31. august 2016

Leekõlg-turpial, Agelaius phoeniceus, Red-winged Blackbird

Kraaks!
Caw!
Tegelikult ei kraaksu leekõlg-turpial teps mitte, tema laul (mida saad ülalt ka kuulata) meenutab pigem mõne algelise arvutiprogrammiga tehtud helisid. Leidub seda "robotlindu" peamiselt Põhja-Ameerikas (kuni Kanada tundrani välja), Caño Negro märgala Costa Ricas (kus on pildid tehtud) on sisuliselt levila lõunapiiriks. Tegemist on Põhja-Ameerika ühe kõige levinuma linnuga.
Actually the red-winged blackbird does not caw at all, its song (that you can listen above) is more similar to the sounds that a very basic computer program can create. You can find this "robot bird" from all across North America (up to the Canadian tundra) and the Caño Negro wetland in Costa Rica (where the photos are taken) is the southern boundary of the range. This blackbird is one of the most common birds in North America.
Laulu salvestaja/song recorded by: Andrew Spencer, xeno-canto.org

30. august 2016

Väiketüll, Charadrius dubius


Väiketüll on mõni sentimeeter lühem kui tema suurem sugulane liivatüll ning Eestis on ta ka harvemini kohatav. Tavaliseks eristusviisiks kahe liigi vahel on silma ümbritsev kollane rõngas (väiketüllil), kuid noorlindudel (kes on ka piltidel) ei tule see erinevus nii selgelt välja. Jalgade värv ja ka peamustrid on sel juhul abiks. Fotod tehtud Pärnumaa soisel rannaniidul.
Little Ringed Plover is couple of centimetres smaller than its bigger realtive ringed plover and it is also rarer in Estonia. The usual distinction between the species is the clear yellow eye-ring (that little plover has) but in juveniles that does not help much as the eye-ring is much duller. In that case leg colour and the head pattern help to identify the bird. The photos are taken in a marshy coastal meadow in Pärnumaa, Estonia.

29. august 2016

Koldjalg-sultantait, Porphyrio martinicus


Ameerika kontinendi troopilises vöötmes elutsev Koldjalg-sultantait eelistab elupaigana soiseid alasid. Tema pikkade varvastega jalad on ideaalsed ujuvate taimede peal kõndimiseks ning muda sees sumpamiseks. Ka sultantaidi pesa on ehitatud vee peale - hundinuiadest, rohust ja pilliroost punutud parveke on ankurdatud kindlalt veetaimede külge. Ning see veesilm ei saa olla lihtsalt üks suvaline lomp, vaid peab olema vähemalt pool meetrit sügav. Fotod tehtud Caño Negro kaitsealal, Costa Ricas.
Purple Gallinule is found in the tropics of the American continent and it prefers marshy areas as habitat. Its extremely long toes are perfect for walking on top of floating vegetation and in mud. Nest is also built on water - it is a platform of cattails, grasses, sedges, firmly anchored to standing marsh vegetation. And it cannot be any other small puddle - the water has to be at least 50cm deep.  The photos are taken in Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

28. august 2016

Karupaavian, Papio ursinus

Muheda olekuga karupaavian passimas uMkhuze looduskaitseala savanni kõrges rohus, Lõuna-Aafrika Vabariigis. Nende puhul aga ei tasu ära unustada fakti, et tegemist on maailma suurima ahviga, kelle kihvapikkused ulatuvad lausa 5 cm-ni. 
Chacma baboon with quite a smug look standing in tall grass of the savannah of Mkhuze Game Reserve in Mkuze, South Africa. But you should not forget that these are the largest monkeys in the world and their fangs can be up to 5 cm long.

27. august 2016

Must vägihein, Verbascum nigrum

Kuni 1,5 meetri kõrguseks kasvava musta vägiheina õisik. Pärnumaa.
The flowers of the Dark mullein, a plant that can grow up to 1,5 metres high. Pärnumaa, Estonia.

26. august 2016

Vaaraohani, Alopochen aegyptiacus

Vaaraohani paterdamas ühe järvesilma kaldal, Gautengi provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Egyptian Goose waddling on a shore of a small pond in Gauteng province, South Africa.

