunlin or red-backed sandpiper. Läänemaa, Estonia.

29. september 2014

Pisi-mesilasenäpp, Merops pusillus

Pisi-mesilasenäpi lemmiktoiduks on tõepoolest mesilased, kuid ära ei ütle ta ka herilastest ja vapsikutest. Jahitehnika on sarnane teiste mesilasnäppidega - algpositsioon on oksal istudel, saagi lähenedes sööstab ta vigurlende tehes putukani, napsab ta kinni ning naaseb samale oksale. Seejärel virutab ta astla eemaldamiseks mutukat korduvalt vastu kõva pinda ja alles siis saab maiustama hakata. iSimangaliso märgala kaitseala, LAV.
The favorite food of a Little Bee-eater, as the name suggests, is a bee but it does not say no to wasps or hornets. The hunting technique is similar to other bee-eaters - the insects are caught in the air by sorties from an open perch. Before eating its meal, a bee-eater removes the sting by repeatedly hitting the insect on a hard surface. iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

28. september 2014

Kühmnokk-part, Sarkidiornis melanotos


Üks suuremaid pardilisi - kühmnokk-part - elab troopiliste mageveekogude lähedal kogu maailmas. Nii Aafrikas, Aasias kui ka Lõuna-Ameerikas. Antud kühm laseb linnu ilmeksimatult ära tunda, kuigi selle otstarvet pole teadlased siiani suutnud välja mõelda. Ütleme siis, et on ilu pärast. Gautengi provints, LAV.
One of the largest ducks - knob-billed duck - is found near tropical freshwater lakes or wetlands all over the world. In Africa, Asia and South America. You can indentify this bird from the far due to this knob but the function of it is still unknown. Let's then say that it's a beauty element. Gauteng province, South Africa.

27. september 2014

Aed-põõsalind, Sylvia borin

Aed-põõsalindu näeb väga harva, sest ta tegutseb peamiselt tihedas võsas või põõsastes. Ning isegi kui teda märkad, siis erilist muljet see väike hallikaspruun tiivuline ei jäta. Pildistajad peavad tagantjärele liiki tuvastades hoopis kurja vaeva nägema, et teda teistest põõsalindudest eristada. Küll aga võib teda eristada laulu järgi, mis kompenseerib ka vajakajäämised välimuses. Harjumaa.
You do not see Garden Warbler very often as it mainly operates in dense bushes or shrubs. And even if you spot him, you will not be impressed - it is a little greyish-brown bird. Photographers have much trouble identifying these kind of birds retroactively as they look very similar to other warblers. However, it may be distinguished by the song, which surely compensates for the deficiencies in appearance. Harjumaa, Estonia. Laulu salvestaja/song recorded by: Jens Kirkeby, xeno-canto.org

26. september 2014

Impala, Aepyceros melampus


Impalade portreed. Fotod tehtud päikesetõusu ajal Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
The portraits of impalas. The photos are taken during the sunrise in Kruger National Park, South Africa.

25. september 2014

Lõuna-kannuskägu, Centropus burchelli

Kannuskägu kutsutakse Aafrikas ka vihmalinnuks. Põhjuseks on asjaolu, et need linnud kipuvad laulma kõige valjemini vahetult enne vihma ehk siis kui õhuniiskus on kõrge. Tollel päeval kägu vaikis. Krugeri rahvuspark, LAV.
The Burchell’s coucal is also commonly referred to as “The Rainbird” and has a well developed reputation in southern Africa for being able to predict impending rain. This association with rain probably arises because coucals often call during periods of high humidity. On that day the coucal was silent. Kruger National Park, South Africa.

24. september 2014

Jõgivästrik, Motacilla cinerea

Jõgivästrik on Eestis üsna haruldane lind, kuid kevad-suviti võib teda siiski hea õnne korral kohata. Elupaigaks on neil kiirevoolulised jõed ning kui mingi jupp jõge on enda elupaigaks valitud, siis kaitstakse seda vihaselt teiste liigikaaslaste eest. Lausa nii vihaselt, et püütakse mõnikord teist lindu lausa uputada. 
Grey Wagtail is quite a rare bird in Estonia but if you are lucky, you can meet him in spring or summer. Their habitat is by the fast-flowing rivers and if a piece of river has been selected as home, it shall be protected fiercely against other conspecifics. Even so furiously that sometimes they try to drown the competitor. 

