31. jaanuar 2017

Rohevint, Carduelis chloris

Rohevint, Carduelis, chloris, European, Greenfinch, Western, Green, finch, Estonia, Kaido Rummel
Vabandust, khm, teil on see... noh nokk on veidi... 
Rohevint Harjumaal.
Excuse me, but you have... well your bill is a bit...
European Greenfinch in Harjumaa, Estonia.

30. jaanuar 2017

Saltator maximus, Buff-throated Saltator

Saltator, maximus, Buff, throated, Sarapiqui, valley, Costa Rica, Kaido Rummel Saltator, maximus, Buff, throated, Sarapiqui, valley, Costa Rica, Kaido Rummel
Kuigi see eestikeelse nimeta lind on võrdlemisi kogukas ja üsna jõulise välimusega, siis tegelikult on ta taimetoitlane. Puuviljad, õied ja nektar on peamised sihtmärgid, mis seda võimsat nokka tunda saavad. Sarapiqui org, Costa Rica.
Although Buff-throated Saltator is a bulky and rather robust-looking bird, it is actually an herbivore. Fruits, flowers and nectar are the main targets of its mighty bill. Sarapiqui valley, Costa Rica.

29. jaanuar 2017

Viimased kiired, Last rays

Pink, sunset, winter, Estonia, Kaido Rummel
Mahe talvine loojang Kõrvemaal. Päevalõpu valgusemäng joonistas järvejääle kauneid mustreid.
Mellow winter sunset in Kõrvemaa Nature Reserve, Estonia. The last rays of the day painted beautiful patterns on the lake ice.

27. jaanuar 2017

Impala, Aepyceros melampus

Impala, Aepyceros, melampus, Kruger, National, Park, South, Africa, Kaido Rummel Impala, Aepyceros, melampus, Kruger, National, Park, South, Africa, Kaido Rummel Impala, Aepyceros, melampus, Kruger, National, Park, South, Africa, Kaido Rummel
Impala ei liigu praktiliselt kunagi ringi üksi, alati on suur kari liigikaaslasi ümber. Siin näiteid mõnedest isenditest Krugeri rahvuspargis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Impala practically never moves around alone, there always a rather large number of fellow antelopes around. Here are some specimens in Kruger National Park, South Africa.

26. jaanuar 2017

Puukoristaja, Sitta europaea

Puukoristaja, Harilik, Sitta, europaea, Eurasian, Nuthatch, European, Wood, Estonia, Kaido Rummel
Puukoristaja erioskuseks on suutlikkus ronida pea alaspidi mööda puutüve allapoole. Probleeme ei tekita ka oksa alumisel poolel rippumine. Vastupidiselt rähnidele ei kasuta puukoristaja aga tasakaalu hoidmiseks saba, kogu töö teevad ära jalad. Harjumaa.
The special skill of the Eurasian Nuthatch is an ability to climb down trunks head first. Hanging upside-down from the underside of the branches is also not a problem. On the contrary to woodpeckers, nuthatch does not use the tail for balancing but grabs the tree with its long claws instead. Harjumaa, Estonia.

25. jaanuar 2017

Väikekoovitaja, Numenius phaeopus

Väikekoovitaja, koovitaja, Numenius, phaeopus, Whimbrel, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Jalgupidi soojas Kariibi meres... 
Väikekoovitaja talvepuhkusel Costa Ricas.
Feet in a warm Caribbean Sea...
Whimbrel in its winter quarters in Costa Rica.

24. jaanuar 2017

Tutt-tihane, Lophophanes cristatus

Tutt, tihane, Lophophanes, cristatus, Parus, European, Crested, Tit, Estonia, Kaido Rummel Tutt, tihane, Lophophanes, cristatus, Parus, European, Crested, Tit, Estonia, Kaido Rummel
See tegelane eksponeeris eriti veenvalt asjaolu, et miks ta nimi on tutt-tihane. Harjumaa.
This guy showed very convincingly why it's called crested tit. Harjumaa, Estonia.

23. jaanuar 2017

Palmitangara, Thraupis palmarum, Palm Tanager

Thraupis, palmarum, Palm, Tanager, Palmiste, Green, jean, Sarapiqui, valley, Costa Rica, tangaara, palmitangaara, Kaido Rummel
Palmitangara on puuviljaaedaede hirm. Keegi tark inimene on kokku lugenud, et ta sööb rohkem kui 25 sorti puuvilju. Kuid mitte ainult. Balansseeritud toidulaud on selle linnu jaoks oluline, mistõttu on võrdväärse kaaluga ka erinevate lülijalgsete nahka pistmine. Sarapiqui org, Costa Rica.
Palm Tanager is an enemy of the fruit gardens. Somebody has taken the time and counted that this bird eats more than 25 types of fruit. But that's not all. Palm tanager is very keen to have a balanced diet so it takes in equal amounts also arthropods. Sarapiqui valley, Costa Rica.