25. august 2016

Punajalg-pistrik, Falco vespertinus

Lahe!
Cool! ("lahe" means "cool" in estonian)
Bussipeatusel kirjas olnud sõna väljendas hästi seda emotsiooni, kui punajalg-pistrikku seal istumas nägin. Pistrikud ei jää just tihti kaamera ette, reeglina näeb neid ainult ülikiireid sööstlende tehes. Kuna lähenesin rahulikult ning linnu närvikava oli paigas, siis lõpuks sain pilti teha täpselt nii lähedalt kui soovisin. Tartumaa.
The name of the bus stop reflected my exact emotion when I saw Red-footed Falcon sitting there. The falcons do not come in front of the camera very often and you usually just see them doing fast attack flights. As I approached calmly and the nerves of the bird were OK, I finally I got as close as I wanted. Tartumaa, Estonia.

24. august 2016

Eugenes fulgens spectabilis, Rivoli's Hummingbird


Koolibride seas on see eestikeelse nimeta tegelane üsna kogukas - pikkust lausa kuni 14 cm. Elutseb ta üsna laial territooriumil - USA keskläänest kuni Lääne-Panamani. Samas on linnu selgeks eelistuseks mägisemad piirkonnad, kõrgust peab elukohal olema vähemalt 2000 meetrit. Fotod tehtud Costa Rica keskosa kõrgmäestikus, Quetzalite rahvuspargis.
Amongst hummingbirds the Magnificent Hummingbird or Rivoli's Hummingbird is quite bulky - it can be even 14 cm long. You can find it from southwestern United States to western Panama and it prefers mountains, that are at least 2000 metres high, as a habitat. The photos are taken in Talamanca mountains, Parque Nacional Los Quetzales, Costa Rica.

23. august 2016

Mudatilder, Tringa glareola


Supleja. Mudatilder Harjumaal.
Bather. Wood Sandpiper in Harjumaa, Estonia.

22. august 2016

Ketsal, Pharomachrus mocinno


Kesk-Ameerika pärimuses on hundketsal püha lind, keda seostatakse nii Ussijumala kui ka Õhujumalaga. Linnu tapmine oli sellel ajal suur kuritegu, kuid kuna kunagised asteekide ja maiade ülikud "vajasid" oma peaehetesse uhkeid ketsali sabasulgi, siis linde siiski püüti, kuid pärast sabasulgede harvendamist lasti jälle lahti. Tänapäeval harvendatakse aga metsasid, mistõttu on ketsal sattunud Punases Raamatus ohulähedasse kategooriasse. Kohata võib teda (väga suure vedamise korral) Kesk-Ameerika mägistes pilvemetsades. Fotod tehtud Curi-cancha kaitsealal, Monteverde pilvemetsas, Costa Ricas.
In Central American folklore Resplendent Quetzal is a holy bird that is associated with the snake god and also god of the air. Killing of this bird was a serious crime back then but as the nobility of the ancient Aztecs and Maya "needed" its tail feathers for their headdresses, quetzals were captured, their tails "harvested" and then set free again. Nowadays are the forests that are harvested and this is the reason why resplendent quetzal is classified as near threatened on the Red List. You can find it (if you are really lucky) in the montane cloud forests of Central America. The photos are taken in Curi-Cancha Reserve, Monteverde cloud forest, Costa Rica.

21. august 2016

Purpurtuvi, Patagioenas cayennensis

Eile oli kajakas, täna on tuvi - glamuuri kui palju :) Purpurtuvi võib kohata Ameerika mandri troopilises osas, Mehhikost Argentiinani. Foto tehtud Kariibi mere ääres, Costa Ricas.
Yesterday there was a gull, today it's pigeon - quite glamorous I must say :) You can find pale-vented pigeon in the tropical areas of the American continent (from Mexico to Argentina). The photo is taken by the Caribbean Sea in Costa Rica.

20. august 2016

Naerukajakas, Larus ridibundus

Naerukajakas Tartumaal.
Black-headed gull in Tartumaa, Estonia.

19. august 2016

Jõehobu, Hippopotamus amphibius capensis

Tümikad iSimangaliso märgala kaitsealal, LAV-s.
Stocky blokes in iSimangaliso Wetland Park, South Africa.

18. august 2016

Punaselg-õgija, Lanius collurio

Punaselg-õgija õhtusel heinamaal saaki varitsemas. Harjumaa.
Red-backed Shrike waiting for prey on a meadow in Harjumaa, Estonia.