Antud jõgivästrikul aga selliseid probleeme tollel hetkel ei esinenud. Selle asemel sai ta päikest nautida ja kohati lausa külitas soojadel kividel nagu alumisest pildist nähtub. Võimalik, et ta kuivatas niiviisi sulgi, aga igatahes külili ta end viskas. Harjumaa.
This grey wagtail had no such problems at that time. Instead he enjoyed the sunshine and sometimes even laid down on its side on the warm stones as you can see from the last image. It is possible that in this way it dried its feathers, but it was a weird sight. Harjumaa, Estonia.

23. september 2014

Suvemõtted

Täna siis algas sügis, hommikul näitas termomeeter 4 kraadi. Plussi. Aga alles äsja veel oli suvi...
Well, I guess today the autumn started - thermometer showed 4 degrees this morning. Plus 4 luckily. But it was still summer just recently...

22. september 2014

Klounkotkas, Terathopius ecaudatus

<
Noor klounkotkas koos lähedalt järvest saadud saagiga. Krugeri rahvuspark, LAV
Juvenile Bateleur with its prey caught from the nearby lake. Kruger National Park, South Africa.

21. september 2014

Blyde kanjonBlyde kanjoni põhjaserv on üsna metsik paik – külasid väga pole, selle asemel laiutavad vaid kivised mäed ja võimsad orud. Sellegipoolest väärib see Limpopo ja Mpumalanga provintside piiril asuv paik külastamist, sest isegi pilves ilmaga on vaated vägevad. LAV. 
The northern border of Blyde canyon is quite a wild territory – there are not many villages, instead the rocky mountains and deep ravines dominate. Despite that this place, that is located on the borders of Mpumalanga and Limpopo provinces, is worth a visit as the views are stunning even when the skies are cloudy. South Africa.

20. september 2014

Akaatsia-võsaööbik, Erythropygia leucophrys

Mõne linnuga on nii, et otsi mis sa otsid, kuid midagi põnevat raamatud ja internet tiivulise kohta ei anna. Akaatsia-võsaööbik on üks nendest – tavaline lind, mis elutseb savanni- või bushveldi tihedate põõsaste all. Kõik. No olgu siis nii. Foto on tehtud Krugeri rahvuspargis, LAV-s. 
With some bird it happens that you do not find anything remarkable from the books or the internet. White-browed scrub robin or Red-backed Scrub-robin is one of these – common bird that is found in the undergrowth of savannah or bushveld. That’s it. Well, let that be it then. The photo is taken in Kruger National Park, South Africa.

19. september 2014

Võsakits, Tragelaphus sylvaticus

Isane ja… 
Male and… 
…emane. See antiloobiline (kuna eestikeelset nime pole, siis kutsume teda tinglikult võsakitseks) on Aafrikas küll väga levinud, kuid leidub teda mitte savannis vaid metsastatud aladel (vihmametsad, mäestikumetsad jne). Huvitava faktina tooksin välja selle, et võsakitse peavad jahimehed kõige ohtlikumaks keskmise suurusega antiloobiks Aafrikas. Kui teda haavata, siis ta peitub võssa ja ründab kui jahimees teda otsides lähedale satub. Ei saa just ette heita sellist käitumist, jahimees ju ise alustas :) iSimangaliso märgala kaitseala, Lõuna-Aafrika Vabariik. 
…female. This antelope is quite common in Africa but not in a plain savannah, bushbuck (aka imbabala) is found in forests or similar woodlands (rain forest, bush savannaforest, montane forest etc). As an interesting fact, the bushbuck bull is regarded by hunters as the most dangerous medium-size antelope in Africa, as it will hide in the bush after being wounded and charge the hunter when he comes looking for it. It's hard to condemn that kind of behavior, as the hunter started! :) iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

18. september 2014

Puukoristaja, Sitta europaea

Puukoristaja oma standardasendis. Harjumaa. 
Eurasian Nuthatch in its standard position. Harjumaa, Estonia.