22. jaanuar 2017

Suur-kirjurähn, Dendrocopos major

Estonia, great, spotted, woodpecker, pied, greater, rähn, kirjurähn, dendrocopos, major, picoides, Kaido Rummel Estonia, great, spotted, woodpecker, pied, greater, rähn, kirjurähn, dendrocopos, major, picoides, Kaido Rummel
Harjutused poomil.
Balancing on a beam. 
Great Spotted Woodpecker in Harjumaa, Estonia.

20. jaanuar 2017

Xiphorhynchus susurrans costaricensis, Cocoa Woodcreeper

Xiphorhynchus, susurrans, costaricensis, Cocoa, Woodcreeper, Carara, National, Park, Costa Rica, ronilind, Kaido Rummel
Sulanduja.
See eestikeelse nimeta ronilind on sarnane meie porriga - ta otsib puukoorelt putukaid, liikudes puu alaosast spiraalitades ülespoole. Leidub seda lindu Kesk-Ameerikas ja Lõuna-Ameerika põhjaosas, kuid antud alamliik (costaricensis) elutseb vaid Hondurase lõunaosa ja Lääne-Panama vahelisel alal. Foto tehtud Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
Blending in.
Cocoa Woodcreeper is similar to Eurasian treecreepe when it comes to foraging habits. The bird forages by hitching up trunks and branches and they often do that in a spiral motion. You can find cocoa woodcreeper in Central America and northern regions of South America, but this subspecies (costaricensis) is found only from Southern Honduras to Western Panama. The photo is taken in Carara National Park, Costa Rica.

19. jaanuar 2017

Talvine mets, Winter forest

Winter, forest, pines, Kaido Rummel, Estonia
Vahepeal oli metsas isegi lund. Harjumaa.
There was a moment when there was even some snow in the forest (right now it looks like autumn). Harjumaa, Estonia.

18. jaanuar 2017

Laulu-kuningkalur, Chloroceryle amazona

Laulu, kuningkalur, Chloroceryle, amazona, Amazon, Kingfisher, Caño, Negro, Wildlife, Refuge, Costa Rica, Kaido Rummel
Isane laulu-kuningkalur oma valvepostil.
Nendel lindudel on äärmiselt arenenud nägemine. Ühest küljest suudavad nad oma silmi silmakoopas liigutada nii, et saavad jões liikuvat saaki jälgida pead liigutamata. Teisalt aga on need kuningkalurid võimelised kompenseerima ka vee peegeldumist ja valguse murdumist veepiiril. Seetõttu on nad oma vettesööstudega nii täpsed, et suurema saagi puhul eelistavad nad kala nokaga läbistada, selle asemel, et ta noka vahele püüda. Caño Negro märgala, Costa Rica.
Male Amazon Kingfisher on its post.
These birds have a well developed vision. They are able to move their eyes within the eye sockets rather than having to rotate their entire heads to follow their prey. Besides that these kingfishers possess the ability to compensate for the water’s refraction and reflection. Therefore they can locate the prey with that kind of precision that they stab and pierce large fish with its bill closed. Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

17. jaanuar 2017

Leevike, Pyrrhula pyrrhula

Leevike, Pyrrhula, Eurasian, Bullfinch, Northern, Bull, finch, Common, Estonia, Kaido Rummel
Kuna marjad on puudelt enamasti otsas, on leevike üle läinud seemnete söömisele. Harjumaa.
As the berries are mostly gone, Eurasian Bullfinch has now turned its attention to seeds. Harjumaa, Estonia.