17. august 2016

Kuningtiir, Thalasseus maximus


Kuningtiirusid võib leida peaaegu kõikidelt randadelt, mis asuvad Atlandi ookeani kaldal (nii Ameerikas, Aafrikas kui Euroopas) ning samuti Ameerika mandri Vaikse ookeani randadelt. Ookeanide äärde hoiavad nad seetõttu, et põhitoiduseks on kalad, krabid ja molluskid, keda just rannalähedastest vetest on kõige mugavam kätte saada. Fotod tehtud Nicoya poolsaarel, Vaikse ookeani rannikul, Costa Ricas.
Royal Terns can be found from almost all the coasts of the Atlantic ocean (in Americas, Africa and Europe) and also on the Pacific coast of the Americas. They keep near the ocean because their food comes from there - fish, crustaceans, mollusks - and it's the easiest to catch these from the shallow waters of the coastline. The photos are taken in Nicoya peninsula, on the Pacific coast of Costa Rica.

16. august 2016

Hänilane, Motacilla flava


Hänilane Pärnumaa rannakarjamaa pilliroovallil.
Yellow Wagtail on a reed pile in a coastal meadow of Pärnumaa, Estonia.

15. august 2016

Kaelus-karmiinsirk, Ramphocelus sanguinolentus

Kaelus-karmiinsirk on väga efektse välimusega lind, mistõttu on ta ka paljudele looduspiltnikele maiuspala. Probleem on aga selles, et ta tegutseb peamiselt puude latvades, mistõttu objektiivi ette on lindu keeruline saada. Mul see siiski korraks õnnestus ning hoolimata keerulistest oludest, sai see sekund eelpool nähtaval kujul ära fikseeritud. Sarapiqui org, Costa Rica.
Crimson-collared Tanager is a striking bird and therefore a desired subject for the bird photographers. The only problem is the fact that the bird keeps itself to middle and upper levels of the rainforest thus it is quite difficult to get the tanager in front of the camera. I managed to accomplish that despite the tricky conditions and this one and only second was captured onto the memory card like seen before. Sarapiqui valley, Costa Rica.

14. august 2016

Suur-lotthoko, Penelope purpurascens

Piilub!
Suur-lotthoko on kalkunisuurune lind (pikkust kuni 90cm), keda leidub Lõuna-Mehhikost Lõuna-Venetsueelani. Toitub see hoko peamiselt puuviljadest ja marjadest ning hääleka ja arvuka linnuna, jäävad tema hüüatused Kesk-Ameerikas tihti kõrvu. Foto tehtud Arenali vulkaani jalamil, Costa Ricas.
Peeking!
Crested Guan has a size of a turkey (length up to 90cm) and it is found from south Mexico to southern Venezuela. The bird feeds mainly on fruit and berries and being a loud and numerous bird, you can often hear it calling in Central America. The photo is taken at the foot of Arenal volcano, Costa Rica.

13. august 2016

Roo-loorkull, Circus aeruginosus

Hiirerohkete heinamaade inspektor - roo-loorkull. Harjumaal.
The inspector of mouse-rich meadows - Western Marsh-harrier. In Harjumaa, Estonia.

12. august 2016

Mudatilder, Tringa glareola

Hetkel on Eesti rannikul võimalik kohata suuri kahlajate parvesid (sh mudatildrit), kes on sügisrändel. Antud foto on tehtud aga sihtkohas - Krugeri rahvuspargis, LAV-s.
At the moment you can see large flocks of waders (incl. wood sandpipers) in the coastal areas of Estonia as the birds are on their autumn migration. This photo, though, is taken at the destination - Kruger National Park, South Africa.

11. august 2016

Värbrüdi, Calidris temminckii

Pisike (kuni 15 cm pikkune) värbrüdi on üsna iseseisev lind, tavaliselt nad rändamisel parvi ei moodusta. Siiski võib kohata teda teiste kahlajate keskel, rannamudast toitu otsimas. See rüdi kasutab saagiotsingutel peamiselt oma väga head silmanägemist. Läänemaa.
Tiny (up to 15 cm long) Temminck's Stint is quite a solitary bird, they usually do not gather into flocks during the migration. Despite that you can find the bird in the midst of other waders, searching for food from the coastal mud. This stint uses its very good eyesight to find the prey. Läänemaa, Estonia.

10. august 2016

Õõnesäälik, Protonotaria citrea


Õõnesäälik (õõne-säälik, mitte õõnes-äälik) on väike laululind, kes pesitseb Põhja-Ameerika lääneosas ning talvitub Kesk-Ameerikas ning Lõuna-Ameerika põhjaosas. Elupaigaks sobivad soised lehtpuumetsad ning just sellises paigas on ka fotod tehtud. Toitub see säälik peamiselt putukatest ja tigudest ning täna ta veel ohustatud liik ei ole (kuigi Kanadas on lind võetud juba kaitse alla). Caño Negro märgala kaitseala, Costa Rica.
Prothonotary Warbler is a small songbird that breeds in eastern parts of North America and winters in the Central America and northern South America. The suitable habitats are hardwood swamps and in that kind of place are the photos taken. This warbler feeds mainly on insects and snails and it is not threatened yet (although the bird is listed as endangered in Canada). Caño Negro Wildlife Refuge, Costa Rica.