17. september 2014

Akaatsiapeoleo, Oriolus larvatus

Minu esimene peoleo :) Eestis on peoleo lind, kellest korraliku pildi saamine on olnud aastaid üks unistusi. Siiani pole see veel õnnestunud, kuid igal aastal on püüdlused arenenud – oskan juba otsida ja vaadata ning sellel aastal on ka teatud ülesvõtted juba õnnestunud. Ega Aafrikas asi lihtsam pole, peoleo armastab ka seal tegutseda puuladvas. Krugeri rahvuspargi põhjaservas aga vedas ja nii õnnestus see akaatsiapeoleo kenasti ära jäädvustada. 
My first Oriole :) In Estonia the oriole is a bird, of which getting a good photo has been my dream for years. So far, I have not yet succeeded, but every year the attempts are improving – now I can already look for and find them and this year some shots have already been moderately satisfactory. The things are not easier in Africa as orioles love to operate in the treetops. But at the northern edge of Kruger National Park I got lucky and finally managed to get a decent shot of this black-headed oriole.

16. september 2014

Savanniidüll

Savanniidüll kaelkirjakute, pühvlite ja tüügasseaga. Vasarpea on kah (lind pühvlite juures). Krugeri rahvuspark, LAV. 
Savannah idyll with giraffes, buffalos and a warthog. Oh yeah, there is also a hamerkop (bird near the buffalos). Kruger National Park, South Africa.

15. september 2014

Kivitäks, Oenanthe oenanthe

Noor ja uudishimulik. Harjumaa 
Young and curious – Northern Wheatear. Harjumaa, Estonia.

14. september 2014

Aafrika elevant, Loxodonta africana

Savanni kaalukaim tegelane. On üsna meeliülendav kui metsik elevandikari möödub sinust mõne meetri kauguselt. Teadmine, et suurimad nendest kaaluvad kuni 10 tonni, paneb sind ikka üsna väikese sipelgana tundma. Isegi kui istud ”turvaliselt” oma paar tonni kaaluvas autos. Õnneks on loomad enamasti väga rahulikud ja mõistlikust vaatlejast välja ei tee. Krugeri rahvuspark, LAV. 
The weightiest character in savannah – African bush elephant. It is quite exhilarating when a wild elephant herd is passing by only a few meters from you. Knowing that the largest of them may weigh up to 10 tons makes you feel pretty small. Even if you sit "safely" in your car that weighs only a couple of tons. Fortunately, the animals are usually very calm towards the observers and just ignore them. Kruger National Park, South Africa.

13. september 2014

Aafrika madukael, Anhinga rufa

Mitte just parim pilt, aga sellest linnust kahjuks ainuke. Madusid lind küll ei söö, kuid kael on tal pikk ja tihtipeale ujub niiviisi, et ainult kael ongi veest väljas – sellest ka nimi. Sügava vees istuvusega on ta aga seetõttu, et tema suled ei sisalda õlist ainet, mistõttu need kipuvad läbi vettima ja kere muutub raskeks. Sulgi kuivatab madukael aga sarnaselt kormoranile – kalda peal või kivil seistes ning tiivad laiali. Kormoranist eristab teda aga selgelt sirge ja terav nokk. uMkhuze looduskaitseala, Mkuze, LAV. 
Not the greatest photo of the African Darter (aka Snakebird) but unfortunately the only one I got from this species. It does not feed on snakes but the neck is long like a snake and sometimes it swims with only the neck above water, hence the name. It sits deeper in the water because the feathers of the darter do not contain any oil and are therefore not waterproof allowing these to become waterlogged. Snakebird dries the feathers on the shore or standing on a rock like a cormorant but the pointed bill should prevent confusion with cormorants. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

12. september 2014

Must-kärbsenäpp, Ficedula hypoleuca

Poisiohtu must-kärbsenäpp arvas, et ta suure oksa varjus olles jääb fotograafile märkamatuks. Ei jäänud. Harjumaa. 
Offspring of the European Pied Flycatcher thought that he was invisible under that big branch. Well, he thought wrong. Harjumaa, Estonia.

11. september 2014

Aafrika marabu, Leptoptilos crumeniferus


Iludus omas klassis. Hlane Kuninglik Rahvuspark, Svaasimaa. 
Beauty in its own category – african marabou. Hlane Royal National Park, Swaziland.