16. jaanuar 2017

Ketsal, Pharomachrus mocinno

Ketsal, Hundketsal, Pharomachrus, mocinno, paradiseus, resplendens, mocino, Resplendent, Quetzal, Northern, Magnificent, Curi-Cancha, Reserve, Costa Rica, Hund, Curi, Cancha, Kaido Rummel
Ülipika sabaga isane ketsal näeb küll väga edev välja, kuid selle uhkeldamise hinnaks on raskendatud lendamine. Ülejäänud kerest mitu korda pikemad sabasuled on väga korralik õhutakistus, mistõttu on ketsalid röövlindudele keskmisest kergemaks saagiks. Samas on peamiseks ohuks linnule siiski elupaikade kadumine ning tänaseks on asi muutunud juba üsna kriitiliseks ning seda seetõttu, et levila on jaotumas pisikesteks tükkideks. See aga tähendab seda, et erinevate piirkondade linnud enam omavahel ei segune ja geneetiline ühekülgsus võib viia ketsalite arvu veelgi kiirema vähenemiseni. Kui midagi ei muutu, siis on selle Kesk-Ameerika põlisrahvaste püha linnu tulevik üsna tume. Foto tehtud Curi-cancha kaitsealal, Monteverde pilvemetsas, Costa Ricas.
Male resplendent quetzal with its extremely long tail looks extravagant but this vanity has its downsides. As the tail feathers are several times longer than the body, the drag during the flight is substantial and therefore quetzals are quite an easy catch for the birds of prey. Although the main threat to the species is still loss of habitat and today the problem is amplified by the drastic fragmentation of it. This means that the quetzals of different regions do not mix anymore and this kind of genetic isolation and reduction of population sizes will consequently lead to rapid local extinctions. So if nothing changes, the future of this holy bird of Central American native people is rather grim. The photo is taken in Curi-Cancha Reserve, Monteverde cloud forest, Costa Rica.

14. jaanuar 2017

Ruuge-värbtuvi, Columbina talpacoti

Ruuge, värbtuvi, Columbina, talpacoti, Columbigallina, Ruddy, Ground-dove, Ground, Dove, Cinnamon, Stone, Blue-headed, Caño, Negro, Wildlife, Refuge, Costa Rica, Kaido Rummel Ruuge, värbtuvi, Columbina, talpacoti, Columbigallina, Ruddy, Ground-dove, Ground, Dove, Cinnamon, Stone, Blue-headed, Caño, Negro, Wildlife, Refuge, Costa Rica, Kaido Rummel
Väike (ca 17 cm pikkune) ruuge-värbtuvi on troopilises Ameerikas üsna levinud lind. Toiduotsingutel eelistab see tuvi avamaastikke, kus ta siis mööda maad tallates teri otsib. Fotod tehtud  Caño Negro märgalal, Costa Ricas.
Small (up to 17 cm) Ruddy Ground-dove is very common in tropical America. In search of food the bird prefers open areas where it walks around on the ground to find seeds. The photos were taken in Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

13. jaanuar 2017

Harakas, Pica pica

Harakas, Pica, Common, Magpie, Eurasian, Black-billed, Estonia, Kaido Rummel
Haraka portree, Harjumaa.
The portrait of Eurasian Magpie. Harjumaa, Estonia.

12. jaanuar 2017

Nikaraagua leeträhn, Melanerpes hoffmannii

Nikaraagua, leeträhn, Melanerpes, hoffmannii, aurifrons, Centurus, Hoffmann's, Woodpecker, Hybrid, Carara, National, Park, Red-crowned, Little, Red-headed, Wagler's, Väike-leeträhn, rähn, rubricapillus, wagleri, Costa Rica, Kaido Rumme Nikaraagua, leeträhn, Melanerpes, hoffmannii, aurifrons, Centurus, Hoffmann's, Woodpecker, Hybrid, Carara, National, Park, Red-crowned, Little, Red-headed, Wagler's, Väike-leeträhn, rähn, rubricapillus, wagleri, Costa Rica, Kaido Rumme
Selle linnu kohta Nikaraagua leeträhn öeldes on tegelikult poolega eksitud. Sama väide kehtib ka juhul, kui nimetada lindu väike-leeträhniks. Tegemist on nimelt nende kahe liigi hübriidiga, kes elutseb esimese levila lõunapiiril ja teise levila põhjapiiril - üsna väikesel territooriumil Costa Rica keskosas. Kui Nikaraagua leeträhn on kollase kuklaga ja väike-leeträhn punasega, siis nende hübriid (nagu arvata võite ja pildilt näete) on oranži mütsiga. Fotod tehtud Carara rahvuspargis, Costa Ricas.
If you call this bird Hoffmann's Woodpecker you are only half-wrong. The same argument is valid if you call it Red-crowned Woodpecker. This guy is actually a hybrid of the two and these hybrids can be found on the southern border of the range of the first and on the northern border of the range of the second one (that is a small area in central Costa Rica). Hoffmann's Woodpecker has a yellow nape and the red-crowned... well, red. So I guess it is not a big surprise that the hybrid's nape is orange. Carara National Park, Costa Rica.