9. august 2016

Kanepilind, Carduelis cannabina

Uhke ladvaoksa valitseja - kanepilind. Pärnumaa.
Proud ruler of the top branch - linnet. Pärnumaa, Estonia.

8. august 2016

Türkiismotmot, Eumomota superciliosaMõnikord lihtsalt on nii, et lind on ilus ja taust on ilus, kuid ikkagi on istumiskohaks valitud traat. Türkiismotmot on sellegipoolest üks efektsemaid ja elegantsemaid linde, keda olen kohanud. Kirev sulestik ning omapärane (kohati "paljas") saba teevad tast vägagi silmatorkava tegelase. Kohata võib seda motmoti Mehhiko Yucatani poolsaarest Costa Ricani ning levila kõige lõunapoolsemas tipus, Carara rahvuspargis, Costa Ricas, on ka need fotod tehtud.
Sometimes it just happens that the bird is beautiful and the background is perfect but the sitting place is still a wire. Nevertheless, turquoise-browed motmot is still one of the most elegant and stunning birds I have ever met. The colorful plumage and delicate tail (even "bare" in places) make this guy very easy on the eye.  You can find this motmot from Yucatan peninsula in Mexico to Costa Rica. These photos are taken in the southern tip of the range, in Carara National Park, Costa Rica.

7. august 2016

Vervetahv, Chlorocebus pygerythrus

Veidi õnnetu näoga vervetahv uMkhuze kaitsealal, LAV-s.
Vervet monkey with a slightly unhappy face in uMkhuze Game Reserve, Mkuze, South Africa.

6. august 2016

Valge-toonekurg, Ciconia ciconia

Valge-toonekurg kontrollimas, et kas vili on ikka korralikult võetud. Tartumaal.
European White Stork checking if the crops have been harvested properly. In Tartumaa, Estonia.

5. august 2016

Süsikormoran, Phalacrocorax brasilianus


Süsikormoran loojangu eel Nicoya poolsaarel, Costa Ricas.
Nüüdseks on valmis saanud ka meie Costa Rica reisiblogi, mille leiab siit.

Neotropical Cormorant right before the sunset in Nicoya peninsula, Costa Rica.

4. august 2016

Punajalg-tilder, Tringa totanus

Punajalg-tilder sumpamas vesisel rannakarjamaal, Pärnumaal.
Common Redshank wading on a wet coastal meadow in Pärnumaa, Estonia.

3. august 2016

Ploceus cucullatus, Village Weaver

Kangurlind keset suurt pesitsuskolooniat Gautengi provintsis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.
Village Weaver or Spotted-backed Weaver in the midst of a large nesting colony in Gauteng province, South Africa.

2. august 2016

Vihitaja, Actitis hypoleucos

Läbi kärbseparve...
Through the cloud of flies...
...tulen ma...
...I spy...
...sind vaatama. Kuigi inimestel on käimas veel suur suvi, siis paljudel lindudel (eriti kahlajatel) on ette võetud juba sügisränne. Seetõttu tangitakse end ka Eesti rannikualadel, kus madalas vees ja mädanevatel adruvallidel on toitu küllaga. Vihitaja ehk jõgitilder Läänemaal.
...a photographer. Although people in the Northern Hemisphere still enjoy the summer, some birds (especially waders) are already on their autumn migration. Therefore you can see them feeding also in the coastal areas of Estonia where the shallow waters and rotting seaweeds offer abundant choices. Eurasian Sandpiper in Läänemaa, Estonia.

1. august 2016

Ameerika hõbehaigur, Ardea alba egretta

Ameerika hõbehaigur puhkehetkel ning...
American Great Egret at ease and...
... foto jaoks poseerimas. 
See äärmiselt nõtke kehaehitusega haigur jäi päikeseloojangu aegu pildile ühe väikese laguuni kaldal, Nicoya poolsaarel, Costa Ricas.
... posing for a photo.
This slender-bodied egret appeared in front of my camera at sunset by a small lagoon in Nicoya peninsula, Costa Rica.