10. september 2014

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Nooruke punaselg-õgija takjavarrel, taustaks rohetav rapsipõld. Pärnumaa. 
Juvenile red-backed shrike on a burdock, green rapeseed field on the background. Pärnumaa, Estonia

9. september 2014

Mantenga kosk

Kaunis Mantenga juga samanimelisel looduskaitsealal, Svaasimaal. 
Beautiful Mantenga Falls in the reserve with the same name. Swaziland.

8. september 2014

Karupaavian, Papio ursinus, Chacma baboon

“Nii, nominaalist võtsid ruutjuure?”
“Jah!” 
“Siis lisame siia konstandi ja… Oota, kas sellest läheb veel käibemaks ka maha või?” 
”So you took the square root from the nominal amount?” 
“Yes!” 
“Then we add a constant and… wait, do you have to subtract the VAT from that?” 
”Ääää….johhaidiii… no ei tule meelde…” Matemaatikud Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis. 
”Welllll….dammit…I cannot remember…” Mathematicians in Kruger National Park, South Africa.

7. september 2014

Pruunselg-põõsalind, Sylvia communis

Üsna tavaline tiivuline nii aias kui ka heinamaadel. Üheks linnu iseärasuseks võib pidada seda, et ”vallaliseks” jäänud isased ehitavad kesksuvel nn mängupesi. Ilmselgelt keegi sinna elama ei tule, aga näe ikka ehitavad. Lootus sureb viimasena. Harjumaa. 
Quite common avian in the Estonian gardens and meadows – Common Whitethroat. One of the peculiarities of this bird is the fact that “single” males build so called play nests in the middle of summer. Obviously no one will live there but they still keep building these. I guess hope dies last. Harjumaa, Estonia.

6. september 2014

Habe-rohtlavint, Serinus mozambicus

Habe-rohtlavint peitumas sügiskollastesse lehtedesse (kuigi foto on tehtud Aafrika lõunaosa kevades). Oma lauluoskuse poolest kutsutakse seda lindu inglise keeles veel roheliseks laulvaks vindiks. Krugeri rahvuspark, LAV.
Yellow-fronted canary hiding in the autumn leaves (although the photo is taken in spring of the southern hemisphere). Because of its beautiful song, this bird is also called green singing finch. Kruger National Park, South Africa.

5. september 2014

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Emane punaselg-õgija päikese käes peesitamas. Harjumaa.
Female Red-backed Shrike basking in the sunshine. Harjumaa, Estonia.

4. september 2014

Suur-lootoselind, Jacana africana

Vaata jalgu!
Check out the legs!
Suur-lootoselind vajab selliseid käbaraid selleks, et mudastel järvekallastel ringi kahlata. Need suurte varvastega jalad toimivad kui räätsad. Muda seest otsib ta aga erinevaid koorikloomi, mis on selle värvilise linnu lemmiktoiduseks. uMkhuze looduskaitseala, Mkuze, LAV.
African Jacana needs this kind of legs for wading on the muddy lakeshores. These stilts with large toes act as snowshoes on the snow. And from the mud the jacana searches for invertebrates which are the favorite food of this colorful bird. uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

3. september 2014

Ploceus capensis, Cape Weaver


Järjekordne kangurlind (kellel järjekordselt pole eestikeelset nime). Tegemist on äärmiselt kärarikka tiivulisega, kes on muuhulgas lõuna-Aafrikas endeemne liik. Fotod on tehtud Ngwenyas, Svaasimaal.
Another weaver - Cape weaver. It is quite a noisy bird that is among other thing endemic to southern parts of Africa. The photos are taken in Ngwenya, Swaziland.

2. september 2014

Tüügassiga, Phacochoerus africanus


Tüügassiga omas elemendis - mudaaugu lähedal ning rohtu söömas. Krugeri rahvuspark, LAV.
Southern warthog in its own element - near the mudhole and eating grass. Kruger National Park, South Africa.

1. september 2014

Kuldnokk, Sturnus vulgaris, Common Starling

Vaikselt kogunevad... Nii ruttu see suvi siis mööduski. Pärnumaa.
Already leaving? Summer passes a bit too quickly. Pärnumaa, Estonia.