11. jaanuar 2017

Metskits, Roe deer

Metskits, Roe, deer, capreolus, Estonia, kits, Kaido Rummel
No kui sel nädalal juba loomapildid on olnud, siis jätkaks samamoodi. Huvitav on see, et too kitsepreili jäi eelmisel nädalavahetusel mu kaamera ette täpselt samas kohas, kus ka paar aastat tagasi metskitsi pildistasin. Tundub olevat mingi väga kitsesõbralik paik. Harjumaa.
As there have been animal photos this week, I will continue similarly. It is interesting that this roe deer appeared in front of my camera last weekend in exactly the same place as couple of years ago. Seems that this a very deer-friendly location. Harjumaa, Estonia.

10. jaanuar 2017

Nyala, Nyala angasii

Nyala, angasii, Tragelaphus, Inyala, South, Africa, Kruger, National, Park, Kaido Rummel
Mõtlik nyala Krugeri Rahvuspargis, LAV-s.
Nyala in Kruger National Park, South Africa.

9. jaanuar 2017

Kaputsiinahv, Cebus capucinus

Kaputsiinahv, Kaputsiin, ahv, Cebus, capucinus, White, headed, capuchin, faced, throated, Costa Rica, Manuel, Antonio, National, Park, Kaido Rummel 
Oh heldus, mis need veel on? 
Oh dear, what are these? Kaputsiinahv, Kaputsiin, ahv, Cebus, capucinus, White, headed, capuchin, faced, throated, Costa Rica, Manuel, Antonio, National, Park, Kaido Rummel
Lõunapaus viinamarjadega. 
Kaputsiinahv turistidest (kellelt siis need võõrad viljad kahjuks pärinevad) üleküllastunud  Manuel Antonio rahvuspargis, Costa Ricas.
Lunch break with grapes. 
White-headed capuchin in overcrowded Manuel Antonio National Park, Costa Rica. The tourists are unfortunately also the suppliers of these foreign fruits.

8. jaanuar 2017

Väikeviu, Rupornis magnirostris griseocauda

Väikeviu, viu, Rupornis, magnirostris, griseocauda, Buteo, Asturina, Roadside, Hawk, Insect, Tropical, Broad-winged, Large, billed, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Viudele meeldib mõnel kõrgemal kohal passida ning siis ümbruskonnast saaki otsida ja väikeviu ei ole siin erand. Mõnikord ei ole need "istumisoksad" lihtsalt kõige fotogeenilisemad.
Hawks love to sit in higher places and scan the surroundings for potential prey and the Roadside Hawk is not an exception. Sometimes these perches are just not very photogenic.
Väikeviu, viu, Rupornis, magnirostris, griseocauda, Buteo, Asturina, Roadside, Hawk, Insect, Tropical, Broad-winged, Large, billed, Caribbean, coast, Costa Rica, Kaido Rummel
Aga nagu pildilt näha, siis esteetika puudumine toiduhankimist ei sega. Selleks sobis too rauast jalgpallivärav ideaalselt. Asus see mainitud värav aga päris Kariibi mere kaldal, Manzanillos, Costa Ricas.
But as you see from the photo - lack of aesthetics does not affect the food catching abilities. For that purpose the football goal was perfect. The aforementioned goal was situated right by the Caribbean Sea in Manzanillo, Costa Rica.

7. jaanuar 2017

Talvetikandid

Winter, moment, talv, tikand, tikandid, Kaido Rummel
Talv on lõpuks kohale jõudnud.
Winter has finally arrived in Estonia.

6. jaanuar 2017

Colibri cyanotus cabanidis, Lesser violetear

Colibri, cyanotus, cabanidis, Lesser, violetear, Mountain, Curi, Cancha, Reserve, Monteverde, Costa, Rica, Kaido Rummel Colibri, cyanotus, cabanidis, Lesser, violetear, Mountain, Curi, Cancha, Reserve, Monteverde, Costa, Rica, Kaido Rummel Colibri, cyanotus, cabanidis, Lesser, violetear, Mountain, Curi, Cancha, Reserve, Monteverde, Costa, Rica, Kaido Rummel
See koolibriliik elab troopilise Ameerika mägedes ning väga teistega seltsi ei otsi. Eelistab toituda üksinda ja ka laulda üksinda. Huvitav on see, et osadele nendest meeldib ringi rännata ja nii on neid kohatud isegi Kanadas. Curi-Cancha kaitseala Monteverdes, Costa Ricas.
Lesser Violetear is found in tropical American mountains and it is quite solitary bird. This hummingbird prefers to feed alone and also sing alone. It is an interesting fact that some of these birds are nomadic - they have been seen even as far as Canada. Curi-Cancha Reserve in Monteverde, Costa Rica.

5. jaanuar 2017

Sõtkas, Bucephala clangula

duck, Sõtkas, Bucephala, clangula, Glaucionetta, Common, Goldeneye, Whistler, Estonia, Kaido Rummel
Sõtkapaar Pärnumaa kuldsetel vetel.
Pair of Goldeneyes or Whistlers on the golden waters of Pärnumaa, Estonia.
duck, Sõtkas, Bucephala, clangula, Glaucionetta, Common, Goldeneye, Whistler, Estonia, Kaido Rummel
Isaslind otsustas ühel hetkel piltnikule demonstreerida oma vee peal kõndimise oskusi.
The male bird decided at some point to demonstrate his walking-on-water skills.

4. jaanuar 2017

Kime-masktikat, Myiozetetes similis, Social Flycatcher

Myiozetetes, similis, Social, Flycatcher, Vermilion, crowned, Sarapiqui, valley, Costa Rica, kärbsenäpp, Kaido Rummel Myiozetetes, similis, Social, Flycatcher, Vermilion, crowned, Sarapiqui, valley, Costa Rica, kärbsenäpp, Kaido Rummel
Linnu ladinakeelse nime teine pool tähendab "sarnane", mis tuleneb sellest, et sellise välimusega linde on mitmeid. Tume pea, valge kulmutriip, pruunikas selg ja kollane kõhualune on Ameerika kärbsenäppide hulgas üsna levinud "look". Osade puhul on sarnasus nii suur, et puhtalt välimuse järgi polegi liiki võimalik ära määrata (siis on abimeheks linnu laul, asukoht jne). Fotod tehtud Sarapiqui orus, Costa Ricas.
As the specific epithet similis (Latin for "the similar one") indicates, this Social Flycatcher looks much like its close relatives. The dark head, strong white eyestripe, brownish upperparts and yellow underparts are quite common look among American flycatchers. In some cases these are all but indistinguishable from appearance alone (then you have to rely on the song, location etc.) The photos are taken in Sarapiqui valley, Costa Rica.

3. jaanuar 2017

Talvike, Emberiza citrinella

Talvike, Emberiza, citrinella, Yellowhammer, Yellow, Bunting, Estonia, Kaido Rummel
Ära kooguta nii, aja selg sirgu!
That is a really bad posture - stand up straight now!
Talvike, Emberiza, citrinella, Yellowhammer, Yellow, Bunting, Estonia, Kaido Rummel
Vat nii jah. Talvike Läänemaal.
Yeah, that's right. Yellowhammer in Läänemaa, Estonia.

2. jaanuar 2017

Oliiv-marjavint, Euphonia gouldi

Oliiv, marjavint, Euphonia, gouldi, Olive, backed, Euphonia, Sarapiqui, valley, Costa Rica, Kaido Rummel
Tilluke (alla 10 cm pikkune) oliiv-marjavint näeb välja nagu pühademuna - punakas kõht, kollakas kurgualune ja rohekas selg. Selline stereotüüpne troopiline lind. Sarapiqui org, Costa Rica.
Tiny (under 10 cm) Olive-backed Euphonia looks like an Eastern egg - reddish belly, yellowish throat and greenish back. Perfectly stereotypical tropical bird. Sarapiqui valley, Costa Rica.

1. jaanuar 2017

Valgejänes, Lepus timidus

Valgejänes, jänes, Lepus, timidus, Mountain, hare, Blue, Tundra, Variable, White, Snow, Alpine, Irish, Nigula, Reserve, Estonia, Kaido Rummel
Head Uut Aastat!
Uut aastat on tore alustada millegi uuega ja valgelt lehelt. Selle aasta valge leht on valgejänes, keda mul õnnestus aasta lõpus esmakordselt looduses kohata. Seda peamiselt tänu sellele, et loom oli oma kasuka talvise vastu natuke liiga vara välja vahetanud (või siis tegelikult on lumine talv lootusetult hilinenud), mistõttu torkas ta sügiseselt rohehallis metsas silma nagu majakas pimedal ööl. Kuna jänes hoidis ennast risusse, siis pilt pole just kõige imelisem, kuid esmakordne kohtumine on siiski väärt presenteerimist. Foto tehtud Nigula looduskaitsealal, Pärnumaal. 
Happy New Year!
It is good to start a new year with something new. This year's novelty is mountain hare or white hare that I managed to see in the wild for the first time in my life. It was thanks to the fact that the hare put on its winter coat a bit too early (or to be exact - the snowy winter is hopelessly late) and therefore stood out in a greyish-green forest as a beacon in a dark night. As the hare kept itself in thick bushes, the photo is not the best but despite that, the first encounter is in my opinion worth presenting. The photo was taken in Nigula Nature Reserve, Pärnumaa, Estonia.